quyết định số 04/2000/qđ bgd&đt

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn ngủn gọn của Văn Bản...

Số hiệu: 04/2000/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo Người ký: Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành: 01/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

Bạn đang xem:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc
********

Số: 04/2000/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 01 mon 3 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 04/2000/QĐ-BGDĐT NGÀY 01/3/2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG"

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị quyết định số 29/CP ngày 30/3/1994 của nhà nước về trách nhiệm, quyền hạn và tổ chức triển khai máy bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị quyết định số 15/CP ngày 02/3/1993 của nhà nước về trách nhiệm, quyền hạn và trách cứ nhiệm vận hành Nhà nước của Sở, phòng ban Ngang Bộ;
Căn cứ vô văn bản của Ban Tổ chức - Cán cỗ nhà nước bên trên Công văn số: 34/BTCCBCP-TCBC ngày 29 mon 02 năm 2000;
Theo ý kiến đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phát hành tất nhiên ra quyết định này Quy chế thực hiện dân công ty vô hoạt động và sinh hoạt ở trong phòng ngôi trường.

Điều 2. Quyết quyết định này còn có hiệu lực hiện hành sau 15 ngày Tính từ lúc ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan liêu ngang Sở, Cơ quan liêu thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân những tỉnh, TP.HCM trực nằm trong Trung ương có trách cứ nhiệm lãnh đạo những ngôi trường nằm trong quyền vận hành triển khai quy định này.

Điều 4. Các ông Chánh Văn chống, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán cỗ, Thủ trưởng những đơn vị chức năng nằm trong Cơ quan liêu Sở, Giám đốc những Sở giáo dục và đào tạo - Đào tạo nên, Giám đốc những Đại học tập, Hiệu trưởng những ngôi trường sở hữu trách cứ nhiệm thực hiện quyết định này.

QUY CHẾ

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
(Ban hành tất nhiên Quyết quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày một mon 3 năm 2000 của Sở trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo)

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích việc triển khai dân công ty vô ngôi nhà ngôi trường.

1. Thực hiện tại dân công ty vô nhà trường nhằm mục đích triển khai cực tốt, sở hữu hiệu suất cao nhất những điều Luật giáo dục và đào tạo quy định theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân thực hiện, dân kiểm tra" vô các hoạt động ở trong phòng ngôi trường trải qua những mẫu mã dân công ty thẳng, dân công ty đại diện; đáp ứng mang đến công dân, phòng ban, tổ chức triển khai được quyền giám sát, đánh giá, đóng gom chủ kiến nhập cuộc xây đắp sự nghiệp dạy dỗ, thực hiện mang đến dạy dỗ thực sự là của dân, tự dân và vì thế dân.

2. Thực hiện tại dân công ty vô nhà trường nhằm mục đích đẩy mạnh quyền thực hiện công ty và kêu gọi tiềm năng trí tuệ của hiệu trưởng, nhà giáo, người học tập, lực lượng cán cỗ, công chức vô ngôi nhà ngôi trường theo đuổi luật quyết định, góp phần xây đắp nề nếp, trật tự động, kỷ cương vào cụ thể từng hoạt động và sinh hoạt ở trong phòng ngôi trường, ngăn ngăn những hiện tượng kỳ lạ xấu đi và tệ nàn xã hội, triển khai trách nhiệm phân phát triển giáo dục phù phù hợp với đàng lối, công ty trương của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Điều 2. Nguyên tắc triển khai dân công ty vô ngôi nhà ngôi trường.

1. Mở rộng lớn dân công ty nên đảm bảo có sự điều khiển của tổ chức triển khai Đảng Cộng sản nước ta theo đuổi lý lẽ triệu tập dân chủ, triển khai trách cứ nhiệm của Hiệu trưởng và đẩy mạnh tầm quan trọng của những tổ chức triển khai, các đoàn thể vô ngôi nhà ngôi trường.

2. Thực hiện tại dân công ty vô nhà trường phù phù hợp với Hiến pháp và pháp luật; quyền nên song song với nhiệm vụ và trách nhiệm; dân công ty nên nối liền với kỷ luật, kỷ cương vô ngôi nhà ngôi trường.

3. Xử lý nghiêm trang minh những hành vi tận dụng dân công ty, xâm phạm quyền tự tại dân công ty thực hiện tác động cho tới đáng tin tưởng và hoạt động ở trong phòng ngôi trường.

Điều 3. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh.

Quy chế này quy quyết định những nội dung tương quan cho tới việc triển khai dân công ty vô hoạt động và sinh hoạt của Nhà ngôi trường và các cơ sở dạy dỗ công lập nằm trong khối hệ thống dạy dỗ quốc dân (sau trên đây gọi cộng đồng là nhà trường).

Chương 2

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ NHÀ TRƯỜNG

MỤC 1. TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG

Điều 4. Hiệu trưởng là kẻ tự phòng ban sơn hà sở hữu thẩm quyền bổ nhiệm, phụ trách vận hành những hoạt động và sinh hoạt ở trong phòng ngôi trường. Hiệu trưởng có trách nhiệm:

1. Quản lý quản lý điều hành từng hoạt động của ngôi nhà ngôi trường, phụ trách trước pháp lý và cung cấp bên trên về toàn cỗ hoạt động của ngôi nhà ngôi trường.

2. Tổ chức triển khai những quy định về trách cứ nhiệm ở trong phòng ngôi trường, ngôi nhà giáo, cán cỗ, công chức, của những người học tập trong Quy chế này.

3. Lắng nghe và tiếp nhận những ý kiến của cá thể, tổ chức triển khai, đoàn thể vô ngôi nhà ngôi trường và sở hữu những giải pháp giải quyết phù hợp cơ chế, quyết sách hiện tại hành ở trong phòng nước, theo đuổi nội quy, quy định, điều lệ ở trong phòng ngôi trường và phù phù hợp với thẩm quyền, trách cứ nhiệm được giao phó mang đến Hiệu trưởng. Trong tình huống vượt lên trên quá thẩm quyền xử lý của Hiệu trưởng thì phải thông báo mang đến cá thể, tổ chức triển khai, đoàn thể vô ngôi nhà ngôi trường biết và report lên cấp trên.

4. Thực hiện tại cơ chế họp hành theo đúng lịch, như họp giao phó ban, họp hội đồng tư vấn, hội nghị cán cỗ, công chức hàng năm.

5. Thực hiện tại cơ chế công khai tài chủ yếu theo đuổi quy quyết định ở trong phòng nước; công khai minh bạch những quyền hạn, cơ chế, chính sách và việc review lịch so với ngôi nhà giáo, cán cỗ, công chức, người học tập.

6. Gương kiểu mẫu, tiên phong vô việc đấu giành chống những thể hiện ko dân công ty vô ngôi nhà ngôi trường, như: cửa ngõ quyền, sách nhiễu. trở thành con kiến, trù dập, cất giấu diếm, bưng bịt, thực hiện sai thực sự, thực hiện trái nguyên tắc và những thể hiện ko dân công ty không giống.

7. Thực hiện tại trang nghiêm vẹn toàn tắc tập trung dân công ty vô vận hành ngôi nhà ngôi trường. Phối ăn ý ngặt nghèo với những tổ chức triển khai, đoàn thể, những cá thể vô ngôi nhà ngôi trường, đẩy mạnh dân công ty vô tổ chức triển khai hoạt động của ngôi nhà ngôi trường.

8. chỉ bảo vệ và lưu giữ gìn đáng tin tưởng của nhà ngôi trường.

9. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cung cấp bên dưới thẳng trong những công việc triển khai dân công ty và xử lý kịp thời những đề nghị của cung cấp bên dưới theo đuổi thẩm quyền được giao phó.

10. Phối phù hợp với tổ chức triển khai công đoàn vô ngôi nhà ngôi trường tổ chức triển khai hội nghị cán cỗ, công chức từng năm một thứ tự theo quy quyết định ở trong phòng nước.

Điều 5. Những việc Hiệu trưởng nên lấy chủ kiến nhập cuộc đóng góp góp xây dựng của những cá thể hoặc những tổ chức triển khai, đoàn thể vô ngôi nhà ngôi trường trước khi quyết định:

1. Kế hoạch cải tiến và phát triển, tuyển sinh, dạy dỗ học tập, phân tích khoa học tập và những hoạt động và sinh hoạt không giống ở trong phòng ngôi trường trong năm học tập.

2. Quy trình vận hành huấn luyện và đào tạo, những vấn đề về tính năng, trách nhiệm của những tổ chức triển khai máy bộ vô ngôi nhà ngôi trường.

3. Kế hoạch tuyển chọn dụng, huấn luyện và đào tạo, bồi chăm sóc trình độ chuyên môn trình độ, nhiệm vụ ở trong phòng giáo, cán cỗ, công chức.

4. Kế hoạch xây đắp hạ tầng vật chất ở trong phòng ngôi trường, những hoạt động và sinh hoạt cty, phát triển ở trong phòng ngôi trường.

5. Các giải pháp tổ chức triển khai phong trào ganh đua đua, ca tụng thưởng thường niên, cách thức thao tác, xây đắp nội quy, quy chế trong ngôi nhà ngôi trường.

6. Các report sơ kết, tổng kết theo lịch vô năm học tập.

MỤC 2. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ GIÁO, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 6. Nhà giáo cán cỗ, công chức vô ngôi nhà ngôi trường sở hữu trách cứ nhiệm:

1. Thực hiện tại những trách nhiệm và quyền hạn ở trong phòng giáo theo đuổi quy quyết định của Luật giáo dục và đào tạo.

2. Tham gia góp sức chủ kiến về những nội dung quy quyết định bên trên Điều 5 Quy chế này.

3. Kiên quyết đấu giành chống những hiện tượng bè phái, thất lạc hòa hợp, cửa ngõ quyền, quan liêu liêu và những hoạt động và sinh hoạt khác vi phạm dân công ty, kỷ cương, nề nếp vô ngôi nhà ngôi trường.

4. Thực hiện tại trúng những quy định trong Pháp mệnh lệnh cán cỗ, công chức; Pháp mệnh lệnh chống tham lam nhũng; Pháp mệnh lệnh thực hành tiết kiệm chi phí.

5. Giữ gìn phẩm hóa học, đáng tin tưởng, danh dự ở trong phòng giáo, cán cỗ, công chức; tôn trọng người cùng cơ quan và người học; bảo vệ đáng tin tưởng ở trong phòng ngôi trường.

Điều 7. Những việc ngôi nhà giáo, cán cỗ, công chức được biết, tham gia chủ kiến, giám sát đánh giá trải qua mẫu mã dân công ty thẳng hoặc thông qua những tổ chức triển khai, đoàn thể vô ngôi nhà trường:

1. Những công ty trương, quyết sách, chế phỏng của Đảng và Nhà nước so với ngôi nhà giáo, cán cỗ, công chức.

2. Những quy quyết định về dùng tài sản, xây đắp hạ tầng vật hóa học ở trong phòng ngôi trường.

Xem thêm:

3. Việc xử lý đơn thư khiếu nại, cáo giác theo đuổi quy quyết định của Luật năng khiếu nại, cáo giác.

4. Công khai những khoản đóng góp góp của người học tập, việc dùng ngân sách đầu tư và chấp hành cơ chế thu, chi, quyết toán theo quy quyết định hiện tại hành.

5. Giải quyết những cơ chế, quyền lợi, cuộc sống vật hóa học, niềm tin mang đến ngôi nhà giáo, cán cỗ, công chức, cho những người học tập.

6. Việc triển khai ganh đua tuyển chọn dụng, thi nâng ngạch công chức, nâng bậc lương bổng, thuyên gửi, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.

7. Những yếu tố về tuyển chọn sinh và thực hiện tại quy định ganh đua từng năm học tập.

8. Báo cáo sơ kết, tổng kết, nhận xét, review công chức thường niên.

MỤC 3. NHỮNG VIỆC NGƯỜI HỌC ĐƯỢC BIẾT VÀ THAM GIA Ý KIẾN

Điều 8. Những việc người học tập được biết.

Người học tập nên được biết những nội dung sau đây:

1. Chủ trương, cơ chế, chính sách của Nhà nước, của Ngành và những quy quyết định ở trong phòng ngôi trường so với người học tập.

2. Kế hoạch tuyển chọn sinh, tiếp hoạch đào tạo nên ở trong phòng ngôi trường thường niên.

3. Những vấn đề sở hữu liên quan đến học hành, tập luyện, sinh hoạt và những khoản góp sức theo đuổi quy quyết định.

4. Chủ trương, plan tổ chức cho người học tập phấn đấu phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản nước ta, thâm nhập các tổ chức, những đoàn thể vô ngôi nhà ngôi trường.

Điều 9. Những việc người học tập được nhập cuộc ý kiến:

1. Nội quy, quy quyết định ở trong phòng trường có tương quan cho tới người học tập.

2. Tổ chức trào lưu ganh đua đua và các hoạt động và sinh hoạt không giống vô ngôi nhà ngôi trường sở hữu tương quan cho tới người học tập.

MỤC 4 - TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG

Nhà ngôi trường sở hữu trách cứ nhiệm công ty động phối phù hợp với mái ấm gia đình và xã hội nhằm triển khai tiềm năng, nguyên tắc dạy dỗ.

Điều 10. Trách nhiệm ở trong phòng ngôi trường mần nin thiếu nhi, phổ thông.

Hiệu trưởng triển khai hoặc phân công mang đến cung cấp bên dưới triển khai những việc sau đây:

1. Phổ vươn lên là tức thì kể từ đầu năm mới học kế hoạch năm học tập và những nội dung tương quan cho tới trách cứ nhiệm của những người học tập, nhà giáo, cán cỗ, công chức vô ngôi nhà ngôi trường.

2. Thông báo công khai minh bạch những quy định về tuyển chọn sinh, nội quy, quy định, học hành, thành quả ganh đua, chi tiêu chuẩn chỉnh tiến công giá xếp loại, ca tụng thưởng, kỉ luật.

3. Định kỳ tối thiểu vô một năm học sở hữu 3 thứ tự (đầu năm học tập, thân thiện năm học tập, thời điểm cuối năm học), tổ chức triển khai hội nghị những bậc cha u của những người học tập nhằm thông tin plan và trách nhiệm năm học tập, trách cứ nhiệm của các bậc thân phụ u, sự kết hợp thân thiện ngôi nhà ngôi trường với mái ấm gia đình của những người học tập, thông báo thành quả học hành, tập luyện của những người học tập.

4. Giáo viên công ty nhiệm lớp là người thay mặt đại diện mang đến ngôi nhà ngôi trường tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt triển khai dân công ty của lớp mình, thông thường xuyên tiếp nhận và tổ hợp chủ kiến của những người học tập và những bậc thân phụ mẹ của người học tập nhằm phản hình họa mang đến hiệu trưởng.

5. kịp lúc thông tin những chủ trương, quyết sách của Đảng và Nhà nước so với người học tập, ngôi nhà giáo, cán cỗ, công chức vô ngôi nhà ngôi trường.

6. Đặt hộp thư gom ý hoặc các hình thức gom ý không giống nhằm cá thể, tổ chức triển khai, đoàn thể vô ngôi nhà ngôi trường thuận lợi trong việc góp sức chủ kiến.

7. Giải đáp những chủ kiến và giải quyết những đơn thư năng khiếu nại, cáo giác theo đuổi luật quyết định.

Điều 11. Trách nhiệm ở trong phòng ngôi trường ĐH, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Hiệu trưởng triển khai hoặc phân công mang đến cung cấp bên dưới triển khai những việc sau đây:

1. Thông báo về tiềm năng huấn luyện và đào tạo, chương trình và tiến độ xẻ tạo; plan tuyển chọn sinh, những nội quy, quy định của nhà ngôi trường.

2. Thông báo công khai minh bạch những cơ chế, chính sách so với ngôi nhà giáo, cán cỗ, công chức và người học tập.

3. Đặt hộp thư gom ý hoặc các hình thức gom ý không giống nhằm những cá thể, tổ chức triển khai, đoàn thể vô ngôi nhà ngôi trường thuận lợi trong việc gom chủ kiến.

4. Giải đáp những chủ kiến và giải quyết đơn thư năng khiếu nại cáo giác theo đuổi luật quyết định.

5. Định kỳ từng năm tối thiểu một thứ tự, nhà ngôi trường chạm chán thay mặt đại diện của những người học tập nhằm nghe và trao thay đổi xử lý những vấn đề giảng dạy dỗ, học hành, tập luyện, cơ chế, quyết sách, về cuộc sống vật hóa học, tinh thần và những yếu tố không giống vô ngôi nhà ngôi trường.

MỤC 5. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ, CÁC ĐOÀN THỂ,TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG

Điều 12. Trách nhiệm của những đơn vị chức năng vô máy bộ vận hành của Nhà trường.

Thủ trưởng những đơn vị chức năng vô bộ máy vận hành ở trong phòng ngôi trường như chống, ban, khoa, viện phân tích, trung tâm, tổ bộ môn, tổ trình độ, nhiệm vụ là kẻ thay mặt đại diện mang đến đơn vị chức năng sở hữu trách cứ nhiệm:

1. Tham chước, lời khuyên, những biện pháp gom hiệu trưởng triển khai chất lượng tốt những quy quyết định của Quy chế này.

2. Chấp hành và tổ chức triển khai thực hiện tốt những hoạt động và sinh hoạt dân công ty vô đơn vị chức năng.

3. Thực hiện tại trang nghiêm lề lối làm việc vô đơn vị chức năng, Một trong những đơn vị chức năng cùng nhau và thân thiện đơn vị chức năng với ngôi nhà trường; thực hiện tại không hề thiếu tính năng, trách nhiệm của từng đơn vị chức năng và những qui quyết định của Luật Giáo dục, điều lệ ngôi nhà ngôi trường.

Điều 13. Trách nhiệm của đoàn thể, những tổ chức triển khai vô ngôi nhà ngôi trường.

Người hàng đầu những đoàn thể, các tổ chức vô ngôi nhà ngôi trường là kẻ thay mặt đại diện mang đến đoàn thể, tổ chức triển khai cơ sở hữu trách nhiệm:

1. Phối phù hợp với ngôi nhà ngôi trường trong việc tổ chức triển khai, triển khai quy định dân công ty vô hoạt động và sinh hoạt ở trong phòng ngôi trường.

2. Nâng cao unique sinh hoạt của những đoàn thể, những tổ chức triển khai, dân công ty bàn thảo những công ty trương, giải pháp thực hiện những trách nhiệm ở trong phòng ngôi trường.

3. Ban Thanh tra quần chúng. # có trách nhiệm triển khai tính năng giám sát, đánh giá việc triển khai quy định dân chủ, sở hữu trách cứ nhiệm lắng tai chủ kiến của quần bọn chúng, phân phát hiện tại những vi phạm quy chế dân công ty vô ngôi nhà ngôi trường nhằm ý kiến đề nghị hiệu trưởng xử lý. Hiệu trưởng không xử lý được thì report lên cung cấp sở hữu thẩm quyền vô ngành theo đuổi phân cấp quản lý nhằm van nài chủ kiến lãnh đạo xử lý.

Điều 14. Trách nhiệm của thân phụ u, người giám hộ và ban đại diện cha, u học viên vô ngôi trường mần nin thiếu nhi, phổ thông.

1. Ban thay mặt đại diện thân phụ, u học tập sinh có trách cứ nhiệm tổ chức triển khai tích lũy chủ kiến góp sức của những thân phụ, u học viên để cùng ngôi nhà ngôi trường xử lý những yếu tố sau đây:

1.1. Nội dung việc làm sở hữu liên quan đến việc kết hợp thân thiện ngôi nhà ngôi trường, mái ấm gia đình nhằm xử lý những việc sở hữu liên quan cho tới học viên.

1.2. Vận động những bậc thân phụ u học sinh triển khai những công ty trương, quyết sách, cơ chế tuy nhiên học viên thừa hưởng hoặc nghĩa vụ nên góp sức theo đuổi quy quyết định.

1.3. Vận động những bậc thân phụ u học sinh triển khai những hoạt động và sinh hoạt xã hội hoá dạy dỗ ở khu vực.

2. Cha u hoặc người giám hộ của học sinh hoàn toàn có thể phản ánh, trao thay đổi, gom chủ kiến thẳng với ngôi nhà ngôi trường, với giáo viên hoặc trải qua Ban thay mặt đại diện thân phụ, u học viên về những yếu tố liên quan cho tới công tác làm việc dạy dỗ vô ngôi nhà ngôi trường.

Chương 3

Chương 4

Văn phiên bản này ko update nội dung Tiếng Anh

Quyết quyết định 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01/03/2000 về Quy chế triển khai dân công ty vô hoạt động và sinh hoạt ở trong phòng ngôi trường tự Sở trưởng Sở dạy dỗ và Đào tạo nên ban hành

Xem thêm: ví dụ về chiến lược khác biệt hóa sản phẩm

91.350

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường. Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: inf[email protected]