nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Thực hành

Bạn đang xem: nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Đặt tính rồi tính

     đôi mươi 300 x 3                                         809 x 8

     10 810 x 6                                         13 090 x 6

     10 109 x 9                                         13 014 x 7

Phương pháp giải:

- Viết phép tắc tính nhân sao mang đến quá số loại nhì trực tiếp mặt hàng với chữ số mặt hàng đơn vị chức năng của quá số loại nhất.

- Thực hiện nay nhân theo lần lượt kể từ nên sang trọng trái ngược.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Tính nhẩm.

     30 x 3                                 50 x 4

     3 000 x 3                            500 x 4

     30 000 x 3                          5 000 x 4

Phương pháp giải:

Ví dụ:

3 000 x 3 = ?

3 ngàn x 3 = 9 000

Viết 3 000 x 3 = 9 000

Lời giải chi tiết:

30 x 3 = 90                                  50 x 4 = 200

3 000 x 3 = 9 000                         500 x 4 = 2 000

30 000 x 3 = 90 000                     5 000 x 4 = đôi mươi 000

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tìm những biểu thức có mức giá trị đều nhau.

Phương pháp giải:

Tính độ quý hiếm từng biểu thức rồi nối nhì biểu thức với thành quả như là nhau.

Lời giải chi tiết:

A. 15 000 x 4 = 60 000                                                                  

B. 8 070 x 8 = 64 560                                                                    

C. 9 100 x (3 x 2) = 9 100 x 6 = 54 600                                        

D. 5 000 x 4 + 43 000 = đôi mươi 000 + 43 000 = 63 000                      

L. 8 x 8 070 = 64 560

M. 9 100 x 3 x 2 = 27 300 x 2 = 54 600

N. 30 000 + 30 000 = 60 000

O. 7 x 9 000 = 63 000

Bài 3

Xem thêm: dự báo thời tiết 10 ngày tới vietbao tp hcm

Video chỉ dẫn giải

Nêu số đo phù hợp.

Phương pháp giải:

Chu vi hình vuông vắn = Độ lâu năm cạnh hình vuông vắn x 4.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Ngày đầu người tớ nhập về kho 36 250 trái ngược trứng, ngày ngày tiếp theo nhập về số trứng cấp gấp đôi ngày đầu. Hỏi ngày ngày tiếp theo người tớ nhập về kho từng nào trái ngược trứng?

Phương pháp giải:

Số trứng ngày ngày tiếp theo nhập về = số trứng ngày đầu nhập x 2.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

Ngày ngày tiếp theo người tớ nhập về kho số trái ngược trứng là:

36 250 x 2 = 72 500 (quả trứng)

Đáp số: 72 500 trái ngược trứng.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Nhà của Hà cơ hội ngôi trường 5 400 m. Hằng ngày tới trường, Hà chuồn kể từ căn nhà cho tới ngôi trường rồi lại chuồn kể từ ngôi trường về căn nhà. Một tuần Hà tới trường 5 ngày. Hỏi nhập một tuần tới trường, Hà nên chuồn từng nào ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính quãng lối Hà chuồn kể từ căn nhà cho tới ngôi trường rồi lại chuồn kể từ ngôi trường về căn nhà trong một ngày.

Bước 2: Tính quãng lối Hà chuồn kể từ căn nhà cho tới ngôi trường rồi lại chuồn kể từ ngôi trường về căn nhà nhập 5 ngày.

Bước 3: Đổi đơn vị chức năng m về km.

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Quãng lối Hà chuồn kể từ căn nhà cho tới ngôi trường rồi lại chuồn kể từ ngôi trường về căn nhà trong một ngày là:

5 400 x 2 = 10 800 (m)

Trong một tuần tới trường, Hà nên chuồn số ki-lô-mét là:

10 800 x 5 = 54 000 (m)

Đổi 54 000 m = 54 km.

Đáp số: 54 km.

Thử thách

Video chỉ dẫn giải

Chữ số?

Phương pháp giải:

Xem thêm: mẫu hợp đồng bán xe ô tô của công ty

Thực hiện nay tính nhẩm quá số loại nhì với kể từ chữu số của quá số loại nhất nhằm thám thính những số không đủ.

Lời giải chi tiết: