quy tắc đánh dấu trọng âm trong tiếng anh violet

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lan Le
Ngày gửi: 17h:07' 20-03-2016
Dung lượng: 79.0 KB
Số lượt tải: 988

Xem thêm: một gen ở vi khuẩn e coli có 2300 nucleotit

Xem thêm: dù anh trở về trên đôi nạng gỗ dù anh trở về bằng chiếc xe lăn

Số lượt thích: 0 người

QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM
Trọng âm của một kể từ là một trong những vần hay như là 1 âm tiết của kể từ này được gọi mạnh và cao hơn nữa những vần sót lại, tức là phân phát rời khỏi âm cơ với cùng một âm thanh to hơn và cao chừng rộng lớn. Dưới đấy là một số trong những quy tắc nhằm quan sát trọng âm, tuy vậy, quy tắc này cũng đều có những nước ngoài lệ.

1. Đa số những động kể từ đem nhì âm tiết thì trọng âm chủ yếu nhấn nhập âm tiết loại hai
Assist
Escape
Destroy
Enjoy
Repeat

Collect
Accept
Relax
Attract
Accent

Descend
Forget
Allow
Maintain
Consent

Ngoại lệ: offer - happen - answer - enter – listen – open – publish – follow – argue thì trọng âm chủ yếu nhấn nhập âm tiết đầu tiên
2. Đa số những danh kể từ và tính kể từ đem nhì âm tiết thì trọng âm chủ yếu nhấn nhập âm tiết loại nhất
Mountain
Butcher
Carpet
Table
Window

Village
Summer
Busy
Pretty
Birthday

Morning
Winter
Handsome
Porter
Beggar

Ngoại lệ: machine - mistake - result - effect - alone - asleep - cartoon - museum - polite – exact thì trọng âm chủ yếu nhấn nhập âm tiết loại hai
3. Một số kể từ một vừa hai phải đem nghĩa danh kể từ hoặc tính kể từ thì trọng âm chủ yếu nhấn nhập âm tiết loại nhất, nếu như đem nghĩa động kể từ thì trọng âm chủ yếu nhấn nhập âm tiết loại hai
Record
Object
Absent
Import
Export

Present
Suspect
Increase
Contract
Progress

Desert
Insult
Decrease
Protest
Subject

Ngoại lệ: visit – travel – promise thì trọng âm chủ yếu nhấn nhập âm tiết loại nhất
Reply đem trọng âm chủ yếu nhấn nhập âm tiết loại hai
4. Danh kể từ ghép đem trọng âm chủ yếu nhấn nhập từ trên đầu tiên
Raincoat
Sunrise
Airport
Airline
Dishwasher

Baseball
Film-maker
Bedroom
Typewriter
Passport

Bookshop
High school
Bathroom
Hot dog
Phone book

5. Tính kể từ ghép thông thường đem trọng âm chủ yếu nhấn nhập từ trên đầu tiên
Home-sick
Airsick
Praise-worthy

Trust-worthy
Carsick
Waterproof

Nhưng nếu như tính kể từ ghép nhưng mà kể từ trước tiên là tính kể từ, trạng kể từ hoặc kết giục vì thế đuôi –ED thì trọng âm chủ yếu nhấn nhập kể từ loại hai
Bad-tempered
Short-sighted
Well-informed
Well-dressed

Well-done
Short-handed
Ill-treated
North-west

6. Động kể từ ghép đem trọng âm chủ yếu nhấn nhập kể từ loại hai
Understand
Overcook
Undergo

Overcome
Undertake
Overwork

7. Các tính kể từ đem tận nằm trong vì thế ANT, ABLE, ENT, LESS, Y, AL, FUL thì trọng âm chủ yếu nhấn nhập âm tiết loại nhất
Distant
Comfortable
Careful
Homeless
Careless

Adsent
Current
Competent
Rocky
Natural

8. Các kể từ kết giục vì thế những đuôi HOW, WHAT, WHERE thì trọng âm chủ yếu nhấn nhập âm tiết loại nhất
Anyhow
Somehow
Anywhere
Somewhere

9. Các kể từ kết thíc vì thế EVER thì trọng âm chủ yếu tiếp tục nhấn mạnh vấn đề ở chủ yếu nó
However
Wherever
Whomever

Whatever
Whoever
Whenever


10. Các kể từ đem nhì âm tiết tận nằm trong vì thế đuôi ER thì trọng âm chủ yếu nhấn nhập âm tiết loại nhất
Father
Dressmaker
Teacher
Builder
Flower

Enter
Mother
Filmaker
Suffer
Baker

11. Các kể từ đem nhì âm tiết chính thức vì thế A thì trọng âm chủ yếu nhấn nhập âm tiết loại nhì
About
Above
Again
Alive
Ago

Asleep
Abroad
Alone
Afraid
Achieve

12. Các kể từ tận nằm trong vì thế những đuôi IC, ICS, IAN, TION, SION thì trọng âm chủ yếu nhấn nhập âm tiết loại nhì từ thời điểm cuối lên
Graphic
Statistics
Conversation
Scientific
Dictation

Librarian
Mathematician
Precision
Competition
Republic

Ngoại lệ: television, politics, catholic, arabic đem trọng âm chủ yếu nhấn nhập âm tiết đầu tiên
13. Các kể từ tận nằm trong vì thế những đuôi CY, TY, PHY, GY, ICAL thì trọng âm chủ yếu nhấn nhập âm tiết loại phụ vương từ thời điểm cuối lên
Democracy
Dependability
Photography
Geology
Critical
Geological

14. Các kể từ đem nhì âm tiết kết giục vì thế những đuôi ATE, Y, OUS thì trọng âm chủ yếu được nhấn nhập âm tiết đầu tiên
Climate
Senate
Playmate

Private
Classmate
Nitrate

Nếu kể từ đem phụ vương âm tiết trở lên trên thì trọng chủ yếu nhấn nhập âm tiết loại phụ vương từ thời điểm cuối lên
Congratulate
Originate
Communicate
Concentrate
Regulate

15. Các kể từ tận nằm trong vì thế những đuôi ADE, EE, EER, EETE, ESE, OO, OON, IQUE