quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng

 • Câu hỏi:

  Quy luật phân li song lập thêm phần phân tích và lý giải hiện tại tượng

  • A. Các ren phía trên và một nhiễm sắc thể
  • B. Các ren phân li và tổng hợp nhập tách phân
  • C. Sự DT những ren tồn bên trên nhập nhân tế bào
  • D. Biến dị tổng hợp đa dạng ở loại kí thác phối

  Lời giải tham ô khảo:

  Bạn đang xem: quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng

  Đáp án đúng: D

  Quy luật phân li song lập thêm phần phân tích và lý giải hiện tại tượng biến dị tổng hợp đa dạng ở loại giao hợp.

  ⇒ Đáp án: D

  Xem thêm: công ty cổ phần kỹ thuật và phân tích môi trường

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Điều khiếu nại cơ phiên bản đáp ứng cho việc DT song lập những cặp tính trạng là
 • Quy luật phân li song lập thêm phần phân tích và lý giải hiện tại tượng
 • Dựa nhập đâu Menđen rất có thể tiếp cận Kết luận những cặp yếu tố DT nhập thực nghiệm của ông lại phân li song lập nhập quy trình tạo hình kí thác tử?
 • Cá thể với loại ren AaBbddEe tạo ra kí thác tử abde với tỉ lệ
 • Trong luật lệ lai: Bố AaBbCcDdEe    x    Mẹ aaBbccDdee
 • Theo lí thuyết, trong những luật lệ lai sau, với từng nào luật lệ lai mang đến đời con cái với 2 loại loại hình?
 • Theo lí thuyết, tỉ trọng phân li loại hình ở đời con cái nhập luật lệ lai sau là bao nhiêu?
 • Phép lai này tại đây phù phù hợp với thành phẩm mang đến tình huống lai bên trên đây?
 • Phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe mang đến đời con cái với loại hình đem 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn cướp tỉ lê bao nhiêu?
 • Nếu P.. thuần chủng không giống nhau vì chưng n cặp tính trạng tương phản thì số loại loại hình ở F2 là bao nhiêu?