on saturday wearing uniforms is optional so i often choose t shirt and shorts

Câu hỏi:

23/10/2020 15,447

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined part in each of the following questions.

Bạn đang xem: on saturday wearing uniforms is optional so i often choose t shirt and shorts

On Saturday wearing uniforms is optional sánh I often choose T-shirt and shorts.

A. compulsory

Đáp án chủ yếu xác

ĐÁP ÁN A

A. compulsory (adj): nên >< optional (adj): tuỳ lựa chọn

B. voluntary (adj): tự động nguyện

C. uncomfortable (adj): thoải mái

D. acceptable (adj): gật đầu được

Tạm dịch: Việc khoác đồng phục là chúng ta không nên vô loại bảy, nên tôi thông thường khoác áo co dãn và quần đùi ngố.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word of phrase that is CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined part in each of the following questions.

Scientists warn about the impending extinction of many species of plants and animals if we don’t take urgent action đồ sộ save them.

A. absolute 

B. imminent 

C. formidable

D. improbable

Câu 2:

- “Are you thinking of flying business class?” - “__________”

A. No, I’m just on business.

B. No, economy.

C. No, I’d lượt thích an aisle seat.

D. I’m flying there đồ sộ attend a party

Câu 3:

I got a huge surprise last week. My cousin from nước Australia arrived on my doorstep, completely________ . He was the last person in the world I expect đồ sộ see.

A. in the red

Xem thêm: dầu hào là gì

B. red, white, and blue   

C. out of blue

D. in a xanh rờn moon

Câu 4:

Every household should be more careful in the way that they ________ of waste.

A. eliminate 

B. throw

C. disposal 

D. dispose

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ show the underline part that needs correction in each of the following questions.

The Oscars The Oscars award ceremony is one of the famous ceremonies in the world, and is watched lively on TV in over 200 countries.

A. The Oscars award

B. famous ceremonies

C. watched lively

D. in over 200 countries

Câu 6:

The higher you climb, __________ you have đồ sộ fall.

A. the furthest

B. the further than 

C. further than

Xem thêm: onsen là gì

D. the further