mẫu biên bản đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 2020

Chi cỗ Đảng là phân tử nhân hạ tầng của từng tổ chức triển khai Đảng. Theo thông thường lệ, từng thứ tự tổ chức triển khai đại hội chi cỗ đều cần ghi lại biên phiên bản nhằm thực hiện địa thế căn cứ triển khai đưa ra quyết định vô nhiệm kỳ tiếp theo sau. Dưới đấy là khuôn biên phiên bản đại hội chi cỗ Đảng.


1. Biểu khuôn biên phiên bản đại hội chi cỗ Đảng

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ (CHI BỘ) ......                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bạn đang xem: mẫu biên bản đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 2020

LẦN THỨ........... NHIỆM KỲ ......                                             …….., ngày... mon... năm…

BIÊN BẢN

Đại hội chi bộ… nhiệm kỳ…

Đại hội chi cỗ... nhiệm kỳ…………. ra mắt … giờ… ngày…tháng…năm 20…

Đại hội với mặt……... Đảng viên/tổng số … Đảng viên được tập trung. Đảng viên đầu tiên …. đồng chí.

Đại biểu mời mọc với …. đồng chí gồm: (họ và thương hiệu một vài chức vụ công ty yếu).

1. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký điều hành quản lý Đại hội

- Đoàn Chủ tịch gồm: ……

Thư ký Đại hội: ……………

2. Đại hội nghe báo cáo:

- Tình hình Đảng viên dự Đại hội: Có …. Đảng viên/…. Đảng viên được tập trung về dự Đại hội, vắng ngắt … Đảng viên, lý do: ………..; với....... Đảng viên bị chưng tư cơ hội, nguyên do (nếu có) ...

- Tổng kết nhiệm kỳ qua chuyện, phương phía tiềm năng trách nhiệm nhiệm kỳ cho tới, vì thế đồng chí …..… trình bày

- Báo cáo Chính trị của cấp cho ủy chi cỗ nhiệm kỳ ……, vì thế đồng chí ....... trình diễn trước Đại hội nhiệm kỳ…

- Báo cáo kiểm điểm của cấp cho ủy chi cỗ nhiệm kỳ……., vì thế đồng chí ……trình bày trước Đại hội nhiệm kỳ ...

3. Đại hội nghe tuyên bố chỉ huy của Đảng cấp cho trên: ………………

4. Đại hội thảo chiến lược luận

- Thảo luận về sự chỉ huy, chỉ huy triển khai trách nhiệm chủ yếu trị của chi cỗ vô nhiệm kỳ qua chuyện vì thế đồng chí …… trình diễn.

- Thảo luận về lên kế hoạch triển khai việc học hành và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Xì Gòn của chi cỗ vô nhiệm kỳ qua chuyện vì thế đồng chí ……… trình diễn.

- Về kiểm điểm triển khai Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa mới đây, với những chủ ý bổ sung cập nhật như sau: ……..

- Về phương phía, tiềm năng, trách nhiệm chủ yếu trị nhiệm kỳ cho tới, với những chủ ý như sau: …………

- Đại hội đang được biểu quyết những yếu tố sau: ……………

5. Đại hội đang được bầu Cấp uỷ Chi cỗ nhiệm kỳ….

Đại hội đưa ra quyết định con số Cấp ủy viên khóa tới là …. đồng chí. Danh sách ứng cử, đề cử được đại hội trải qua bao gồm …. đồng chí, gồm: …………

- Tình hình bầu cử:

+ Số phiếu trị ra: …. phiếu; Số phiếu thu vào: …. phiếu.

+ Số phiếu ăn ý lệ: …. phiếu; Số phiếu không khớp lệ: …. phiếu.

- Kết ngược bầu cử công tía (họ và thương hiệu xếp theo dõi trật tự như vô phiếu bầu):

+ Đồng chí ……… cướp …./…. phiếu (…. %)

+ Đồng chí ……… cướp …./…. phiếu (…. %)

+ Đồng chí ……… cướp …./…. phiếu (…. %)

Theo Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử vô Đảng vì thế Sở Chính trị phát hành, những đồng chí tại đây thắng cử vô cấp cho uỷ mới nhất (họ và thương hiệu theo dõi số phiếu bầu kể từ cao cho tới thấp), số phiếu được bầu, tỷ trọng % đối với tổng số đại biểu triệu tập:

+ Đồng chí ……… cướp …./…. phiếu (…. %)

+ Đồng chí ……… cướp …./…. phiếu (…. %)

+ Đồng chí ……… cướp …./…. phiếu (…. %)

Đại hội bầu Bế Tắc thư Chi bộ: Danh sách ứng cử, đề cử được đại hội trải qua bao gồm 01 đồng chí: …. với …/… phiếu (…%)

- Tình hình bầu cử:

+ Số phiếu trị ra: …. phiếu; Số phiếu thu vào: …. phiếu.

Xem thêm: tranh vẽ an toàn giao thông đường bộ đẹp nhất

+ Số phiếu ăn ý lệ: …. phiếu; Số phiếu không khớp lệ: …. phiếu.

- Kết ngược bầu cử công tía gồm: Đồng chí ……… cướp …./…. phiếu (…. %)

Theo Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử vô Đảng vì thế Sở Chính trị phát hành, đồng chí … thắng cử Bế Tắc thư Chi cỗ nhiệm kỳ mới nhất.

Đại hội bầu Phó Bế Tắc thư Chi bộ. Danh sách ứng cử, đề cử được đại hội trải qua bao gồm 01 đồng chí ………. với …/… phiếu (…%)

- Tình hình bầu cử:

+ Số phiếu trị ra: …. phiếu; Số phiếu thu vào: …. phiếu.

+ Số phiếu ăn ý lệ: …. phiếu; Số phiếu không khớp lệ: …. phiếu.

- Kết ngược bầu cử công tía gồm: Đồng chí ……… cướp …./…. phiếu (…. %)

Theo Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử vô Đảng vì thế Sở Chính trị phát hành, đồng chí …… thắng cử Phó Bế Tắc thư Chi cỗ nhiệm kỳ mới nhất.

6. Đại hội đang được trải qua Nghị quyết đại hội

- Số Đảng viên giã thành: …. đồng chí, cướp tỷ trọng ….. %

- Số Đảng viên ko giã trở thành hoặc bảo cảnh báo kiến: Không

Đại hội bế mạc hồi ........... giờ...........phút, ngày …. mon …. Năm..../.

            THƯ KÝ                                                T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ ràng bọn họ và tên)                                     (Ký, ghi rõ ràng bọn họ và tên)


2. Những cảnh báo về đại hội chi cỗ Đảng

2.1 Chi cỗ Đảng là gì?

Theo khoản 2 Điều 24 Điều lệ Đảng, chi cỗ Đảng là tổ chức triển khai Đảng với trách nhiệm chủ yếu trị, dạy dỗ, quản lý và vận hành và cắt cử trách nhiệm chủ yếu trị của đơn vị chức năng. Đồng thời, chi cỗ cũng chính là điểm thực hiện công tác làm việc hoạt động quần bọn chúng và cải tiến và phát triển Đảng viên; đánh giá, giám sát việc thực hành kỷ luật của Đảng viên.

Một trong mỗi trách nhiệm luôn luôn phải có của chi cỗ Đản là thu, nộp Đảng phí.

Có thể thấy, chi cỗ Đảng là một trong những trong mỗi nền tảng cơ phiên bản của một Đảng cỗ và đó cũng đó là tổ chức triển khai hạ tầng Đảng cùng theo với Đảng cỗ hạ tầng.

Xem thêm…

bien ban mềm hoi chi bo dang

2.2 Nhiệm kỳ đại hội của chi cỗ Đảng là bao lâu?

Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Đảng nêu rõ:

Đại hội chi cỗ vì thế chi ủy tập trung năm năm nhì lần; điểm chưa xuất hiện chi ủy thì vì thế túng thiếu thư chi cỗ tập trung. Khi được đảng ủy hạ tầng đồng ý rất có thể tập trung sớm hoặc muộn rộng lớn, tuy nhiên không thực sự sáu mon.

Như vậy, nhiệm kỳ đại hội chi cỗ là 2,5 năm/lần tức là 05 năm nhì thứ tự tổ chức triển khai. Tuy nhiên, rất có thể tổ chức triển khai sớm rộng lớn hoặc muộn rộng lớn tuy nhiên không thực sự 06 mon.

2.3 Quy ấn định về sự bầu chi ủy bên trên đại hội chi bộ

Cũng bên trên Điều lệ Đảng, ví dụ là bên trên khoản 4 Điều 24 Điều lệ Đảng khẳng định:

Chi cỗ với bên dưới chín đảng viên đầu tiên, bầu túng thiếu thư chi bộ; nếu như cần thiết, bầu phó túng thiếu thư. Chi cỗ với chín đảng viên đầu tiên trở lên trên, bầu chi ủy, bầu túng thiếu thư và phó túng thiếu thư chi cỗ vô số chi ủy viên

Theo cơ, chi cỗ Đảng cần với 09 Đảng viên đầu tiên. Tuy nhiên, tùy vô tình hình thực dẫn của chi cỗ, đại hội rất có thể kiểm tra và đưa ra quyết định bầu chi ủy hoặc chỉ bầu Bế Tắc thư, Phó Bế Tắc thư chi cỗ.

2.4 Nội dung đại hội chi bộ

Thông thông thường, bên trên một đại hội chi cỗ cần thiết pahri tổ chức những nội dung sau đây:

- Tổng kết việc triển khai Nghị quyết của nhiệm kỳ trước đó đó; kiểm điểm Đảng viên…

- Xác ấn định phương phía, tiềm năng, trách nhiệm giống như đề ra biện pháp của nhiệm kỳ sắp tới đây.

- Thảo luận, góp sức chủ ý những dự thảo văn khiếu nại của Đảng cỗ cấp cho bên trên thẳng.

- Bầu Ban Chấp hành chi cỗ nhiệm kỳ cho tới nằm trong đoàn đại biểu dự đại hội Đảng cỗ cấp cho bên trên nhiệm kỳ tới…

Xem thêm: quần xã sinh vật khác với quần thể sinh vật như thế nào

Tùy vô tình hình thực dẫn nhằm bổ sung cập nhật tăng nội dung hoặc loại bỏ cút nội dung của đại hội chi cỗ Đảng đối với những nội dung nêu bên trên.

Trên đấy là biểu khuôn biên phiên bản đại hội chi cỗ Đảng và những yếu tố xung xung quanh đại hội chi cỗ Đảng. Nếu còn vướng mắc, fan hâm mộ vui vẻ lòng lên hệ 1900.6199 và để được tương hỗ, trả lời.

>> Hướng dẫn cụ thể về Đại hội Đảng những cấp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025