mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết định 48

Mẫu những loại report tài chủ yếu đều được phát hành theo dõi chế phỏng kế toán tài chính hiện tại hành của Sở Tài chủ yếu. Dưới trên đây  là mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết định 48 bởi Sở Tài chủ yếu phát hành năm 2006 và đang rất được vận dụng cho những công ty vừa vặn và nhỏ.

mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết định 48

Bạn đang xem: mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết định 48

Đơn vị:………………………

Địa chỉ:……………………..

  Mẫu số B 09 – DNN

(Ban hành theo dõi QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC

ngày 14/ 9/2006 của Sở trưởng BTC)

BẢNTHUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH(*)

 Năm …

I – Đặc điểm hoạt động và sinh hoạt của doanh nghiệp

1 – Hình thức chiếm hữu vốn

2 – Lĩnh vực kinh doanh

3 – Tổng số công nhân viên cấp dưới và người lao động

4 – Đặc điểm hoạt động và sinh hoạt của công ty nhập năm tài chủ yếu đem tác động cho tới Báo

cáo tài chính

II – Chính sách kế toán tài chính vận dụng bên trên doanh nghiệp

1 – Kỳ kế toán tài chính năm (bắt đầu từ thời điểm ngày …/…/… kết đốc nhập ngày…/…/…)

2 – Đơn vị chi phí tệ dùng nhập tiếp toán

3 – Chế phỏng kế toán tài chính áp dụng

4 – Hình thức kế toán tài chính áp dụng

5 – Phương pháp kế toán tài chính mặt hàng tồn kho:

6 – Phương pháp khấu hao gia tài cố định và thắt chặt đang được áp dụng

Xem thêm: có hai điện tích q1 q2 đặt cách nhau 10cm

7- Nguyên tắc ghi nhận ngân sách lên đường vay

8- Nguyên tắc ghi nhận ngân sách nên trả

9- Nguyên tắc và cách thức ghi nhận những khoản dự trữ nên trả

10- Nguyên tắc ghi nhận chênh chênh chếch tỷ giá

11- Nguyên tắc và cách thức ghi nhận doanh thu

III – tin tức bổ sung cập nhật cho những khoản mục trình diễn nhập Bảng Cân đối kế toán tài chính                                                 

                                                                                                     (Đơn vị tính………..)

01.Tiền và tương tự tiền Cuối năm Đầu năm
02. Hàng tồn kho Cuối năm Đầu năm

03 – Tình hình tăng, hạn chế gia tài cố định và thắt chặt hữu hình:

4. Tình hình tăng, hạn chế TSCĐ vô hình

05 – Tình hình tăng, hạn chế những số vốn

        nhập đơn vị chức năng khác:

Cuối năm Đầu năm
06 – Thuế và những khoản nên nộp Nhà nước: Cuối năm Đầu năm

07 – Tình hình tăng, hạn chế nguồn chi phí căn nhà sở hữu:

 IV. Thông tin cẩn bổ sung cập nhật cho những khoản mục trình diễn nhập Báo cáo thành phẩm hoạt động và sinh hoạt sale (Đơn vị tính………)

08. Chi tiết lệch giá và thu nhập khác Năm nay Năm trước
09. thay đổi những khoản tăng, hạn chế thu nhập

      Chịu đựng thuế TNDN

Năm nay Năm trước
10. túi tiền SXKD theo dõi yếu hèn tố: Năm nay Năm trước
   
   

V- tin tức bổ sung cập nhật cho những khoản mục nhập Báo cáo lưu fake chi phí tệ (Đơn vị tính………….)

11- tin tức về những giao dịch thanh toán ko vì như thế chi phí phát sinh nhập năm báo cáo

VI- Những vấn đề không giống

VII- Đánh giá bán tổng quát tháo những tiêu chí và những con kiến nghị:…………………………………………….

    Lập, ngày … mon … năm …
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, chúng ta tên) (Ký, chúng ta tên) (Ký, chúng ta thương hiệu, đóng góp dấu)
       

Ghi chú:

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 69, 70

– Những tiêu chí không tồn tại vấn đề, số liệu thì ko nên trình diễn theo dõi kiểu thuyết minh report tài chủ yếu và đượcđánh lại số trật tự những tiêu chí.

– Doanh nghiệp được trình diễn tăng những vấn đề không giống nếu như xét thấy quan trọng cho những người dùng report tài chủ yếu.

Trên trên đây đơn thuần sườn của kiểu thuyết minh report tài chủ yếu tương đối đầy đủ. quý khách hiểu vận chuyển về phiên bản kiểu tương đối đầy đủ tại ĐÂY