khi thực hiện phản ứng este hóa 1 mol ch3cooh và 1 mol c2h5oh

Câu hỏi:

10/09/2019 trăng tròn,010

Khi triển khai phản xạ este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn số 1 nhận được là 2/3 mol. Đ đạt ngưỡng cực lớn là 80% (tính bám theo axit) Lúc tổ chức este hoá 1 mol CH3COOH cần thiết số mol C2H5OH là (biết những phản xạ este hoá triển khai ở nằm trong sức nóng độ)

Bạn đang xem: khi thực hiện phản ứng este hóa 1 mol ch3cooh và 1 mol c2h5oh

A. 0,4                    

B. 0,8                     

C. 1,6                     

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Phương trình hóa học:

          CH3COOH + C2H5OH D CH3COOC2H5 + H2O

Ban đầu:     1                    1

Phản ứng:  2/3        2/3                   2/3            2/3

Cân bằng:  1/3        1/3                   2/3            2/3

Hằng số cân nặng bằng:

H = 80% (tính bám theo axit) nên naxit(pu) = 0,8 mol

    CH3COOH + C2H5OH D CH3COOC2H5 +H2O

Ban đầu:    1                   x

Phản ứng:0,8à    0,8 à             0,8 à          0,8

Cân bằng:0,2      (x-0,8)              0,8               0,8

Hằng số cân nặng bằng:

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phản xạ sau:

H2O (k) + CO (k) D H2 (k) + CO2 (k)

Ở 700°C hằng số cân đối là Kc = 1,873. thạo rằng lếu hợp ý đầu bao gồm 0,300 mol H2O và 0,300 mol CO vào trong bình 10 lít 700°C. Nồng chừng ca H2O và CO ở tình trạng cân đối theo thứ tự là:

A.0,01267M                   

B.0,01733M     

C. 0,1267M                    

D.0,1733M

Câu 2:

Xét cân nặng bằng: N2O4(k) D 2NO2(k) 250C.

Khi chuyển dời sang 1 tình trạng cân đối mới nhất nếu như độ đậm đặc của N2O4 tăng thêm 9 chuyến thì độ đậm đặc của NO2 thay cho đối:

A. tăng 9 chuyến.                 

B. giảm 3 chuyến.     

C. tăng 4,5 chuyến.              

D. tăng 3 chuyến.

Xem thêm: mỗi công dân cần phải làm gì để góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta

Câu 3:

Một bình kín chứa chấp khí NH3 ở 0°C và 1 atm với độ đậm đặc 1M. Nung bình kín cơ cho tới 546°C, NH3 bị phân bỏ bám theo phản ứng: 2NH3 (k) D N2 (k) + 3H2 (k). Khi phản xạ đạt ti tình trạng cân đối, áp suất vào trong bình là 3,3 atm. Th tích bình ko đi. Giá trị hằng số cân đối của phản xạ bên trên 546°C là:

A.4807                  

B.120                     

C.8,33.10-3             

D.2,08.10-4

Câu 4:

Cho những cân đối sau:

(1) H2(k)  + I2(k) D 2HI(k)

(2) H2(k) + I2(k) DHI(k)

(3) 2HI(k) D H2(k) + I2 (k)

(4) HI(k) D H2(k) +  I2 (k)

(5) H2(k) + I2(r) D HI (k)

Ở sức nóng chừng xác lập, nếu như Kc của cân đối (1) vì chưng 64 thì Kc vì chưng 0,125 là của cân nặng bằng

A.(4).                     

B.(2).                     

C. (3).                    

D. (5).

Câu 5:

Xét phản xạ thuận nghịch:

N2 (k) + O2 (k) D 2NO (k)

Hằng số cân đối ở 2400°C là Kcb = 35.10-4. thạo khi cân đối, độ đậm đặc của N2 và O2 theo thứ tự vì chưng 5M và 7M trong bình kín với dung tích ko thay đổi. Nồng chừng mol/1 của NO khi cân đối là độ quý hiếm này nhập số những độ quý hiếm sau?

A. 0,1225M                    

B. 0,35M        

C. 1,00M               

D. Đáp án khác

Câu 6:

Xét phản ứng:

CO (k) + H2O (h) D CO2 (k) + H2 (k).

Biết rằng nếu như triển khai phản xạ thân thiện 1 mol CO và 1 mol H2O thì ở tình trạng cân đối với 2/3 mol CO2 được sinh đi ra. Hằng số cân đối của phản xạ là:

A.2                        

B.4                         

C6                        

Xem thêm: dù anh trở về trên đôi nạng gỗ dù anh trở về bằng chiếc xe lăn

D.8