median là gì

Trung vị (tiếng Anh: Median) là số ở thân thiết vô một list những số được bố trí tăng dần dần hoặc hạn chế dần dần và hoàn toàn có thể tế bào mô tả nhiều hơn nữa về tập luyện tài liệu đối với độ quý hiếm tầm.

Visualisation-of-Median-e1478787914224-1280x720

Bạn đang xem: median là gì

Hình minh họa. Nguồn: Albert.io

Trung vị

Khái niệm

Trung vị vô tiếng Anh là Median.

Trung vị là số nằm trong lòng vô một tập luyện tài liệu sở hữu những số được bố trí. Để xác lập độ quý hiếm trung vị vô một chuỗi số, trước tiên những số cần được bố trí theo dõi trật tự độ quý hiếm kể từ thấp nhất cho tới tối đa hoặc tối đa cho tới thấp nhất. Trung vị hoàn toàn có thể được dùng nhằm xác lập độ quý hiếm tầm giao động hoặc độ quý hiếm tầm, tuy vậy ko được lầm lẫn trung vị với độ quý hiếm tầm thực tiễn.

Nếu tập luyện tài liệu sở hữu con số điểm tài liệu là lẻ, trung vị là số nằm ở vị trí thân thiết sở hữu nằm trong một số trong những lượng điểm tài liệu ở bên dưới và bên trên.

Nếu tập luyện tài liệu sở hữu con số điểm tài liệu là chẵn, nhằm lần độ quý hiếm trung vị cần thiết xác lập cặp điểm tài liệu ở thân thiết tiếp sau đó nằm trong 2 số đó lại và phân chia mang lại nhị.

Trung vị được dùng thay cho mang lại độ quý hiếm tầm Lúc sở hữu những điểm nước ngoài lai vô chuỗi tài liệu, những điểm nước ngoài lai hoàn toàn có thể thực hiện chéo độ quý hiếm tầm của những độ quý hiếm. Trung vị của một chuỗi không nhiều bị tác động vì như thế những điểm nước ngoài lai rộng lớn độ quý hiếm tầm.

Xem thêm: cv xin việc là gì

Ví dụ về trung vị

Để lần độ quý hiếm trung vị trong một list sở hữu con số những số liệu là lẻ, số nằm ở vị trí thân thiết sở hữu con số điểm tài liệu đều bằng nhau ở nhị mặt mũi là trung vị. Để lần trung vị, thứ nhất bố trí những số theo dõi trật tự, thông thường là kể từ thấp nhất cho tới tối đa.

Ví dụ: vô tập luyện tài liệu {3, 13, 2, 34, 11, 26, 47}, trật tự được bố trí lại trở thành {2, 3, 11, 13, 26, 34, 47}. Trung vị là số ở thân thiết {2, 3, 11, 13, 26, 34, 47}, vô tình huống này là 13 vì như thế nó sở hữu thân phụ số ở nhị mặt mũi.

Để lần độ quý hiếm trung vị trong một list sở hữu con số những số liệu là chẵn, người tớ cần xác lập cặp ở ở chính giữa tập luyện tài liệu, nằm trong lại và phân chia mang lại nhị. Tương tự động, bố trí những số vô tập luyện theo dõi trật tự kể từ thấp nhất cho tới tối đa.

Ví dụ: vô tập luyện tài liệu {3, 13, 2, 34, 11, 17, 27, 47}, trật tự được bố trí lại trở thành {2, 3, 11, 13, 17, 27, 34, 47}. Trung vị là tầm của nhị số ở thân thiết {2, 3, 11, 13, 17, 26 34, 47}, vô tình huống này trung vị là chục lăm {(13 + 17) 2 = 15}.

Các ý chính

- Trung vị là số nằm ở vị trí thân thiết vô một list những số được bố trí tăng dần dần hoặc hạn chế dần dần và hoàn toàn có thể tế bào mô tả nhiều hơn nữa về tập luyện tài liệu đối với độ quý hiếm tầm.

- Trung vị được dùng thay cho mang lại độ quý hiếm tầm Lúc sở hữu những điểm nước ngoài lai vô chuỗi tài liệu hoàn toàn có thể thực hiện chéo tầm của những độ quý hiếm.

Xem thêm: losartan 50mg là thuốc gì

- Nếu tập luyện tài liệu sở hữu con số điểm tài liệu là số lẻ, độ quý hiếm trung vị là số nằm ở vị trí thân thiết sở hữu nằm trong một số trong những lượng điểm tài liệu bên dưới và bên trên.

- Nếu tập luyện tài liệu sở hữu con số điểm tài liệu là số chẵn, cặp điểm tài liệu ở thân thiết được nằm trong lại và phân chia nhị nhằm xác lập độ quý hiếm tầm.

(Theo Investopedia)