pot là gì

/pɒt/

Thông dụng

Danh từ

Ấm, bình, lọ, chậu, hủ, ca (uống nước); giá buốt (đầy), bình (đầy), lọ (đầy), chậu (đầy), hủ (đầy), ca (đầy)
a pot of tea
một giá buốt trà
a pot of porter
một ca bia đen
Nồi
Bô (để lên đường tè đêm)
Chậu hoa
Bụng phệ; người bụng phệ (như) pot-belly
Bình bạc, bình vàng (làm phần thưởng thể thao, điền kinh); (từ lóng) giải
Cái chụp ống sương (như) chimney pot; (từ lóng) nón chóp cao
Giỏ bắt tôm rồng (như) lobster pot
Số chi phí lớn
to make a pot; to lớn make a pot of money
làm được khoản bở, vớ được khoản chi phí lớn
(từ lóng) số chi phí rộng lớn tấn công cá (cá ngựa); ngựa đua kỳ vọng thắng
to put the pot on Epinard
dốc chi phí tấn công cá nhập con cái E-pi-na
Cú phun bừa; toan tính bừa kho bãi (như) pot-shot
a big pot
quan to
to go to lớn pot
hỏng bét cả; tiêu tùng cả
to keep the pot boiling (on the boil)
làm cho tới sôi nổi
Vẫn sôi động niềm yêu thích kiểu gì
to make the pot boil
làm ăn sinh sinh sống lần cơm
The pot calling the kettle black
(tục ngữ) lươn cộc lại chê chạch nhiều năm, lờn bơn méo mồm chê trai chếch mồm
watched pot never boils
(tục ngữ) cứ hy vọng lại càng lâu cho tới, nhằm ý lại càng oi ruột
take pot luck
có gì ăn nấy

Ngoại động từ

Bỏ (cá, thịt, muối bột...) nhập hủ (ca... nhằm dành riêng...)
potted meat
thịt ướp vứt hủ
Trồng (cây) nhập chậu
(thể dục,thể thao) chọc (hòn bi-a) vào trong túi lưới
Bỏ (thú săn bắn...) nhập túi
Nắm lưu giữ, cướp lấy, vớ, "bỏ túi"
Hắn vớ không còn, hắn cướp hết
Rút cộc, thâu tóm
Bắn bị tiêu diệt (thú săn bắn, chim...) vày một trừng trị phun gần

Nội động từ

( + at) phun, phun gần

Xây dựng

nồi nấu nướng thủy tinh
độ phát triển thành áp

Giải quí VN: Chữ tắt của Potentiometer.

Xem thêm: thương nhân la gì

Bạn đang xem: pot là gì

Điện lạnh

thiết bị phân thế

Kỹ thuật cộng đồng

biến trở

Giải quí VN: Chữ tắt của Potentiometer.

bình năng lượng điện phân
bình chứa
cái bình
cái lọ
chảo
chén nung
chiết áp
điện tiếp thế
lòng chảo
lòng chảo địa chất
gàu
nồi
vòm

Kinh tế

chứng khoán trả lại
giỏ
nồi
phễu
thùng chứa
thùng dự trữ

Nguồn không giống

  • pot : Corporateinformation

Cơ - Điện tử

Bình, gầu, nồi, chụp ống khói

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
basin , bowl , bucket , can , canister , crock , crucible , cup , jar , jug , kettle , mug , pan , pitcher , receptacle , saucepan , tankard , urn , vessel , cannabis , grass * , hashish , maryjane , weed * , ante , stake , wager , basket , bet , caldron , cauldron , chamber-pot , container , decay , deteriorate , drink , fortune , jardini