ở điều kiện tiêu chuẩn có 1 hỗn hợp khí

Đây là câu vấn đáp và đã được xác thực

Bạn đang xem: ở điều kiện tiêu chuẩn có 1 hỗn hợp khí

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vị những Chuyên Viên, nghề giáo số 1 của công ty chúng tôi.

icon

Đáp án:

 mCO2 + mH2O=8,08 gam

Giải mến công việc giải:

hidrocacbon no là ankan

-> đem dạng CnH2n+2

Ta có: M láo hợp=12MH2=12.2=24

-> 14n+2=24 -> n=11/7

Xem thêm: cho mạch điện xoay chiều rlc mắc nối tiếp cuộn dây thuần cảm

Ta có: n láo hợp=15,68/22,4=0,7 mol 

CnH2n+2 +(1,5n+0,5)O2 -> nCO2 + (n+1) H2O

-> nCO2=0,7.n=0,11 mol

nH2O=nCO2 + n láo hợp=0,18

-> m CO2 + mH2O =8,08 gam

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: al+hno3=al(no3)3+n2o+h2o

3

3 vote