khi nào thì ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b

Ôn luyện chương I

Câu hỏi

Sách Giáo Khoa

Sách giáo khoa trang 61

Bạn đang xem: khi nào thì ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b

15 tháng tư 2017 khi 16:17

Khi nào là tớ phát biểu số bất ngờ a phân tách không còn cho tới số bất ngờ b ?

Thái Vĩnh Tính Tường

14 mon 11 2021 khi 22:49

Cứu : 

Bài 10: Tìm biết a.b = 5488 và ƯCLN(a,b) =14

Bài 11: Tìm số dư Khi phân tách  chia cho tới 13

Bài 12: Tìm số bất ngờ n biết n + trăng tròn phân tách không còn cho tới n + 5

Bài 13: Tìm số bất ngờ n nhằm  là số nhân tố.

Xem chi tiết

trần thị khánh ly

31 mon 10 2021 khi 13:11

tìm số bất ngờ x, biết :
a, x phân tách không còn cho tới 30 ,x phân tách không còn cho tới 45 và x <500

Xem chi tiết

Nguyễn Lê Huy Hoàng

Tìm phụ thân số bất ngờ a,b,c vừa lòng đẳng thức:a^2+b^2=c^2.

Chứng minh rằng:

a,Trong nhì số a,b sở hữu tối thiểu một số trong những phân tách không còn cho tới 2.

b,Trong nhì số a,b sở hữu tối thiểu một số trong những phân tách không còn cho tới 3.

c,Trong nhì số a,b sở hữu tối thiểu một số trong những phân tách không còn cho tới 4.

d,Trong nhì số a,b sở hữu tối thiểu một số trong những phân tách không còn cho tới 5

e,a.b.c phân tách không còn cho tới 60

Xem chi tiết

a Tìm số bất ngờ a và biết a×b=360 và ƯCLN (a,b)=6 b Cho p là số nhân tố to hơn 3.hiểu p+2 cũng chính là số nhân tố .Chứng tỏ rằng p+1 phân tách không còn cho tới 6

Xem chi tiết

Đinh Trà My

25 mon 12 2020 khi 10:20

  lần số bất ngờ n sao cho:

a) n + 3 phân tách không còn cho tới n - 1

b) 4n + 3 phân tách không còn cho tới 2n + 1

Xem chi tiết

Nguyễn Minh Anh

23 mon 11 2021 khi 15:08

Bài 2: Tìm số bất ngờ n để:
a)(3n+5) phân tách không còn cho tới n

b) (7n+4) phân tách không còn cho tới n

c) (27-4n) phân tách không còn cho tới n ( n<7)

Xem chi tiết

Đỗ Thị Yến

Tìm số bất ngờ nhỏ nhất ,hiểu được Khi phân tách số này cho tới 29 thì dư 5, còn Khi phân tách cho tới 31 thì dư 28

Xem chi tiết

minhdmthe21

27 mon 10 2017 khi 12:26

khi nào là thì tớ phát biểu a phân tách không còn cho tới số bất ngờ b ?

Xem chi tiết

tìm n là số bất ngờ nhằm :

n^2+n phân tách không còn cho tới n^2+1 

Xem chi tiết