mẫu hợp đồng tư vấn theo thông tư 08/2016

 • Văn phiên bản quy phạm pháp luật
 • Văn phiên bản phù hợp nhất
 • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan lại ban hành

 • Quốc hội
 • nhà nước
 • Thủ tướng mạo nhà nước
 • Các Sở, ban ngành ngang Bộ
 • Các ban ngành khác

Loại văn bản

Năm ban hành

Xem thêm: mental health là gì

Xem thêm: biên tập viên là gì

 • CSDL vương quốc về VBPL »
 • CSDL Sở Xây dựng »
 • Văn phiên bản pháp luật »
 • Thông tư 08/2016/TT-BXD
 • Thông tư 08/2016/TT-BXD
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực thực thi hiện hành toàn bộ
 • Ngày sở hữu hiệu lực: 01/05/2016

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT