ký hiệu các phòng của công an tỉnh mới nhất

Khi lướt web đọc báo, coi truyền hình, nghe loa đài … vẫn khi nào chúng ta vướng mắc về tên ghi chép tắt (cũng giống như những ký hiệu) PC01, PC02, PC05, PC11, PC45 hoặc C46 là chống nào là của những ban ngành, tổ chức triển khai vô ngành Công an chưa?


1. Hệ thống tổ chức triển khai Sở Công an Việt Nam

Hình minh họa. Hệ thống tổ chức triển khai Sở công an Việt Nam

2. Ký hiệu những chống của công an tỉnh

– Phòng Tham kế tiếp (PV01)

Bạn đang xem: ký hiệu các phòng của công an tỉnh mới nhất

– Thanh tra Công an Tỉnh (PX05)

– Văn chống Cơ quan liêu CSĐT (PC01)

– Phòng Cảnh sát hình sự (PC02)

– Phòng Cảnh sát tài chính (PC03)

– Phòng Cảnh sát khảo sát tội phạm về ma mãnh túy (PC04)

– Phòng Cảnh sát chống kháng tội phạm về môi trường thiên nhiên (PC05)

– Phòng Cảnh sát Quản lý hành chủ yếu về trật tự động xã hội (PC06)

– Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy & CNCH (PC07)

– Phòng Cảnh sát giao thông vận tải (PC08)

– Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09)

– Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và tương hỗ tư pháp (PC10)

– Phòng Cảnh sát cơ động (PK02)

– Phòng Hồ sơ (PV06)

– Trung tâm huấn luyện và đào tạo và tu dưỡng nhiệm vụ (K02)

– Phòng Công tác Đảng và công tác làm việc Chính trị (PX03)

Xem thêm: thương nhân la gì

– Phòng Tổ chức cán bộ (PX01)

– Phòng An ninh đối nước ngoài (PA01)

– Phòng An ninh đối nội (PA02)

– Phòng An ninh chủ yếu trị nội cỗ (PA03)

– Phòng An ninh tài chính (PA04)

– Phòng An ninh mạng và chống kháng tội phạm dùng technology cao (PA05)

– Phòng Kỹ thuật nhiệm vụ (PA06)

– Phòng Quản lý xuất nhập cư (PA08)

– Phòng An ninh khảo sát (PA09)

– Phòng Hậu cần thiết (PH10)

– Phòng Xây dựng trào lưu bảo đảm An ninh Tổ quốc (PV05)


3. Tên ghi chép tắt cũ của những ban ngành, tổ chức triển khai vô ngành Công an

STT Tên ghi chép tắt Tên ban ngành, tổ chức STT Tên ghi chép tắt Tên ban ngành, tổ chức
KHỐI CƠ QUAN TRỰC THUỘC KHỐI CÁC TỔNG CỤC
1 V11 Văn chống Bộ 1 Tổng viên I Tổng viên An ninh
2 V24 Thanh tra Sở Công an 2 Tổng viên II Tổng viên Cảnh sát
3 V22 Cục Tài chính 3 Tổng viên III Tổng viên Chính trị
4 V12 Cục Đối ngoại 4 Tổng viên IV Tổng viên Hậu cần thiết – Kỹ thuật
5 V19 Cục Pháp chế và Cải cách thủ tục Hành chủ yếu, Tư pháp 5 Tổng viên V Tổng viên Tình báo
6 V28 Cục Xây dựng trào lưu toàn dân bảo đảm An ninh Tổ quốc 6 Tổng viên VI Tổng Cục Cảnh sát Phòng, kháng Tội phạm
7 C66 Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa trị cháy và Cứu nàn cứu vãn hộ 7 Tổng viên VII Tổng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chủ yếu về trật tự động an toàn và tin cậy xã hội
8 A68 Cục An toàn mạng 8 Tổng viên VIII Tổng viên Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp
9 H43 Cục Kế hoạch và Đầu tư BỘ TƯ LỆNH TRỰC THUỘC
10 H48 Cục Cơ yếu 1 K10 Bộ Tư mệnh lệnh Cảnh vệ
11 C67 Cục Cảnh sát gửi gắm thông 2 K20 Bộ Tư mệnh lệnh Cảnh sát Cơ động
12 V21 Viện Chiến lược và Khoa học tập Công an TỔNG CỤC CẢNH SÁT

(Tổng viên II)

TỔNG CỤC AN NINH (Tổng viên I) 1 C42 Cục Tham kế tiếp cảnh sát
1 A63 Cục chỉ bảo vệ chủ yếu trị I 2 C43 Cục Chính trị – Hậu cần thiết cảnh sát
2 A64 Cục chỉ bảo vệ chủ yếu trị III 3 C44 Văn chống Cơ quan liêu Cảnh sát điều tra
3 A65 Cục chỉ bảo vệ chủ yếu trị II 4 C45 Cục Cảnh sát hình sự
4 A65 Cục chỉ bảo vệ chủ yếu trị IV 5 C46 Cục Cảnh sát khảo sát tội phạm về tham ô nhũng, tài chính và chức vụ
5 A66 Cục chỉ bảo vệ chủ yếu trị V 6 C47 Cục Cảnh sát khảo sát tội phạm về ma mãnh túy
6 A67 Cục chỉ bảo vệ chủ yếu trị VI 7 C49 Cục Cảnh sát chống kháng tội phạm môi trường
7 A68 Cục An ninh mạng 8 C53 Cục Hồ sơ nhiệm vụ cảnh sát
8 A69 Cục Ngoại Tuyến 9 C54 Viện Khoa học tập Hình sự
9 A70 Cục Kỹ thuật nhiệm vụ I 10 C64 Cục Cảnh sát vận hành hành chủ yếu trật tự động xã hội
10 A71 Cục Kỹ thuật nhiệm vụ II 11 C72 Cục Cảnh sát ĐK, vận hành trú ngụ và tài liệu vương quốc về dân cư
11 A72 Cục Quản lý xuất nhập cảnh TỔNG CỤC HẬU CẦN – KỸ THUẬT

(Tổng viên IV)

12 A98 Cục An ninh Cửa khẩu 1 H42 Cục Tham kế tiếp Hậu cần thiết – Kỹ thuật
13 A74 Văn chống túc trực Ban chỉ huy về nhân quyền 2 H44 Cục Quản lý chuẩn bị nghệ thuật và trang cấp
14 A83 Cục An ninh Chính trị nội bộ 3 H45 Cục Quản lý thiết kế cơ phiên bản và doanh trại
15 A84 Cục An ninh Tài chủ yếu chi phí tệ và đầu tư 4 H46 Cục Quản lý khoa học tập technology và môi trường
16 A85 Cục An ninh Kinh tế tổng hợp 5 H47 Cục tin tức liên lạc
17 A86 Cục An ninh Nông nghiệp nông thôn 6 H50 Cục Y tế
18 A87 Cục An ninh tin tức truyền thông 7 H51 Cục Quản trị
19 A88 Cục An ninh Xã hội 8 H52 Cục Kho vận
20 A89 Cục An ninh Tây Bắc 9 H56 Viện Kỹ thuật Điện tử và Cơ khí nghiệp vụ
21 A90 Cục An ninh Tây Nguyên 10 H57 Viện Kỹ thuật Hóa học tập, Sinh học tập và Tài liệu nghiệp vụ
22 A91 Cục An ninh Tây Nam Bộ 11 H59 Cục Quản lý công nghiệp bình an và doanh nghiệp
23 A92 Cục An ninh điều tra TỔNG CỤC CẢNH SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ HỖ TRỢ TƯ PHÁP

(Tổng viên VIII)

Xem thêm: a di đà phật là gì

24 A93 Cục Hồ sơ nhiệm vụ An ninh 1 C82 Cục Tham kế tiếp – Chính trị
TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ

(Tổng viên III)

2 C83 Cục Theo dõi thực hành án hình sự và tương hỗ tư pháp
1 X11 Văn phòng 3 C85 Cục Quản lý tù túng trại viên
2 X12 Cục Tham mưu 4 C86 Cục giáo dục và đào tạo tôn tạo và hòa nhập nằm trong đồng
3 X13 Cục Tổ chức Cán bộ 5 C87 Cục Hậu cần thiết, Kỹ thuật
4 X14 Cục Đào tạo 6 C88 Thanh tra Tổng cục
5 X33 Cục Chính sách 7 C91 Trung tâm huấn luyện và đào tạo và tu dưỡng nghiệp vụ
6 X15 Cục Công tác chủ yếu trị CÔNG AN TP.HCM
7 X16 Cục Công tác Đảng và Công tác quần chúng KHỐI AN NINH
8 X19 Nhà xuất phiên bản Công an nhân dân 1 PA63 Phòng chỉ bảo vệ chủ yếu trị 1
9 X21 Báo Công an nhân dân 2 PA65 Phòng chỉ bảo vệ chủ yếu trị 2
10 X24 Tạp chí Công an Nhân dân 3 PA67 Phòng chỉ bảo vệ chủ yếu trị 6
11 X25 Viện Lịch sử Công an Nhân dân 4 PA69 Phòng nước ngoài tuyến
12 X34 Trung tâm Phát thanh Truyền hình Điện hình ảnh Công an nhân dân 5 PA71 Phòng Kỹ thuật nhiệm vụ II
13 T29 Học viện Chính trị Công an Nhân dân 6 PA72 Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
14 T31 Học viện An ninh Nhân dân 7 PA81 Phòng An ninh kinh tế
15 T32 Học viện Cảnh sát Nhân dân 8 PA83 Phòng An ninh Chính trị nội bộ
16 T34 Trường Đại học tập Phòng cháy chữa trị cháy 9 PA84 Phòng An ninh Tài chủ yếu – Tiền tệ – Đầu tư
17 T36 Trường Đại học tập Kỹ thuật – Hậu cần 10 PA88 Phòng An ninh xã hội
18 T47 Trường Đại học tập An ninh nhân dân 11 PA92 Cơ quan liêu bình an điều tra
19 T48 Trường Đại học tập Cảnh sát Nhân dân 12 PA93 Phòng làm hồ sơ nhiệm vụ an ninh
20 T33 Trường Cao đẳng An ninh quần chúng. # I 13 PB11 Phòng tình báo
21 T37 Trường Cao đẳng An ninh quần chúng. # II KHỐI CẢNH SÁT
22 T38 Trường Cao đẳng Cảnh sát quần chúng. # I 1 PC44 Văn chống Cơ quan liêu Cảnh sát điều tra
23 T39 Trường Cao đẳng Cảnh sát quần chúng. # II 2 PC45 Phòng Cảnh sát khảo sát tội phạm về trật tự động xã hội
24 T49 Trường Cao đẳng Cảnh sát quần chúng. # III 3 PC46 Phòng Cảnh sát khảo sát tội phạm về vận hành tài chính và chức vụ
25 T45 Trường Trung cung cấp Cảnh sát vũ trang 4 PC47 Phòng Cảnh sát khảo sát tội phạm về ma mãnh túy
26 T52 Trường Trung cung cấp Cảnh sát quần chúng. # V 5 PC49 Phòng Cảnh sát chống kháng tội phạm về môi trường
27 T51 Trường Trung cung cấp Cảnh sát quần chúng. # VI 6 PC50 Phòng Cảnh sát chống kháng tội phạm dùng technology cao
CÔNG AN TỈNH 7 PC52 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm
KHỐI CƠ QUAN 8 PC53 Phòng Hồ sơ nghiệp vụ
1 PV11 Phòng Tham mưu 9 PC54 Phòng Kỹ thuật hình sự
2 PV24 Thanh tra Công an Tỉnh 10 PC64 Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự động xã hội
3 PC44 Văn chống Cơ quan liêu CSĐT 11 PC64B Phòng Cảnh sát trật tự động, phản xạ nhanh
4 PC45 Phòng Cảnh sát hình sự 12 PK20 Phòng Cảnh sát bảo vệ
5 PC46 Phòng Cảnh sát kinh tế 13 PC67 Phòng Cảnh sát Giao thông đường đi bộ – đàng sắt
6 PC47 Phòng Cảnh sát khảo sát tội phạm về ma mãnh túy 14 PC68 Phòng Cảnh sát đàng thủy
7 PC49 Phòng Cảnh sát chống kháng tội phạm về môi trường 15 PC81 Phòng Cảnh sát thực hành án hình sự và tương hỗ tư pháp
8 PC50 Phòng Cảnh sát chống kháng tội phạm dùng technology cao 16 PC81B Trại tạm thời giam cầm Chí Hoà
9 PC52 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm 17 PC81C Trại tạm thời giam cầm Ba Lá
10 PV27 Phòng Hồ sơ nghiệp vụ 18 PK20E Trung đoàn Cảnh sát cơ động
11 PC54 Phòng Kỹ thuật hình sự KHỐI HẬU CẦN
12 PC64 Phòng Cảnh sát Quản lý hành chủ yếu về trật tự động xã hội 1 PH41 Phòng Hậu cần
13 PK20 Phòng Cảnh sát cơ động 2 PH41B Phòng viễn thông – tin yêu học
14 PC67 Phòng Cảnh sát Giao thông đường đi bộ – đàng sắt 3 PV22 Phòng Tài chính
15 PC68 Phòng Cảnh sát giao thông vận tải đàng thủy 4 PH50 Bệnh viện Công an Thành phố Hồ Chí Minh
16 PC81 Phòng Cảnh sát thực hành án hình sự và tương hỗ tư pháp KHỐI XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG
17 PX14 Trung tâm huấn luyện và đào tạo và tu dưỡng nghiệp vụ 1 PX13 Phòng Tổ chức cán bộ
18 PX15 Phòng Công tác Chính trị 2 PX14 Trung tâm Bồi chăm sóc Nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh
19 PX16 Phòng Công tác Đảng và Công tác Quần chúng 3 PX15 Phòng Công tác Chính trị – Công tác quần chúng
20 PX13 Phòng tổ chức triển khai cán bộ 4 PX15B Trung tâm thể thao Công an Thành phố Hồ Chí Minh
21 PA72 Phòng Quản lý xuất nhập cảnh 5 PX16 Phòng Công tác Đảng
22 PA62 Phòng chỉ bảo vệ chủ yếu trị 1 6 PX21 Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh
23 PA65 Phòng chỉ bảo vệ chủ yếu trị 2 7 PV11 Phòng Tham mưu
24 PA81 Phòng An ninh kinh tế 8 PV19 Phòng Pháp chế
25 PA84 Phòng An ninh Tài chủ yếu, Tiền tệ, Đầu tư 9 PV24 Phòng Thanh tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh
26 PA88 Phòng Chống phản động và Chống xịn bố 10 PV28 Phòng thiết kế trào lưu toàn dân bảo đảm bình an Tổ quốc
27 PA71 Phòng Kỹ thuật nhiệm vụ 2 TỔNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

(Tổng viên VII)

28 PA83 Phòng An ninh chủ yếu trị nội bộ 1 C62 Cục Tham kế tiếp Cảnh sát vận hành hành chính
29 PA92 Phòng An ninh điều tra 2 C63 Cục Chính trị – Hậu cần
30 PA93 Phòng Hồ sơ nhiệm vụ An ninh 3 C64 Cục Cảnh sát Quản lý hành chủ yếu về trật tự động xã hội
31 PV19 Phòng Pháp chế 4 C65 Cục Cảnh sát bảo vệ
32 PH41 Phòng Hậu cần thiết – Kỹ thuật 5 C66 Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa trị cháy và cứu vãn nàn, cứu vãn hộ
33 PV22 Phòng Tài chính 6 C67 Cục Cảnh sát Giao thông đường đi bộ – đàng sắt
34 PV28 Phòng Xây dựng trào lưu toàn dân bảo đảm An ninh Tổ quốc 7 C68 Cục Cảnh sát đàng thủy
TỔNG CỤC CẢNH SÁT PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

(Tổng viên VI)

8 C69 Trung tâm Huấn luyện, dùng chó nghiệp vụ
1 C42 Cục Tham kế tiếp cảnh sát 9 C72 Cục Cảnh sát ĐK, vận hành trú ngụ và tài liệu vương quốc về dân cư
2 C43 Cục Chính trị – Hậu cần
3 C44 Văn chống Cơ quan liêu Cảnh sát điều tra
4 C45 Cục Cảnh sát khảo sát tội phạm về trật tự động xã hội
5 C46 Cục Cảnh sát khảo sát tội phạm về trật tự động vận hành tài chính và chức vụ
6 C47 Cục Cảnh sát khảo sát tội phạm về ma mãnh túy
7 C48 Cục Cảnh sát khảo sát tội phạm về tham ô nhũng
8 C49 Cục Cảnh sát chống kháng tội phạm về môi trường
9 C50 Cục Cảnh sát chống, kháng tội phạm dùng technology cao
10 C51 Cục Cảnh sát Kỹ thuật nhiệm vụ nước ngoài tuyến
11 C52 Cục Cảnh sát Truy nã Tội phạm
12 C53 Cục Hồ sơ nhiệm vụ cảnh sát
13 C54 Viện Khoa học tập Hình sự
14 C55 Văn chống Interpol Việt Nam
15 C56 Văn chống Thường trực chống kháng tội phạm và ma mãnh túy