khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền mặt

1. Định khoản

1. Thu chi phí khách hàng hàng

Bạn đang xem: khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền mặt

Nợ TK 111 Tiền mặt mày (1111, 1112)

Có TK 131  Phải thu của khách hàng hàng

2. Ghi nhận khuyến mãi giao dịch thanh toán người tiêu dùng thừa kế

Nợ TK 635 Tiền khuyến mãi thanh toán

Có TK 131 Phải thu của khách hàng hàng

2. Mô mô tả nghiệp vụ

Khi người tiêu dùng đem chi phí mặt mày cho tới trả nợ hoặc nhân viên cấp dưới đơn vị chức năng chuồn thu chi phí bên trên người tiêu dùng vì thế chi phí mặt mày và đem chi phí về nộp lại, tiếp tục đột biến một vài sinh hoạt sau:

Sau Khi sẽ có được chi phí trả nợ của người tiêu dùng, nhân viên cấp dưới tiếp tục đòi hỏi Kế toán giao dịch thanh toán lập Phiếu thu.

 1. Kế toán đem phiếu thu mang đến Kế toán trưởng và Giám đốc ký tiếp sau đó lấy lại mang đến Thủ quỹ.
 2. Thủ quỹ địa thế căn cứ vô Phiếu thu nhằm thu chi phí, tiếp sau đó ký vô phiếu thu và đòi hỏi người nộp ký vô, bên cạnh đó ghi buột quỹ.
 3. Thủ quỹ lưu 1 liên, trả lại 1 liên mang đến Kế toán và đem 1 liên mang đến người tiêu dùng.
 4. Kế toán giao dịch thanh toán địa thế căn cứ vô Phiếu thu đang được đầy đủ chữ ký nhằm ghi buột kế toán tài chính chi phí mặt mày và tàng trữ phiếu thu.

3. Ví dụ

Ngày 03/02/2017, công ty lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn Tiến Đạt trả nợ chi phí sản phẩm, số tiền: 39.956.700đ. Do giao dịch thanh toán chính hạn, công ty lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn Tiến Đạt thừa kế khuyến mãi giao dịch thanh toán 2%.

4. Xem phim phía dẫn

Xem thêm: viết chương trình kiểm tra số nguyên tố trong c

Tải phim chỉ dẫn bên trên phía trên (Xem chỉ dẫn vận tải phim)

5. Hướng dẫn bên trên phần mềm

1. Vào phân hệ Quỹ, lựa chọn Thu chi phí khách hàng hàng (hoặc vô tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Thu chi phí khách hàng hàng)

2. Khai báo vấn đề thu chi phí khách hàng hàng:

  • Chọn công thức giao dịch thanh toán, loại chi phí giao dịch thanh toán.
  • Tại mục Khách hàng: chọn người tiêu dùng trả nợ.
  • Tại mục Ngày thu tiền: nhập ngày triển khai thu chi phí người tiêu dùng.
  • Tại mục NV cung cấp hàng: chọn nhân viên cấp dưới ứng (trường thích hợp ham muốn theo gót dõi tình hình tịch thu nợ công theo gót nhân viên cấp dưới cung cấp hàng).

3. Nhấn Lấy dữ liệu, lịch trình tiếp tục tự động hóa hiển thị list những bệnh kể từ nợ công theo gót vấn đề đang được khai báo.

4. Tích lựa chọn bệnh kể từ được người tiêu dùng giao dịch thanh toán chi phí nợ. 

5. Trường thích hợp số chi phí người tiêu dùng giao dịch thanh toán nhỏ rộng lớn số nợ thực tiễn trên giấy tờ, cần thiết nhập lại số chi phí người tiêu dùng trả nợ vô cột Số thu. Hoặc hoàn toàn có thể nhập tổng số chi phí chiếm được vô mục Số chi phí để lịch trình tự động hóa phân chia vô những bệnh kể từ nợ công theo gót quy tắc, bệnh kể từ nào là đột biến trước sẽ tiến hành trả trước.
6. Khai báo vấn đề khuyến mãi thanh toán khách sản phẩm thừa kế (nếu có).

7. Nhấn Thu tiền, lịch trình tiếp tục tự động hóa sinh đi ra bệnh kể từ Phiếu thu chi phí mặt mày khách hàng hàng.

8. Kiểm tra và khai báo bổ sung cập nhật những vấn đề của loại bệnh kể từ.

Xem thêm: cách xác định tọa độ địa lý trên bản đồ

9. Nhấn Cất.
Lưu ý:

  • Sau Khi phiếu thu chi phí trả nợ của người tiêu dùng được lập, lịch trình tiếp tục tự động hóa sinh đi ra phiếu thu bên trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ tiếp tục triển khai ghi buột phiếu thu vô buột quỹ.
  • Chương trình tiếp tục tự động hóa update lại số còn cần thu của người tiêu dùng bên trên tab Công nợ của phân hệ Bán hàng.
  • cũng có thể chọn lựa cách lập phiếu thu thường thì nhằm ghi nhận số chi phí chiếm được của người tiêu dùng vô ngôi trường hợp:
   • Không mong muốn theo gót dõi nợ công người tiêu dùng cụ thể theo gót từng hóa đơn.
   • Có yêu cầu theo gót dõi nợ công người tiêu dùng cụ thể theo gót từng hoá đơn, tuy nhiên bên trên thời gian trả ko xác lập được hoá đơn cần thiết trả. => Sau Khi lập phiếu thu, kế toán tài chính tiếp tục dùng tác dụng Đối trừ bệnh từ nhằm bù trừ nợ công của người tiêu dùng.

Lượt xem: 6.399