quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước

Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước bên trên thị trấn Yên Thành

Hàng năm, phụ thuộc tiến trình dự án công trình và tiềm năng triển khai dự án công trình, công ty góp vốn đầu tư lập plan vốn liếng góp vốn đầu tư gửi chống Tài chủ yếu – Kế hoạch thị trấn Yên Thành nhằm tổ hợp. Căn cứ vô hạ tầng triển khai plan góp vốn đầu tư kiến thiết cơ phiên bản (XDCB) năm vừa qua, kỹ năng về thu nhập ngân sách sông núi (NSNN) và yêu cầu vốn liếng góp vốn đầu tư so với công trình xây dựng năm cho tới, Phòng Tài chủ yếu - Kế hoạch kiến thiết phương án phân chia vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB năm plan trình Ủy Ban Nhân Dân và HĐND Huyện phê duyệt, tiếp sau đó phân chia vốn liếng về những xã, ban, ngành tương quan nhằm triển khai plan vốn liếng được phê duyệt.

Bạn đang xem: quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước

Bảng 1: Tỷ lệ chi góp vốn đầu tư XDCB vô tổng chi NSNN của thị trấn Yên Thành (Tỷ đồng)

Nội dung

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Chi góp vốn đầu tư XDCB

405,385

561,209

513,424

Tổng chi NSNN

1.122,568

1.213,230

1.363,710

Tỷ lệ

36,11%

49,99%

37,64%

Nguồn: Phòng Tài chủ yếu – Kế hoạch huyện Yên Thành

Thanh toán vốn liếng góp vốn đầu tư kiến thiết cơ phiên bản kể từ ngân sách căn nhà nước

Tạm ứng vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN

Tiền ứng trước cho những dự án công trình được triển khai theo dõi Nghị toan số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của nhà nước. Mức vốn liếng ứng trước, thời khắc ứng trước và việc tịch thu ứng trước được thỏa thuận hợp tác thân thích công ty góp vốn đầu tư với căn nhà thầu theo như đúng quy toan và được thể hiện nay rõ nét bên trên hợp ý đồng tài chính. Trong tiến trình 2020-2022, nấc ứng trước vô 3 năm đạt 244.694 triệu đồng rung rinh 29,5% đối với plan vốn liếng. Tuy nhiên nấc ứng trước ko tịch thu theo dõi cơ chế lên đến mức 74.971 triệu đồng, rung rinh tỷ trọng 9% đối với số quyết toán giải ngân, điều này đã cho thấy vốn liếng được ứng trước không được dùng, công trình xây dựng Khi được sát hoạch vẫn ko hoàn thành xong đích tiến trình hợp ý đồng.

Thanh toán vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN

Tình hình giao dịch vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB của thị trấn Yên Thành qua loa Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiến trình năm 2020-2022 với tổng số vốn liếng quyết toán giải ngân là một.480.018 triệu đồng, tỷ trọng vốn liếng quyết toán giải ngân trung bình đạt 83,09% đối với tổng plan vốn liếng. Đây là tỷ trọng tương đối cao, điều này đã cho thấy sự chú ý vô công tác làm việc quyết toán giải ngân vốn liếng của Huyện, tương tự sự nâng cao vô công tác làm việc cách tân hành chủ yếu bên trên KBNN.

Quyết toán vốn liếng góp vốn đầu tư kiến thiết cơ phiên bản kể từ ngân sách căn nhà nước

Thực trạng quyết toán vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN của thị trấn Yên Thành luôn luôn đạt tỷ trọng cao, cụ thể: năm 2022 triển khai thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán được 186 công trình; độ quý hiếm chi góp vốn đầu tư ý kiến đề xuất quyết toán 239,031 tỷ đồng; tổng mức vốn phê duyệt quyết toán 232,031 tỷ đồng; qua loa công tác làm việc thẩm tra quyết toán vẫn hạn chế 7,001 tỷ VNĐ, tỷ trọng hạn chế rung rinh 2,93% đối với số công ty góp vốn đầu tư ý kiến đề xuất phê duyệt quyết toán.

Bảng 2: Kết trái khoáy thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án công trình hoàn thành xong (Triệu đồng)

Nội dung

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Số dự án công trình thẩm tra

190

196

186

Tổng nấc góp vốn đầu tư được phê duyệt

250.089

309.593

240.424

Giá trị ý kiến đề xuất quyết toán

247.455

301.898

239.031

Giá trị quyết toán được thẩm tra, phê duyệt

237.887

294.653

232.031

Giảm đối với độ quý hiếm ý kiến đề xuất quyết toán

9.568

7.245

7.001

Tỷ lệ rời giảm

3,83%

2,4%

2,93%

Nguồn: Phòng Tài chủ yếu – Kế hoạch huyện Yên Thành

Kiểm tra, giám sát vốn liếng góp vốn đầu tư kiến thiết cơ phiên bản kể từ ngân sách căn nhà nước

Để trấn áp việc chi góp vốn đầu tư kiến thiết, thường niên Ủy Ban Nhân Dân Huyện đều kiến thiết plan đánh giá unique công trình xây dựng và plan giám sát, Đánh Giá vận hành vốn liếng góp vốn đầu tư. Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Yên Thành vẫn xây dựng Hội đồng đánh giá, giám sát nhằm thông thường xuyên đôn đốc, đẩy mạnh tiến trình gắn kèm với nâng lên unique kiến thiết những công trình xây dựng, dự án công trình như đàng giao thông vận tải cứu nạn cứu vớt nàn bờ mô tả sông Sở xã Phú Thành cút dọc kênh vách Bắc cho tới sông Bàu Chèn xã Liên Thành. Hiện ni tổ chức thực hiện thực thi Cầu và đoạn nút kí thác với đàng Trung tâm, nâng lên đàng đỏ ối kể từ Km10+00 cho tới 14+00 (cầu Cánh Phượng cho tới Cầu Dền - Văn Thành)…

Đánh giá bán về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước

Kết trái khoáy đạt được

Xem thêm: soạn văn bài tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Bảng 3: Tình hình đánh giá, giám sát góp vốn đầu tư XDCB thị trấn Yên Thành

Năm

2020

2021

2022

Số đoàn điều tra, giám sát

3

3

4

Số công trình xây dựng thanh tra

53

27

29

Số đơn vị chức năng bị tịch thu xử lý

53

27

29

Giá trị tịch thu sau thanh tra

536,95

trđ

354,83

trđ

1.004 trđ

Nguồn: Phòng Tài chủ yếu – Kế hoạch huyện Yên Thành

Quản lý vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN của thị trấn Yên Thành trong mỗi năm mới đây đạt thành phẩm tích cực kỳ. Cụ thể như sau:

- Lập và kí thác plan vốn liếng đều địa thế căn cứ vô những công ty trương, quyết sách của Nhà nước và plan cải tiến và phát triển tài chính - xã hội của Huyện nhằm kiến thiết plan mang lại thích hợp.

- Thanh toán và trấn áp giao dịch vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB được triển khai đúng lúc và đích quy toan. Việc trấn áp chi bên trên KBNN Huyện được quan hoài, thông qua đó đúng lúc vạc hiện nay sơ sót và xử lý rời chi đối với ý kiến đề xuất của công ty đầu tư

- Quyết toán công trình xây dựng từng bước được nâng lên, Phòng Tài chủ yếu – Kế hoạch Huyện và KBNN Huyện kết hợp ngặt nghèo, trải qua đánh giá, trấn áp giao dịch vốn liếng góp vốn đầu tư vẫn vạc hiện nay, tổ chức rời trừ giao dịch những khoản chi ko đích quy toan. Việc thẩm tra, quyết toán vốn liếng góp vốn đầu tư được triển khai theo như đúng chỉ dẫn của Sở Tài chủ yếu về quyết toán vốn liếng góp vốn đầu tư, đáp ứng đích tiến độ và thời hạn. Chất lượng thẩm tra, quyết toán vốn liếng công trình xây dựng được KBNN Huyện triển khai.

- Hoạt động giám sát, điều tra vận hành vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN và được tăng nhanh. Qua công tác làm việc điều tra vẫn Đánh Giá và đã cho thấy những tồn bên trên vô công tác làm việc vận hành vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB của cơ sở trình độ với mọi sai phạm của công ty góp vốn đầu tư tương tự căn nhà thầu.

Một số giới hạn và vẹn toàn nhân

Bên cạnh thành phẩm vẫn đạt được, trong mỗi năm mới đây, công tác làm việc vận hành sông núi về góp vốn đầu tư XDCB trình bày cộng đồng và công tác làm việc vận hành vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN của thị trấn Yên Thành trình bày riêng biệt vẫn còn đấy một số trong những giới hạn như sau:

Thứ nhất, so với việc lập plan vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN. Kế hoạch phân bổ vốn liếng còn mang ý nghĩa thời gian ngắn, một số trong những dự án công trình góp vốn đầu tư, ra quyết định góp vốn đầu tư còn ko phù phù hợp với kỹ năng bằng phẳng của địa hạt, cơ cấu tổ chức phân chia vốn liếng ko phải chăng. Kế hoạch vốn liếng góp vốn đầu tư cho những dự án công trình còn giàn trải và kéo dãn, ko đáp ứng thời hạn nhằm hoàn thành xong dự án công trình theo như đúng tiến thủ độ; công trình xây dựng chậm chạp đi vào khai quật dùng thực hiện rời hiệu suất cao dùng vốn liếng. Trong quy trình triển khai một số trong những dự án công trình đem tổng nấc góp vốn đầu tư kiểm soát và điều chỉnh rộng lớn đối với thuở đầu nên khiến cho trở ngại mang lại quy trình triển khai sắp xếp vốn liếng theo dõi quy toan kéo theo cần kéo dãn thời hạn triển khai.

Thứ hai, công tác làm việc giao dịch vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN. Việc quyết toán giải ngân vốn liếng góp vốn đầu tư còn chậm chạp, gặp gỡ một số trong những vướng vướng vô giải hòa mặt phẳng, tổ chức triển khai đấu thầu, hoàn hảo làm hồ sơ thực hiện địa thế căn cứ giao dịch của công ty góp vốn đầu tư cũng chậm chạp.

Thứ phụ vương, công tác làm việc quyết toán vốn liếng góp vốn đầu tư dự án công trình hoàn thành xong. Tình trạng chậm chạp quyết toán vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB, tồn kho quyết toàn còn nhiều. Năng lực, trách móc nhiệm của những công ty góp vốn đầu tư còn giới hạn, chậm chạp trễ vô xử lý những vướng vướng Khi lập report quyết toán và thiếu thốn đánh giá, đôn đốc của cơ sở công dụng đầu ngành (cơ quan lại Tài chính), thái chừng xử lý vi phạm ko đã định rõ. Năng lực, trình độ chuyên môn và tay nghề của đội hình cán cỗ triển khai thẩm tra, quyết toán vốn liếng góp vốn đầu tư ko đồng đều. Công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán còn mang ý nghĩa mẫu mã.

Thứ tư, công tác làm việc giám sát, điều tra. Công tác này ko toàn vẹn, không thiếu thốn, chế tài xử trừng trị ko nghiêm chỉnh, nên ko thực sự đẩy mạnh được hiệu lực thực thi trong những công việc vạc hiện nay và ngăn ngừa đúng lúc những sai phạm vô hoạt động và sinh hoạt vận hành, ko Đánh Giá được hiệu suất cao của vốn liếng góp vốn đầu tư.

Nguyên nhân của những giới hạn vô vận hành vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN cả vẹn toàn nhân khinh suất và vẹn toàn nhân khách hàng quan:

Nguyên nhân công ty quan

Công tác quy hướng bên trên thị trấn Yên Thành không được góp vốn đầu tư thỏa xứng đáng và khoa học tập. Một số quy hướng unique ko đáp ứng nhu cầu được đòi hỏi, thiếu thốn đồng nhất. Quy hoạch cải tiến và phát triển những ngành, nghành chậm chạp được bổ sung cập nhật, kiểm soát và điều chỉnh như: Quy hoạch cung cấp nước, thải nước... kéo theo việc tổ chức thực hiện những dự án công trình góp vốn đầu tư gặp gỡ nhiều trở ngại và thiếu thốn thống nhất; ko phù phù hợp với nội dung quy hướng tổng thể cải tiến và phát triển tài chính - xã hội.

Việc xác lập công ty trương góp vốn đầu tư còn nhiều tình huống ko ngặt nghèo, ko tuân hành nguyên lý ngân sách cơ hội; nhiều dự án công trình được ra quyết định ko phụ thuộc sự quan trọng nhằm góp vốn đầu tư nhưng mà bởi đã có sẵn trước mối cung cấp ngân sách đầu tư hoặc bởi công ty góp vốn đầu tư “khéo xin”. Quy tế bào dự án công trình nhất là so với những dự án công trình nguồn chi phí tỉnh tương hỗ tiềm năng thông thường ko được xem toán tiết kiệm chi phí, hiệu suất cao nhưng mà thông thường ra quyết định ở quy tế bào lớn số 1 hoàn toàn có thể được.

Công tác đánh giá, giám sát công trình xây dựng không được tổ chức triển khai thông thường xuyên. đa phần công ty góp vốn đầu tư ko dữ thế chủ động phối phù hợp với những đơn vị chức năng thực thi trong những công việc sát hoạch lượng, thiếu thốn khẩn trương vô quyết toán khuôn khổ công trình xây dựng, đang sẵn có Xu thế dồn vô sát hoạch một đợt, khiến cho trở ngại mang lại việc quyết toán giải ngân của KBNN.

Công tác đánh giá, giám sát, xử lý những vi phạm vô vận hành, dùng vốn liếng ko thông thường xuyên liên tiếp và triển khai ko nghiêm chỉnh. Thiếu chế tài đầy đủ mạnh so với những hành động phê duyệt quy hướng sai.

Cơ chế cắt cử, phân cung cấp vô vận hành góp vốn đầu tư XDCB còn nhiếu không ổn, ko rõ rệt người, rõ rệt việc; những giấy tờ thủ tục hành chủ yếu tương quan còn rườm rà soát, không được khuôn mẫu hóa triệt nhằm.

Năm 2022 triển khai thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán được 186 công trình; độ quý hiếm chi góp vốn đầu tư ý kiến đề xuất quyết toán 239,031 tỷ đồng; tổng mức vốn phê duyệt quyết toán 232,031 tỷ đồng; qua loa công tác làm việc thẩm tra quyết toán vẫn hạn chế 7,001 tỷ VNĐ, tỷ trọng hạn chế rung rinh 2,93% đối với số công ty góp vốn đầu tư ý kiến đề xuất phê duyệt quyết toán.

Nguyên nhân khách hàng quan

Chế chừng quyết sách thông thường xuyên sửa thay đổi khiến cho công ty góp vốn đầu tư cần để nhiều thời hạn kiểm soát và điều chỉnh, bổ sung cập nhật dự trù dẫn cho tới kéo dãn thời hạn triển khai, quyết toán giải ngân giao dịch vốn; mặt khác cũng dẫn đến những sơ hở mang lại một số trong những công ty góp vốn đầu tư và căn nhà thầu lách luật đẩy độ quý hiếm dự trù và thanh, quyết toán lên rất cao.

Việc phân cung cấp vô vận hành nguồn chi phí tương tự ra quyết định góp vốn đầu tư ko rõ nét, còn nặng trĩu cách thức xin xỏ cho; nguồn lực có sẵn vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB còn phân nghiền.

Năng lực của những đơn vị chức năng tư vấn ko đáp ứng nhu cầu đòi hỏi. Hiện ni, một số trong những công trình xây dựng rộng lớn bên trên địa phận Huyện mướn những đơn vị chức năng tư vấn đem năng lượng cao tham khảo, lập dự án công trình, design công trình xây dựng, còn đa số những công trình xây dựng của Huyện bởi những đơn vị chức năng tư vấn bên trên địa hạt triển khai theo dõi công ty trương khuyến nghị cải tiến và phát triển của công ty bên trên địa phận Huyện. Năng lực đội hình cán cỗ tư vấn còn ko cao; nhiều dự án công trình, design cần thay cho thay đổi bổ sung cập nhật rất nhiều lần thực hiện rời hiệu suất cao góp vốn đầu tư.

Một số biện pháp đề xuất

Căn cứ vô tình hình vận hành vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN bên trên thị trấn Yên Thành, cũng tựa như những tồn bên trên, giới hạn vẫn đã cho thấy như bên trên, người sáng tác khuyến cáo một số trong những biện pháp nhằm mục đích nâng lên hiệu suất cao công tác làm việc này.

Thứ nhất, lập plan vốn liếng ĐTXDCB kể từ NSNN.

Cần địa thế căn cứ vô những thành phẩm Đánh Giá khách hàng quan lại, khoa học tập và đúng mực so với tình hình góp vốn đầu tư XDCB, phát triển và cải tiến và phát triển tài chính - xã hội tiến trình trước cụ thể cho tới từng ngành từng nghành. Tập trung thực hiện chất lượng tốt công tác làm việc thanh tra rà soát, bổ sung cập nhật quy hướng. Nâng cao unique và tính khả ganh đua những dự án công trình quy hoạch; lựa lựa chọn những đơn vị chức năng tư vấn đem đầy đủ năng lượng triển khai công tác làm việc quy hướng. Tăng cường công tác làm việc vận hành sau quy hướng của những cơ sở vận hành sông núi, kết hợp vận hành ngặt nghèo thân thích quy hướng ngành và quy hướng cương vực.

Thực hiện nay đích nguyên lý ko sắp xếp plan vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB cho những dự án công trình không được phê duyệt hoặc phê duyệt sau ngày 31/10 của năm vừa qua (trừ những dự án công trình đặc trưng, cung cấp bách) nhằm đòi hỏi những công ty góp vốn đầu tư cần triển khai đích tiến độ vận hành vốn liếng góp vốn đầu tư. Tăng cường kết hợp thân thích Phòng Tài chính- Kế hoạch và những chống ban, công ty góp vốn đầu tư vô phân chia plan vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB thường niên, đáp ứng khả ganh đua, rời kiểm soát và điều chỉnh rất nhiều lần.

Thứ hai, về giao dịch vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN.

Thường xuyên đánh giá, đôn đốc những công ty góp vốn đầu tư vô giao dịch vốn liếng góp vốn đầu tư cho những dự án công trình góp vốn đầu tư theo dõi plan năm. Tránh hiện tượng nhiều dự án công trình cho dù vẫn đầy đủ ĐK tuy nhiên ko tổ chức thực hiện triển khai ngay lập tức nhưng mà cho tới thời điểm cuối năm mới mẻ khởi công và nhiều công trình xây dựng vẫn đem lượng triển khai tuy nhiên công ty góp vốn đầu tư và đơn vị chức năng thực thi ko hoàn thành giấy tờ thủ tục nhằm giao dịch, kéo theo hiện tượng ứ ứ đọng vốn liếng ở cơ sở cấp phép giao dịch. Đôn đốc công ty góp vốn đầu tư đẩy mạnh tiến trình quyết toán giải ngân, giao dịch ngay lúc đem lượng công trình xây dựng hoàn thành xong, rời triệu tập giao dịch vô những mon thời điểm cuối năm khiến cho trở ngại mang lại cơ sở giao dịch vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB.

Thứ ba, quyết toán vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN.

Huyện cần thiết kế tiếp đôn đốc, chỉ huy tàn khốc công ty góp vốn đầu tư nhanh gọn lẹ đầy đủ làm hồ sơ quyết toán so với những công trình xây dựng hoàn thành xong nhằm chống ban trình độ tổ chức thẩm tra quyết toán nhằm mục đích xử lý hiện tượng chậm chạp quyết toán những công trình xây dựng. Các công trình xây dựng hoàn thành xong cho tới đâu quyết toán dứt điểm đến lựa chọn bại liệt. Đối với những công trình xây dựng còn tồn kho từ xưa, Huyện cần phải có plan triệu tập thời hạn và lực lượng nhằm quyết toán dứt điểm.

Trong thẩm tra quyết toán, cán cỗ thẩm tra cần nâng lên unique thẩm tra rộng lớn là đẩy mạnh thời hạn thẩm tra, con số dự án công trình thẩm tra. Trong những tình huống quan trọng, thì cần tiếp cận hiện nay ngôi trường đánh giá thực tiễn so với những lượng nghi hoặc, làm hồ sơ thể hiện nay ko không thiếu thốn.

Thứ tư, đánh giá, giám sát vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN.

Xem thêm: giải phương trình bậc nhất ax+b=0

Tăng cường hoạt động và sinh hoạt giám sát của HĐND theo dõi hướng: Có plan giám sát thông thường xuyên thường niên theo dõi nhiệm kỳ HĐND; phối kết hợp giám sát lịch với giám sát đột xuất so với một số trong những dự án công trình trọng điểm; giám sát hoạt động và sinh hoạt bên trên những dự án công trình góp vốn đầu tư trong mỗi tình huống rõ ràng nhằm mục đích dẫn đến đòi hỏi, áp lực đè nén cao cho những cơ sở công dụng vô quy trình thực ganh đua vận hành vốn liếng góp vốn đầu tư XDCB kể từ NSNN.

Thường xuyên điều tra, đánh giá, giám sát, Đánh Giá góp vốn đầu tư kiến thiết nhằm mục đích vạc hiện nay, uốn nắn nắn những sai phạm vô quy trình vận hành và triển khai góp vốn đầu tư kiến thiết nhằm đáp ứng hiệu quả tuyệt vời. Công tác điều tra, đánh giá góp vốn đầu tư kiến thiết cần được triển khai ở toàn bộ những tiến trình kể từ sẵn sàng góp vốn đầu tư, triển khai góp vốn đầu tư, dự án công trình hoàn thành xong cho tới Khi đi vào khai quật dùng, tổ chức điều tra, đánh giá ở toàn bộ những nghành góp vốn đầu tư kiến thiết.

Tài liệu tham ô khảo:

  1. Bộ Tài chủ yếu (2016), Thông tư số 40/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều Thông tư số 113/2016/TTBTC chỉ dẫn vận hành và trấn áp khẳng định chi NSNN qua loa KBNN;
  2. Bộ Tài chủ yếu (2011), Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 quy toan về quyết toán hoàn thành xong nằm trong nguồn chi phí căn nhà nước;
  3. Bộ Tài chủ yếu (2011), Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 quy toan về vận hành, giao dịch vốn liếng góp vốn đầu tư và vốn liếng sự nghiệp đem đặc điểm góp vốn đầu tư nằm trong nguồn chi phí NSNN;
  4. UBND thị trấn Yên Thành (2019), Báo cáo quyết toán chi ngân sách sông núi của thị trấn Yên Thành, tỉnh Nghệ An năm 2020,2021,2022;
  5. UBND thị trấn Yên Thành (2019), Báo cáo quyết toán thu ngân sách sông núi của thị trấn Yên Thành, tỉnh Nghệ An năm 2020,2021,2022;
  6. Dương Đăng Chinh (2007), Quản lý Tài chủ yếu công, NXB Tài chủ yếu, Hà Thành.