phụ lục theo mẫu số 01 1/bk tts

  • Trang chủ
  • Thuế của hộ, cá thể kinh doanh

Thuế của hộ, cá thể kinh doanh

Kế Toán Thiên Ưng

Bạn đang xem: phụ lục theo mẫu số 01 1/bk tts

Mẫu 01-1/BK-TTS - Phụ lục bảng kê cụ thể ăn ý đồng mang đến mướn gia tài 2023

Mẫu 01-1/BK-TTS là khuôn Phụ lục bảng kê cụ thể ăn ý đồng mang đến mướn gia tài tiên tiến nhất năm 2023 được Ban hành tất nhiên Thông tư số 40/2021/TT-BTC. kề dụng so với cá thể sở hữu hoạt động và sinh hoạt mang đến mướn gia tài thẳng khai thuế với phòng ban thuế nếu trong trường hợp là phen khai thuế trước tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục ăn ý đồng.

Phụ lục
BẢNG KÊ CHI TIẾT HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI SẢN
(Kèm bám theo tờ khai 01/TTS vận dụng đi với cá thể sở hữu hoạt động và sinh hoạt mang đến mướn tài sản trực tiếp khai thuế với phòng ban thuế nếu trong trường hợp là phen khai thuế trước tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục ăn ý đồng)

[01] Kỳ tính thuế: [01a] Năm …
  [01b] Kỳ thanh toán: từ thời điểm ngày ... mon ... năm ... cho tới ngày ... mon ... năm ...
[02] Lần đầu: □ [03] Bổ sung phen thứ:....
[04] Người nộp thuế: ……………………………………………………………………………………………………
[05] Mã số thuế:........................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Họ thương hiệu mặt mày mướn tài sản Mã số thuế mặt mày mướn tài sản Loại tài sản Số ăn ý đồng Ngày ăn ý đồng Mục đích dùng chuyên chở sản thuê Bên mướn sở hữu góp vốn đầu tư xây cất cơ bản Địa chỉ nhà đất mang đến thuê Diện tích sàn mang đến thuê Kỳ thanh toán Số mon mang đến mướn của ăn ý đồng Tổng độ quý hiếm ăn ý đồng Doanh thu trung bình mon của ăn ý đồng Cá nhân nằm trong diện cần nộp thuế Doanh thu tính thuế vô kỳ Số thuế GTGT cần nộp Số thuế TNCN cần nộp
Bất động sản Động sản Từ
ngày/ tháng/
năm
Đến
ngày/ tháng/
năm
Giá mang đến mướn 1 mon đang được bao hàm thuế
[06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]
1                                      
1.1 Kỳ thanh toán giao dịch 1 của Hợp đồng 1                    
1.2 Kỳ thanh toán giao dịch 2 của Hợp đồng 1                    
... Kỳ thanh toán giao dịch ... của Hợp đồng 1                    
1.n Kỳ thanh toán giao dịch ở đầu cuối của Hợp đồng 1                    
2                                      
2.1 Kỳ thanh toán giao dịch 1 của Hợp đồng 2                    
2.2 Kỳ thanh toán giao dịch 2 của Hợp đồng 2                    
... Kỳ thanh toán giao dịch ... của Hợp đồng 2                    
2.n Kỳ thanh toán giao dịch ở đầu cuối của Hợp đồng 2                    
...                            
Tôi khẳng định số liệu khai bên trên là đích thị và phụ trách trước pháp lý về những số liệu đang được khai./.
 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ................................
Chứng chỉ hành nghề ngỗng số: .........
………., ngày ... mon ... năm ...
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ ràng chúng ta tên; chuyên dụng cho và đóng du (nếu có)/ Ký điện tử)

Các mình muốn lấy khuôn Phụ lục bảng kê cụ thể ăn ý đồng mang đến mướn tài sản - Mẫu số 01-1/BK-TTS Ban hành tất nhiên Thông tư số 40/2021/TT-BTC

nêu bên trên thì hoàn toàn có thể comment nhằm lại mail ở cuối bài bác biết hoặc gửi mail về vị trí [email protected]

Kế Toán Thiên Ưng tiếp tục gửi lại tức thì cho những bạn

Dưới phía trên, Kế Toán Thiên Ưng van lơn được hỗ trợ Mẫu 01-1/BK-TTS và được lập sẵn nhằm chúng ta tham lam khảo:
Mẫu 01-1/BK-TTS bám theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC

Bình lựa chọn bài bác viết

Xem kết quả: / 3 số bình chọn

Xem thêm: tổ chức y tế thế giới viết tắt là gì

Giảm giá bán 30% chi phí khóa học khóa huấn luyện và đào tạo thực hành thực tế nối tiếp toán

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Cách tính thuế mang đến mướn ngôi nhà, kho, chống trọ, khu đất, xe cộ... 2023

Hướng dẫn phương pháp tính thuế mang đến mướn ngôi nhà, mặt phẳng, cửa hàng, xưởng sản xuất, kho kho bãi, phương tiện đi lại vận tải đường bộ, công cụ......

Giới thiệu về thiên ưng

Đang trực tuyến: 294

Tổng truy cập: 119.244.611