hướng dẫn test module wifi esp8266 với máy tính (phần 2)

Các mệnh lệnh AT so với IP Client

AT command Description Parameter Example
AT+CIPSTATUS Kiểm tra tình trạng kết n   AT + CIPSTATUS
AT+CIPSTART=<type>, <address>, <port> Tạo 1 liên kết IP với AT+CIPMUX=0(chế phỏng liên kết đơn kênh) type:"TCP" /"UDP" 
address"IPaddress" 
port: TCP/UDP port
AT+CIPSTART="TCP","192.168.3.10", 3000
AT+CIPSEND=<len> truyền tài liệu cho tới server len: phỏng lâu năm dữ liệu AT+CIPSEND = 5 
>hello
AT+CIPCLOSE Đóng liên kết TCP/UDP   AT+CIPCLOSE
AT+CIPSTART=<id>,<type>,<address>, <port> Tạo một liên kết IP với AT+CIPMUX = 1(chể phỏng liên kết nhiều kênh) id: 0-4 
type:"TCP"/"UDP" 
address"IPaddress" 
port:TCP/UDP port
AT+CIPSTART=4,"TCP","192.168.3.10", 3000
AT+CIPSEND= <id>, <len> Truyền tài liệu cho tới server id: 0-4 
len: Độ lâu năm dữ liệu
AT+CIPSEND = 1,5
> hello
AT+CIPCLOSE= <id> Đóng liên kết TCP/UDP  id: 0-4 AT+CIPCLOSE = 1

Trong đoạn Clip sau tiếp tục chỉ dẫn chúng ta trả tài liệu lên trang web "thingspeak.com"( vào vai trò là server) dùng module wifi esp8266.  Các các bạn hãy dò xét hiểu kĩ rộng lớn về " thingspeak.com" hoặc mạng internet of thing (IOT) bọn chúng sẽ hỗ trợ ích cho mình thật nhiều.

Bạn đang xem: hướng dẫn test module wifi esp8266 với máy tính (phần 2)

Chú quí nhập Clip:

-      Đăng kí một thông tin tài khoản bên trên website” thingspeak.com”

-      Tạo một kênh nhằm up tài liệu lên

-      Kết nối module Esp8266 với module Uart như thực hiện tại vị trí 1

-      Cấp mối cung cấp mang lại module Esp8266

-      Cấu hình Esp8266 là Station

AT+CWMODE=1

-      Truy cập vào một trong những mạng wifi

AT+CWJAP=”TÊN MẠNG”,“MẬT KHẨU”

-      Cài bịa đặt ESP8266 hoàn toàn có thể liên kết được với khá nhiều kênh

AT+CIPMUX=1

-      Kết nối với thingspeak server (184.106.153.149), với htt Port là 80

 AT+CIPSTART=<id>,”TCP”,”184.106.153.149”,80

(<id> là kênh ESP8266 dùng để làm kế tiếp nối với thingspeak server, những chúng ta có thể người sử dụng được những kênh kể từ 0-4)

Ví dụ: AT+CIPSTART=3,”TCP”,”184.106.153.149”,80

-      Gửi số liệu lên thingspeak server, cho tới kênh tài liệu và đã được tạo nên bên trên thingspeak, bên trên những Field1,  Field 2…của kênh 

 >>Ta cần thiết truyền một chuỗi kí tự động cho tới server có size như sau :

GET / update?key=<WriteAPI Key>&<fieldx>=<số liệu truyền đi>, kết thúc đẩy chuỗi kí tử cần sở hữu “\r\n” tương tự với việc tương truyền 2 byte 0x0D , 0x0A.

Trong đó:

Xem thêm: mẫu hợp đồng bán xe ô tô của công ty

Write API Key - mật mã nhằm ghi chép số liệu lênh 1 kênh của server, từng một kênh bên trên máy chủ sẽ sở hữu một mật mã riêng rẽ.

 fieldx là một trong trong những ngôi trường kể từ field1… field8

>>Lệnh truyền tài liệu cho tới server với ESP8266:

                       AT+CIPSEND=<id>,<độ lâu năm chuỗi kí tự>

>  “Chuỗi kí tự động cần thiết tương truyền “

Ví dụ, mong muốn truyền độ quý hiếm 12.5 lênh một kênh này tê liệt của server bên trên field1 thì chuỗi cần thiết tương truyền tiếp tục là:

“GET /update?key=XOMM1M44L0ZHZE85&field1=12.5”

Để truyền được chuỗi này cần được xác lập được phỏng lâu năm của chuỗi kí tự động,  ở ví dụ này là 46 kí tự động (bạn lưu giữ thêm vào đó 2 byte 0x0D và 0x0A)

>> truyền tài liệu cho tới server

AT+CIPSEND=3,46

> GET /update?key=XOMM1M44L0ZHZE85&field1=12.5

-      Cuối nằm trong nhằm đóng góp liên kết TCP

AT+CIPCLOSE

Các mệnh lệnh so với IP server

AT command Description Parameter Example
AT+CIPSERVER=1 [, <port>] TCP server chính thức hoạt động port: TCP port AT+CIPSERVER = 1.8001
AT+CIPSERVER=0 TCP server ngắt kết nối   AT+CIPSERVER = 0
AT+CIPSTO=<timeout> đặt thời hạn timeout mang lại TCP server timeout = 0-28800s AT+CIPSTO = 180
AT+CIPSTO?     AT+CIPSTO?

Khi một TCP server chính thức hoạt động và sinh hoạt, nó hoàn toàn có thể thao tác làm việc mặt khác với 5 kết nối

Chú ý: IP server chỉ hoàn toàn có thể được nhảy nhập chính sách AT + CIPMUX = 1

 http://angiangtourism.net/(Phạm Tuấn Anh - MLAB )

Họ và tên:

Xem thêm: trang đào tạo tín chỉ trường đại học khoa học huế

Đánh giá chỉ của bạn: Lưu ý: Không tương hỗ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ: