phát biểu sai khi nói về dao động điều hòa

Tìm tuyên bố sai khi nói đến xấp xỉ điều hòa?

Bạn đang xem: phát biểu sai khi nói về dao động điều hòa

A. Khi qua loa địa điểm thăng bằng, vận tốc có mức giá trị lớn số 1 nên lực khiến cho xấp xỉ điều tiết là lớn số 1.

B. Thế năng của vật xấp xỉ điều tiết là rộng lớn nhất lúc vật ở địa điểm biên.

C. Khi qua loa địa điểm thăng bằng, cơ năng bởi vì động năng.

D. Lực khiến cho xấp xỉ điều tiết luôn luôn trực tiếp thiên về địa điểm thăng bằng và tỉ trọng với li phỏng.

Đáp án A

Khi trải qua địa điểm thăng bằng vận tốc lớn số 1 tuy nhiên |x| bé bỏng nhất nên lực phát sinh xấp xỉ điều tiết bởi vì 0
\(\Rightarrow\)Chọn đáp án A

Sách 25 đề ôn ganh đua Reviews năng lượng 2024, ĐHQG TP.Sài Gòn - moonbook 149.000đ 250.000đ
Sách ID cơ vật lý, PRO S ôn ganh đua thpt vương quốc 2024, tổng ôn cơ vật lý lớp 12 giành cho 2k6 Moonbook 599.000đ 900.000đ
Tổng ôn hoá học tập lớp 12, sách luyện ganh đua kỹ năng và kiến thức ôn ganh đua thpt vương quốc phiên bản tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 149.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách 25 đề ôn ganh đua Reviews năng lượng 2024, ĐHQG TP.Sài Gòn - moonbook 149.000đ 250.000đ
Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh phiên bản tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 179.000đ
Sách - Sổ tay kể từ vựng giờ anh theo gót chủ thể ôn ganh đua thpt 79.000đ 49.000đ

Xem thêm: ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà

Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5

100.000đ 59.000đ

XEM THÊM SÁCH ID