phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật

 • enzyme của bào quan tiền này tiếp tục phân hủy những ligand nhằm dùng cho những sinh hoạt sinh sống không giống của tế bào, Sắp xếp lại trở thành quá trình hoàn hảo của quy trình nhập bào. A. (3), (4), (1), (5), (2), (6). B. (2), (1), (5), (4), (3), (6). D. (3), (2), (1), (6), (6), (5). C. (4), (3), (1), (5), (2), (6).

  Cho những ý sau:
  (1) Trong lòng bào tương những túi nhập bào hòa lộn cùng nhau nhằm tạo thành một cấu tạo to hơn gọi là
  endosome.
  (2) Phần endosome chứa chấp những receptor tiếp tục hoà nhập quay về với màng bào tương nhằm kế tiếp trọng trách.
  (3) Ligand gắn kèm với receptor quánh hiệu của chính nó ở phía ngoài của màng bào tương,
  (4) Sự kết gắn này thực hiện vùng màng bào tương ở địa điểm tinh vi ligand - receptor lõm xuống tạo nên trở thành túi
  nhập bào (endocytosis vesicle) đem tinh vi rằng bên trên.
  (5) Trong endosome những receptor tách ngoài những ligand và chia thành nhì phần, phần endosome chỉ chứa chấp các
  receptor và phần endosome chỉ chứa chấp những ligand.
  (6) Phần endosome chứa chấp những ligand tiếp tục hòa nhập với những lysosome và những enzyme của bào quan tiền này tiếp tục phân
  hủy những ligand nhằm dùng cho những sinh hoạt sinh sống không giống của tế bào,
  Sắp xếp lại trở thành quá trình hoàn hảo của quy trình nhập bào.
  A. (3), (4), (1), (5), (2), (6).
  B. (2), (1), (5), (4), (3), (6).
  D. (3), (2), (1), (6), (6), (5).
  C. (4), (3), (1), (5), (2), (6).

  Bạn đang xem: phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật

  16/11/2022 |   0 Trả lời

 • Ví dụ nào là tiếp sau đây tiếp tục phần mềm điểm sáng từng loại môi trường xung quanh vô bảo vệ đồ ăn thức uống vô đời sống? A.Xuất bào B.Vận gửi thụ động C.Vận gửi dữ thế chủ động D.Thực bào

  1. Ví dụ nào là tiếp sau đây tiếp tục phần mềm điểm sáng từng loại môi trường xung quanh vô bảo vệ đồ ăn thức uống vô đời sống?
  A.Xuất bào
  B.Vận gửi thụ động 
  C.Vận gửi ngôi nhà động 
  D.Thực bào
  2. Ví dụ nào là sau đấy là cách thức vận gửi ngôi nhà động?
  A. Tái hấp thụ những hóa học vô thận
  B. Máu được tim bơm lên đường nuôi cơ thể
  C. Gan tiết mật nhằm hấp thụ hóa học béo
  D. Phế nang trao thay đổi khí vô máu
  3. Những hóa học nào là tại đây ko khuếch giã thẳng qua chuyện màng sinh chất? (1) Nước ,(2) khí NO ,(3) Ba²⁺ ,(4) Na⁺ ,(5) glucose ,(6) rượu ,(7) O₂ ,(8) saccarose
  A.(1),(5),(7),(8)
  B.(1),(3),(4),(5),(8)
  C.(4),(6),(7),(8)
  D.(1),(3),(6),(7),(8)

  16/11/2022 |   0 Trả lời

 • Hãy mang lại biết: Tế bào ở những loại vật nào là là tế bào nhân thực?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy mang lại biết: Tế bào ở những loại vật nào là là tế bào nhân thực?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác định: Tế bào nhân chuẩn chỉnh không tồn tại ở group đối tượng người dùng nào?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy mang lại biết: Tế bào hóa học ở loại vật nhân thực chứa chấp nhân tố gì?

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác định: Cho những tuyên bố sau: (1) Không với trở thành tế bào phủ quanh mặt mũi ngoài

  Cho những tuyên bố sau: 

  (1) Không với trở thành tế bào phủ quanh mặt mũi ngoài 

  (2) Có màng nhân phủ quanh vật hóa học di truyền 

  (3) Trong tế bào hóa học với khối hệ thống những bào quan 

  (4) Có khối hệ thống nội màng phân chia tế bào hóa học trở thành những xoang nhỏ 

  (5) Nhân chứa chấp những NST (NST), NST lại bao gồm ADN và protein 

  Các tuyên bố nói đến điểm sáng cộng đồng của tế bào nhân thực là:

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy mang lại biết: Màng sinh hóa học của tế bào ở loại vật nhân thực được cấu trúc vày nhân tố nào?

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy mang lại biết: Thành phần tối đa vô một màng là gì?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy mang lại biết: Thành phần tối đa vô một màng là gì?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Em hãy xác định: Thành phần chủ yếu cấu trúc màng sinh hóa học là gì?

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác ấn định vì thế sao: Màng sinh hóa học là một trong cấu tạo cẩn động?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Vì sao nhiều loại tế bào vô khung hình động vật hoang dã thông thường ko hoặc đặc biệt không nhiều phân loại vô ĐK nuôi ghép tự tạo. Những tế bào thông thường nếu như phân loại cũng chỉ phân loại một số chuyến chắc chắn rồi tạm dừng và chết

  vì sao nhiều loại tế bào vô khung hình động vật hoang dã thông thường ko hoặc đặc biệt không nhiều phân loại vô ĐK nuôi ghép tự tạo. Những tế bào thông thường nếu như phân loại cũng chỉ phân loại một số chuyến chắc chắn rồi tạm dừng và chết

  06/12/2022 |   0 Trả lời

 • Nguyên tố carbon với những tầm quan trọng nào là sau đây?

  Nguyên tố carbon với những tầm quan trọng nào là sau đây?

  Xem thêm: vì sao năm 1917 ở nước nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng

  1) Là bộ phận hầu hết cấu trúc nên những ăn ý hóa học chủ yếu vô tế bào.

  2) Chiếm lượng nhỏ tuy nhiên đặc biệt quan trọng mang lại sinh hoạt của tế bào và khung hình.

  3) Tạo nên sự phong phú và đa dạng về cấu trúc của những ăn ý hóa học vô tế bào.

  4) cũng có thể tạo thành mạch “xương sống” của những ăn ý hóa học cơ học chủ yếu vô tế bào.

  A. 1 và 2

  B. 1 và 3

  C. 3 và 4

  D. 2 và 4

  25/12/2022 |   2 Trả lời

 • Nêu phương trình và phân tích và lý giải Quá trình phân giải mantozo bên dưới thuộc tính của enzyme mantaza

  Nêu phương trình và phân tích và lý giải Quá trình phân giải mantozo bên dưới thuộc tính của enzyme mantaza

  04/01/2023 |   0 Trả lời

 • Nêu thành phầm của qúa trình lên men?

  12/02/2023 |   1 Trả lời

 • Cho biết hóa học nào là là thành phầm sau cùng của quy trình lối phân?

  13/02/2023 |   1 Trả lời

 • Em hãy mang lại biết: Khi những thành phần hết sạch tích điện links với 1 proton được đồng ý vày một phân tử cơ học, quy trình này được gọi là gì?

  12/02/2023 |   1 Trả lời

 • Hãy mang lại biết: Tính đặc hiệu của enzyme được quy định bởi gì?

  12/02/2023 |   1 Trả lời

 • Hãy ghi chép sơ thiết bị đúng với cơ chế xúc tác của enzyme, biết. Cho S là cơ chất, E là enzyme, P.. là sản phẩm

  12/02/2023 |   1 Trả lời

 • Em hãy cho thấy Enzym là gì?

  13/02/2023 |   1 Trả lời

 • Chất nào là sẽ là “đồng chi phí tích điện của tế bào”?

  13/02/2023 |   1 Trả lời

 • Hãy xác định: Trong tế bào, năng lượng được tích lũy chủ yếu dưới dạng nào?

  12/02/2023 |   1 Trả lời

 • Hãy mang lại biết: Chuyển hóa vật chất là gì?

  13/02/2023 |   1 Trả lời

 • Trong những sinh hoạt bên trên, số sinh hoạt cần chi tiêu tốn tích điện ATP là

  Cho một số hoạt động sau:

  (1) Tế bào thận vận gửi dữ thế chủ động glucose qua chuyện màng.

  (2) Tim teo bóp đẩy huyết chảy vô động mạch máu.

  Xem thêm: there are differences and similarities between vietnamese and american culture

  (3) Vận khích lệ đang được nâng ngược tạ.

  (4) Vận gửi nước qua chuyện màng sinh hóa học.

  13/02/2023 |   1 Trả lời