john didn't celebrate until he received the offer of promotion in writing

cunghocvui

Trang chủ Đề thi đua & kiểm tra Lớp 12 Tiếng Anh Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Thành Phố Bắc Ninh - năm 2016

Câu hỏi: John didn’t celebrate a các buổi tiệc nhỏ until he received the offer of promotion in writing. Not until...............................................................................

A Click nhằm coi đáp án

Đáp án

A

- Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Giải chi tiết:

Not until John received the offer of promotion in writing did he celebrate a các buổi tiệc nhỏ. – cấu tạo Not until + N/mệnh đề, mệnh đề hòn đảo trợ động kể từ rời khỏi trước.

Xem thêm: bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết

Câu chất vấn bên trên nằm trong đề trắc nghiệm

Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Thành Phố Bắc Ninh - năm năm nhâm thìn

Lớp 12 Tiếng Anh Lớp 12 - Tiếng Anh