kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2015

Kế toán 68 van lơn share với chúng ta về Tỷ lệ trích những khoản trích năm 2015: BHXH, BHYT, BHTN, KPCD như sau:

Bạn đang xem: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2015

Theo quy lăm le của Luật bảo đảm, những khoản bảo đảm nên rằng bên trên nhằm mục tiêu tương hỗ mang đến người lao động, là đòi hỏi nên so với công ty công ty.

1. Đối tượng nhập cuộc BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc

– Người làm việc thao tác làm việc bám theo thích hợp đồng làm việc sở hữu thời hạn kể từ đầy đủ 03 mon vô toàn bộ những cơ sở, đơn vị chức năng (Doanh nghiệp sở hữu số làm việc lâu dài bên dưới 10 người thì ko bắt buộc).

– Đối với bảo đảm thất nghiệp, ko phân biệt loại thích hợp đồng làm việc, hoặc số làm việc vô công ty, Khi sở hữu thích hợp đồng làm việc, thì người tiêu dùng nên ĐK nhập cuộc BHTN cho những người lao động

Trong thời hạn 30 ngày kể từ Khi hợp đồng lao động có hiệu lực, Doanh Nghiệp phải làm thủ tục nhập cuộc BHTN mang đến NLĐ tại cơ quanBHXH.

2. Các loại bảo đảm bắt buộc

Theo quy lăm le của Luật Báo hiểm xã hội những khoản bảo đảm nên người tiêu dùng làm việc nên nhập cuộc cho những người làm việc là:

– Báo hiểm xã hội (BHXH).

– Báo hiểm nó tế (BHYT).

– Báo hiểm thất nghiệp (BHTN).

– Kinh phí công đoàn (KPCĐ).

3. Tỷ lệ những khoản trích bám theo bổng (BHXH – BHYT – BHTN – KPCD)áp dụng từ1/1/2015:

Theo quy định tỷ lệệ đóng BHXH, BHYT, BHTN năm năm ngoái cụ thể như sau

Các khoản trích bám theo lương

DN tính vào Chi phí (%)

Trừ vào bổng của những người làm việc (%)

Tổng những khoản nên nộp (%)

1. BHXH

18

8

26

2. BHYT

3

1,5

4,5

3. BHTN

Xem thêm: thuyết minh về tác phẩm chuyện chức phán sự đền tản viên

1

1

2

4. KPCĐ

2

2

Cộng (%)

24

10,5

34,5

Kết luận:

– Hàng mon, công ty nên kê khai và đóng góp vô Quỹ BHXH, BHYT, BHTN với tỷ trọng đóng góp là 32,5 %.

– Doanh nghiệp được hội tụ lại 2% nhằm chi trả kịp lúc cơ chế buốt nhức, bầu sản cho những người làm việc.(Hằng quý hoặc hằng mon nên quyết toán với cơ sở BHXH).

4. Mức chi phí bổng đóng góp BHXH, BHYT, BHTN

– Căn cứ nhằm đóng góp BHXH, BHYT, BHTN là chi phí bổng mon được ghi vô thích hợp đồng làm việc.

– Mức chi phí bổng mon thấp nhất nhằm tính nấc đóng góp BHXH là nấc bổng ít nhất vùng

– Mức chi phí bổng mon tối đa nhằm tính nấc đóng góp BHXN là trăng tròn chuyến nấc bổng hạ tầng.

– Mức chi phí bổng mon tối nhiều nhằm tính nấc đóng góp BHYT là trăng tròn chuyến nấc bổng hạ tầng.

– Mức chi phí bổng mon thấp nhất nhằm tính đóng góp BHTN là nấc bổng ít nhất vùng và nấc tối nhiều là trăng tròn chuyến nấc bổng ít nhất vùng.

Trong đó:

– Mức bổng cơ sở: Từ ngày 01/7/2013 nấc bổng hạ tầng là 1.150.000 đồng/tháng.

(Theo Nghị định Số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ).

– Mức bổng ít nhất vùng:

Mời chúng ta coi bên trên :Mức bổng tối thiểu vùng năm năm ngoái vận dụng so với người làm việc thao tác làm việc ở công ty,

Xem thêm: sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến đông nam á