ôn tập về phép cộng và phép trừ lớp 2


Giải Ôn tập dượt quy tắc nằm trong và quy tắc trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 SGK Toán 2 Chân trời tạo ra. Bài 1. Tính nhẩm. a) 8 + 3, ...

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: ôn tập về phép cộng và phép trừ lớp 2

Bài 1 (trang 119 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Tính nhẩm.

a) 8 + 3                7 + 6                  12 – 5                  11 – 3

    5 + 8                9 + 4                  16 – 8                  13 – 7

b) 40 + 50              70 – 20           90 – 50

   10 + 70               60 – 30           80 + 20

Phương pháp giải:

Tính nhẩm những quy tắc tính theo dõi những phương pháp tính và đã được học tập.

Lời giải chi tiết:

a) 8 + 3 = 11             7 + 6 = 13               12  – 5 = 7              11 – 3 = 8

    5 + 8 = 13             9 + 4 = 13               16 – 8 = 8              13 – 7 = 6

b) 40 + 50 = 90                70 – đôi mươi = 50                   90 – 50 = 40

    60 – 30 = 30                 80 + đôi mươi = 100                10 + 70 = 80

Bài 2

Bài 2 (trang 119 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Đặt tính rồi tính.

80 + 18              54 + 27                30 + 70

30 – 13              32 – 15                100 – 50

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết những chữ số thẳng hàng trực tiếp cột cùng nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ những chữ số thứu tự kể từ cần quý phái trái

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{80}\\{18}\end{array}}\\\hline{\,\,\,98}\end{array}\)                          \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{54}\\{27}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,81}\end{array}\)                                 \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{30}\\{70}\end{array}}\\\hline{\,\,100}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{30}\\{13}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,17}\end{array}\)                            \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{32}\\{15}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,17}\end{array}\)                          \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{100}\\{\,\,50}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,50}\end{array}\) 

Bài 3

Bài 3 (trang 119 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Mỗi loài vật bao phủ số nào?

Phương pháp giải:

Dựa vô bảng nằm trong, bảng trừ nhằm viết lách những quy tắc tính thỏa mãn nhu cầu đề bài xích, kể từ cơ tìm kiếm được số nhưng mà từng loài vật bao phủ.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

• 9 + 7 = 16, vì thế chú bọ rùa red color bao phủ số 7.

• 14 – 6 = 8 , vì thế chú bọ rùa màu xanh da trời lá cây bao phủ số 14.

• 80 – 60 = đôi mươi, vì thế chú bọ rùa màu sắc tím bao phủ số 60.

• 40 + 10 = 50, vì thế chú bọ rùa màu xanh da trời domain authority trời bao phủ số 40.

TT

Thử thách (trang 119 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Chọn thân phụ số rồi viết lách những quy tắc tính (theo mẫu).

Mẫu:

23 + 27 = 50                  50 – 27 = 23

27 + 23 = 50                  50 – 23 = 27

Phương pháp giải:

Tính nhẩm tổng của nhị số rồi viết lách những quy tắc nằm trong, quy tắc trừ tương tự động khuôn tiếp tục cho tới.

Lời giải chi tiết:

34 + 26 = 60                      60 – 34 = 26

26 + 34 = 60                      60 – 26 = 34

28 + 12 = 40                      40 – 28 = 12

12 + 28 = 40                      40 – 12 = 28

Bài 4

Bài 4 (trang 120 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Số?

Phương pháp giải:

Ta thấy tổng của nhị số theo dõi cột dọc vì thế 50, vì thế nhằm lần số không đủ ở mặt hàng bên dưới tớ lấy 50 trừ chuồn số ứng ở mặt hàng bên trên.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

50 – 30 = 20                50 – 25 = 25

50 – 12 = 38                50 – 6 = 44                        50 – 36 = 14.

Vậy tớ đem thành phẩm như sau:

Bài 5

Bài 5 (trang 120 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Số?

Cho biết thân phụ số cạnh nhau theo dõi mặt hàng ngang hoặc cột dọc đều phải có tổng là đôi mươi.

Phương pháp giải:

Áp dụng ĐK đề bài xích “ba số theo dõi mặt hàng ngang hoặc cột dọc đều phải có tổng là 15” nhằm lần những số không đủ.

Lời giải chi tiết:

Ta khắc số những cột như sau:

- Tìm số cần thiết điền vô vệt ? ở cột (1):

Ta có: ? + 10 + 4 = đôi mươi, hoặc ? + 14 = đôi mươi, vì thế ? = 6.

- Tìm số cần thiết điền vô vệt ? mặt hàng bên dưới nằm trong ở cột (3):

Ta có: 11 + 6 + ? = đôi mươi, hoặc 17 + ? = đôi mươi, vì thế ? = 3.

- Tìm số cần thiết điền vô vệt ? mặt hàng bên trên nằm trong ở cột (4):

Ta có: 15 + 5 + ? = đôi mươi, hoặc đôi mươi + ? = đôi mươi, vì thế ? = 0.

- Tìm số cần thiết điền vô vệt ? ở cột (5):

Ta có: 4 + ? + 10 = đôi mươi, hoặc 14 + ? = đôi mươi, vì thế ? = 6.

Khi cơ tớ có:

- Tìm số cần thiết điền vô vệt ? mặt hàng bên trên nằm trong ở cột (2):

Ta có: 6 + 8 + ? = đôi mươi, hoặc 14 + ? = đôi mươi, vì thế ? = 6.

- Tìm số cần thiết điền vô vệt ? ở cột (3):

Ta có: 15 + ? + 3 = đôi mươi, hoặc 18 + ? = đôi mươi, vì thế ? = 2.

- Tìm số cần thiết điền vô vệt ? ở cột (4):

Ta có: 0 + ? + 4 = đôi mươi, hoặc 4 + ? = đôi mươi, vì thế ? = 16.

Khi cơ tớ có:

- Tìm số cần thiết điền vô vệt ? ở cột (2):

Ta có: 6 + ? + 11 = đôi mươi, hoặc 17 + ? = đôi mươi, vì thế ? = 3.

Vậy tớ đem thành phẩm như sau:

Bài 6

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài xích nhằm xác lập số con cái đom đóm cất cánh ra bên ngoài và số con cái đom đóm còn sót lại vào phía trong bình, kể từ cơ hoàn thiện được tóm lược.

- Để lần số con cái đom đóm khi đầu đem vào phía trong bình tớ lấy số con cái đom đóm cất cánh ra bên ngoài cùng theo với số con cái đom đóm còn sót lại vào phía trong bình.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bay đi ra ngoài: 7 con

Trong bình:    5 con

Lúc đầu:         ... con?

Lời giải

Lúc đầu vào phía trong bình đem số con cái đom đóm là:

7 + 5 = 12 ( con)

Đáp số: 12 con cái.

Bài 7

Xem thêm: đề thi thử tiếng anh 2019 có đáp án chi tiết

Bài 7 (trang 121 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Mỗi loài vật cho tới vệt quy tắc tính này (+,  – ) ?

Phương pháp giải:

Dựa vô thành phẩm của những quy tắc tính nhằm điền vệt quy tắc tính.

Lời giải chi tiết:

a) 76 + đôi mươi = 96                              b) 0 + 51 = 51

    76 – đôi mươi = 56                                   83 – 83 = 0

                                                          42 - 0 = 42

c) 35 + 19 = 19 + 35

Bài 7

Vui học tập (trang 112 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Giúp chúng ta Kiến lần đàng về căn nhà.

Phương pháp giải:

Xác lăm le những quy tắc tính đem ghi nhớ, kể từ cơ tìm kiếm được đàng về căn nhà cho chính mình Kiến.

Lời giải chi tiết:

Bài 8

Bài 8 (trang 122 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Viết quy tắc tính lần số con cái bọ rùa được đặt câu hỏi ở từng hình vẽ sau.

Phương pháp giải:

a) Để lần tổng số con cái bọ rùa tớ thực hiện quy tắc tính nằm trong.

b, c) Để lần số con cái bọ vô dù trống rỗng tớ thực hiện quy tắc tính trừ, tức là lấy tổng trừ chuồn số con cái bọ rùa tiếp tục biết.

Lời giải chi tiết:

Bài 9

Bài 9 (trang 123 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Số?

a) Quý Khách gái đem nhiều hơn nữa chúng ta trai .?. phân tử đậu.

b) Quý Khách trai đem thấp hơn nữ giới .?. phân tử đậu.

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ nhằm lần số phân tử đậu từng chúng ta đem.

- Thực hiện nay quy tắc trừ 12 – 8, kể từ cơ tìm kiếm được số phân tử đậu nữ giới đem nhiều hơn nữa chúng ta trai và số phân tử đậu chúng ta trai đem thấp hơn nữ giới.

Lời giải chi tiết:

Quan sát tớ thấy nữ giới đem 12 phân tử đậu, chúng ta trai đem 8 phân tử đậu.

Ta có: 12 – 8 = 4.

Vậy:

a) Quý Khách gái đem nhiều hơn nữa chúng ta trai 4 phân tử đậu.

b) Quý Khách trai đem thấp hơn nữ giới 4 phân tử đậu.

Bài 10

Bài 10 (trang 112 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Bạn trai đem 15 phân tử đậu. Quý Khách gái đem thấp hơn chúng ta trai 7 phân tử đậu. Hỏi nữ giới đem từng nào phân tử đậu?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài xích nhằm xác lập số phân tử đậu chúng ta trai đem và số phân tử đậu nữ giới đem thấp hơn chúng ta trai, kể từ cơ hoàn thiện được tóm lược.

- Để lần số phân tử đậu nữ giới đem tớ lấy số phân tử đậu chúng ta trai đem trừ chuồn số phân tử đậu nữ giới đem thấp hơn chúng ta trai.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bạn trai:   15 phân tử đậu

Bạn gái đem thấp hơn chúng ta trai: 7 phân tử đậu

Bạn gái:   ... phân tử đậu ?

Lời giải

Bạn gái đem số phân tử đậu là:

15 – 7 = 8 ( phân tử đậu)

Đáp số: 8 phân tử đậu.

Bài 11

Bài 11 (trang 123 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Giải việc theo dõi tóm lược sau:

Bạn gái:      15 phân tử đậu

Bạn trai nhiều hơn nữa chúng ta gái:  5 phân tử đậu

Bạn trai:     ... phân tử đậu ?

Phương pháp giải:

Để lần số phân tử đậu chúng ta trai đem tớ lấy số phân tử đậu nữ giới đem cùng theo với số phân tử đậu chúng ta trai đem nhiều hơn nữa nữ giới.

Lời giải chi tiết:

Bạn trai đem số phân tử đậu là:

15 + 5 = đôi mươi ( hạt)

Đáp số: đôi mươi phân tử đậu.

Bài 12

Câu 12 (trang 124 SGK Toán 2 tập dượt 1)

Quan sát hình vẽ những con cái bọ rùa.

a) Số?

• Theo sắc tố, số bọ rùa bên trên bao gồm .?. loại.

• Có .?. con cái bọ rùa red color.

   Có .?. con cái bọ rùa gold color.

   Có .?. con cái bọ rùa màu xanh da trời.

   Có .?. con cái bọ rùa màu sắc tím.

b) Đặt  vào bảng (mỗi  thể hiện nay một con).

• Bọ rùa màu sắc gì nhiều nhất? Bọ rùa màu sắc gì không nhiều nhất?

• Bọ rùa red color nhiều hơn nữa bọ rùa gold color từng nào con?

Phương pháp giải:

- Quan sát kĩ hình vẽ, kiểm đếm số bọ rùa từng màu sắc rồi điền vô khu vực chấm.

- So sánh nhằm lần bọ rùa có khá nhiều nhất, bọ rùa đem tối thiểu.

- Để lần số con cái bọ rùa red color nhiều hơn nữa bọ rùa gold color tớ lấy số con cái bọ rùa red color trừ chuồn số con cái bọ rùa gold color.

Lời giải chi tiết:

• Theo sắc tố, số bọ rùa bên trên bao gồm 4 loại.

• Có 18 con cái bọ rùa red color.

   Có 9 con cái bọ rùa gold color.

   Có 14 con cái bọ rùa màu xanh da trời.

   Có 11 con cái bọ rùa màu sắc tím.

b) 

Ta có: 9 < 11 < 14 < 18.

Bọ rùa red color nhiều hơn nữa gold color số con cái là:

                   18 – 9 = 9 (con)

Vậy: Bọ rùa red color tối đa, bọ rùa gold color tối thiểu.

        Bọ rùa red color nhiều hơn nữa gold color 9 con cái.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Chân trời tạo ra - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 bên trên Tuyensinh247.com. Đầy đầy đủ 3 cuốn sách (Kết nối học thức với cuộc sống; Chân trời sáng sủa tạo; Cánh diều). Cam kết chung con cái lớp 2 học tập chất lượng.