register là gì

/'redʤistə/

Thông dụng

Danh từ

Sổ, bong sách
a register of birth
sổ khai sinh
Máy ghi, công tơ, đồng hồ thời trang ghi (tốc phỏng, lực, số chi phí...)
a cash register
máy tính chi phí (ở tiệm ăn...)
(âm nhạc) quãng âm
(ngành in) sự chuẩn bị chữ, tương xứng với lề giấy
in register
sắp chữ cân
out of register
sắp chữ ko cân
Van điều tiết; khẩn khoản, cửa ngõ lò (lò cao...)
(ngôn ngữ học) phạm vi kể từ vựng (ngữ pháp..) người sử dụng trong mỗi trường hợp tiếp xúc rõ ràng, vô toàn cảnh nghề ngỗng nghiệp
the informal register of speech
từ ngữ trình bày đằm thắm mật
specialist registers of English
những kể từ ngữ trình độ chuyên môn vô giờ Anh

Ngoại động từ

Đăng ký; ghi vô bong, vô sổ
to register a name
đăng ký thương hiệu vô sổ
to register luggage
vào bong những hành lý
to register oneself
ghi thương hiệu vô list cử tri
Được ghi vô tâm trí, được trao thức không thiếu (về vấn đề..)
(nghĩa bóng) ghi nhận; xem sét, nhớ; nhằm ý (về người)
Gửi đảm bảo an toàn (thư..); gửi đảm bảo an toàn hành lý
to register a letter
gửi đảm bảo an toàn một bức thư
Được chỉ ra rằng, được ghi lại (về những con cái số); chỉ, ghi (con số.. sử dụng máy ghi, công tơ...) tự động động
the thermometer registered 30oC
cái đo nhiệt độ chỉ 30 độ
Lột mô tả, biểu lộ (cảm xúc..)
his face registered surprise
nét mặt mày anh tao biểu lộ sự ngạc nhiên
(ngành in) cân nặng xứng; thực hiện cho tới tương xứng (bản in với lề giấy)

Chuyên ngành

Xây dựng

van

Cơ - Điện tử

Thanh ghi, cỗ ghi, máy kiểm điểm, cỗ nằm trong, cửa ngõ điềutiết

Cơ khí & công trình

sổ đăng ký
register of world large dams
sổ ĐK những đập rộng lớn thế giới

Hóa học tập & vật liệu

bộ phận ghi

Toán & tin cẩn

ghi danh

Điện

bộ số

Điện lạnh

cơ cấu chỉ thị

Kỹ thuật cộng đồng

bộ chỉ mục
bộ đếm
bộ ghi

Giải quí VN: 1. Mạch năng lượng điện tử đem năng lực lưu giữ một trong những lượng xác lập những đơn vị chức năng vấn đề. 2.Trong khối hệ thống gửi mạch điện thoại cảm ứng, phần của khối hệ thống tự động hóa tiếp nhận và tàng trữ khí giới gọi nhằm sử lý và hiệu quả.

cái năng lượng điện trở
đăng ký
accumulation register
đăng ký tích lũy
Address Space Register (ASR)
bộ ĐK giãn cơ hội địa chỉ
clock register
đăng ký đồng hồ
control register
đăng ký khiển
Home Location Register (HLR)
bộ ĐK địa điểm thông thường trú
instruction register
đăng ký chỉ thị
register of hazardous substances
sự ĐK hóa học tạo nên nguy cấp hiểm
register of world large dams
sổ ĐK những đập rộng lớn thế giới
register ton
tấn đăng ký
register tonnage
trọng vận chuyển đăng ký
risk register
đăng ký rủi ro
status register
đăng ký trạng thái
tons register
tấn đăng ký
Visitor Location Register (VLR)
bộ ĐK địa điểm khách
đưa vô thanh ghi
register insertion
sự đi vào thanh ghi
nhập
External Access Register (EAR)
bộ ghi truy nhập mặt mày ngoài
input register
thanh ghi tài liệu nhập
input register
thanh ghi nhập
input/output register
thanh ghi nhập/xuất
nhật ký (công tác) số ghi
ghi
ghi lại
máy ghi
máy tự động ghi
sổ đăng kiểm
sổ ghi
sự chuẩn bị cân
thanh ghi
A register (arithmeticregister)
thanh ghi A
a register (arithmeticregister)
thanh ghi số học
accumulator register
thanh ghi tích lũy
accumulator register
thanh ghi tổng
adding storage register
thanh ghi cộng
adding-storage register
thanh ghi (bộ nhớ) tổng
adding-storage register
thanh ghi tổng
address modification register
thanh ghi sửa thay đổi địa chỉ
adjacent register
thanh ghi trượt sung
arithmetic register (Aregister)
thanh ghi số học
auxiliary register
thanh ghi phụ
base address register
thanh ghi vị trí cơ sở
base address register
thanh ghi vị trí gốc
base register
thanh ghi cơ bản
basic address register
thanh ghi vị trí cơ sở
basic status register (BSTAT)
thanh ghi tình trạng cơ bản
boundary register
thanh ghi biên
BSTAL (basicstatus register)
thanh ghi tình trạng cơ bản
buried register
thanh ghi ngầm
CCR (conditioncode register)
thanh ghi mã điều kiện
channel colour register
thanh ghi vị trí kênh
circular register
thanh ghi dịch chuyển
circulating register
thanh ghi luân chuyển
circulating register
thanh ghi xoay tròn
clock register
thanh ghi giờ
colour register
thanh ghi màu
command channel register
thanh ghi kênh lệnh
computer control register
thanh ghi tinh chỉnh và điều khiển máy tính
condition code register
thanh ghi mã điều kiện
condition code register (CCR)
thanh ghi mã điều lệnh
control command register
thanh ghi mệnh lệnh điều khiển
control instruction register
thanh ghi mệnh lệnh điều khiển
CPU base register
thanh ghi chỉ số của CPU
CPU base register
thanh ghi hạ tầng của CPU
CSR control and status register
thanh ghi tình trạng và điều khiển
current instruction register
thanh ghi dữ liệu
current-instruction register
thanh ghi mệnh lệnh hiện tại hành
data register
thanh ghi mùng hình
double length register
thanh ghi kép
double register
thanh ghi kép
DSR (dynamicservice register)
thanh ghi công ty động
dynamic service register (DSR)
thanh ghi công ty động
dynamic shift register
thanh ghi công ty động
extension register
thanh ghi há rộng
flag register
thanh ghi cờ
flag register
thanh ghi cờ hiệu
flat register
thanh ghi phẳng
floating-point register
thanh ghi lốt phẩy động
general purpose register
thanh ghi nhiều dụng
general purpose register
thanh ghi nhiều năng
general-purpose register
thanh ghi nhiều (chức) năng
GOSIP Register Database (GRD)
Cơ sở tài liệu của thanh ghi GOSIP
home location register (HLR)
thanh ghi địa điểm gốc
IAR (instructionaddress register)
thanh ghi vị trí lệnh
IMR (interruptionmask register)
thanh ghi mặt mày nạ ngắt
incoming register
thanh ghi đến
index register
thanh ghi chỉ mục
input register
thanh ghi tài liệu nhập
input register
thanh ghi nhập
input register
thanh ghi vào
input/output register
thanh ghi nhập/xuất
input/output register
thanh ghi vào/ra
instruction address register
thanh ghi con cái trỏ lệnh
instruction address register
thanh ghi vị trí lệnh
instruction address register (IAR)
thanh ghi vị trí lệnh
instruction pointer register
thanh ghi con cái trỏ lệnh
instruction pointer register
thanh ghi vị trí lệnh
instruction register (IR)
thanh ghi chỉ thị
instruction register (IR)
thanh ghi lệnh
interrupt request register
thanh ghi đòi hỏi ngắt
interruption mask register (IMR)
thanh ghi mặt mày nạ ngắt
IR (instructionregister)
thanh ghi địa chỉ
IR (instructionregister)
thanh ghi lệnh
local register
thanh ghi viên bộ
local register
thanh ghi nội hạt
location register (LR)
thanh ghi vị trí
LR (locationregister)
thanh ghi vi trí
machine state register
thanh ghi tình trạng máy
magnetic shift register
thanh ghi dịch gửi từ
MAR (memoryaddress register)
thanh ghi vị trí cỗ nhớ
mask register
thanh ghi mạng che
mask register
thanh ghi mặt mày nạ
MDR (memorydata register)
thanh ghi tài liệu của cục nhớ
memory address register (MAR)
thanh ghi vị trí cỗ nhớ
memory buffer register
thanh ghi cỗ đệm nhớ
memory data register
thanh ghi tài liệu cỗ nhớ
memory data register (MDR)
thanh ghi tài liệu nhớ
memory lockout register
thanh ghi khóa cỗ nhớ
memorybuffer register
thanh ghi đệm cỗ nhớ
motion register
thanh ghi gửi động
multiplier register
thanh ghi số nhân
multiplier-quotient register
thanh ghi số nhân-thương
multiport register
thanh ghi nhiều cổng
multiport register
thanh ghi nhiều cổng
operation register
thanh ghi thao tác
order register
thanh ghi lệnh
originating register
thanh ghi xuất phát
output buffer register
thanh ghi đệm xuất
parameter register
thanh ghi tham lam số
partial product register
thanh ghi tích cỗ phận
primary register
thanh ghi chính
primary register
thanh ghi sơ cấp
primary register set
tập hợp ý thanh ghi chính
primary register set
tập hợp ý thanh ghi sơ cấp
product register
thanh ghi tích
program register
thanh ghi chương trình
program register
thanh ghi con cái trỏ lệnh
program register
thanh ghi vị trí lệnh
program register
thanh ghi trình
program status register
thanh ghi tình trạng chương trình
quadruple register
thanh ghi chập bốn
receiver register
thanh ghi nhận
register allocation
phân phụ thân thanh ghi
register allocation
sự cấp phép thanh ghi
register allocation
sự phân phối thanh ghi
register and arithmetic logic unit
thanh ghi và cỗ logic số học
register assignment
sự gán (giá trị cho) thanh ghi
register block
khối thanh ghi
register capacity
dung lượng thanh ghi
register circuit
mạch thanh ghi
register compatible
tương quí thanh ghi
register control
sự tinh chỉnh và điều khiển thanh ghi
register exchange instruction
lệnh trao thay đổi thanh ghi
register file
tệp thanh ghi
register file
tập tin cẩn thanh ghi
register guides
các dẫn phía thanh ghi
register insertion
sự chèn vô thanh ghi
register insertion
sự đi vào thanh ghi
register length
kích thước thanh ghi
register length
độ nhiều năm thanh ghi
register map
sơ trang bị thanh ghi
register name
tên thanh ghi
register save area
vùng thanh ghi
register set
bộ thanh ghi
register set
tập thanh ghi
Register Transfer Language (RTL)
ngôn ngữ gửi kí thác thanh ghi
Register Transfer Level (RTL)
mức gửi kí thác thanh ghi
register translator
bộ dịch thanh ghi
register variable
biến thanh ghi
relocation register
thanh ghi xác định lại
return code register
thanh ghi mã trở về
secondary register set
tập hợp ý thanh ghi loại cấp
secondary register set
tập thanh ghi loại cấp
segmentation register table
bảng thanh ghi phân đoạn
sequence control register
thanh ghi tinh chỉnh và điều khiển dãy
sequence control register
thanh ghi tinh chỉnh và điều khiển tuần tự
sequence control register
thanh ghi tuần tự
sequence register
thanh ghi sản phẩm địa chỉ
shift register
dịch thanh ghi
shift register
thanh ghi dịch
source register
thanh ghi nguồn
special register
thanh ghi quánh biệt
special-purpose register
thanh ghi chuyên nghiệp dụng
standby register
thanh ghi dự phòng
standby register
thanh ghi dự trữ
storage register
thanh ghi vị trí cỗ nhớ
storage register
thanh ghi lưu trữ
storage-to-register instruction
lệnh ghi nhớ vô thanh ghi
stored register
thanh ghi được lưu trữ
switch register
thanh ghi gửi mạch
system address register
thanh ghi vị trí hệ thống
task register
thanh ghi tác vụ
temporary register
thanh ghi tạm thời thời
time register
thanh ghi thời gian
timer register
thanh ghi giờ
triple register
thanh ghi bội ba
volatile register
thanh ghi hoặc thay cho đổi
volatile register
thanh ghi khả biến
working register
thanh ghi thực hiện việc

Kinh tế

chỉ, ghi (trên máy ghi, công-tơ)
công-tơ
danh bạ
Lloyd's Register Book
Danh bạ đăng kiểm của Lloyd's
register of debenture-holders
danh bạ công ty nợ
register of directors
danh bạ giám đốc công ty
danh sách
share register
danh sách cổ đông
shareholder's register
danh sách cổ đông
danh sách, danh bạ, mục bạ
ghi vô bong, đăng ký
gởi bảo đảm
gởi đảm bảo an toàn (thư, bưu phẩm...)
sổ
sổ đăng ký
bank register
sổ ĐK vãng lai của ngân hàng
commercial register
sổ ĐK thương mại
companies register
sổ ĐK công ty
contract register
sổ ĐK hợp ý đồng
hotel register
sổ ĐK căn nhà trọ
insurance register
sổ ĐK bảo hiểm
land register
sổ ĐK khu đất đai
Lloyd's register book
Sổ ĐK tàu của Thương Hội Lloyd's
plant register
sổ ĐK gia tài công xưởng
property register
sổ ĐK địa ốc
property register
sổ ĐK căn nhà đất
register book
sổ đăng bạ, bong đăng lục, bong ĐK quốc tịch tàu bè
register book
sổ ĐK quốc tịch tàu bè
register of charges
sổ ĐK thế chấp
register of directors
sổ ĐK giám đốc
register of directors' shareholdings
sổ ĐK CP những quản lí trị viên (công ty)
register of directors' shareholdings
sổ ĐK CP của những quản lí trị viên (công ty)
register of expenses
sổ ĐK chi tiêu
register of members
sổ ĐK trở nên viên
register of shipping
sổ ĐK tàu biển
register of shipping
sổ ĐK tàu biển cả, thuyền
register of ships
sổ ĐK tàu
register of stock transfer
sổ ĐK chuyển nhượng ủy quyền cổ phiếu
share register
sổ ĐK cổ phiếu
shareholder's register
sổ ĐK cổ đông
shipping register
sổ ĐK tàu bè
stock register
sổ ĐK cổ đông
subscription register
sổ ĐK nhận mua sắm cổ phiếu
sổ bộ
sổ sách
alternation on entries in the register
sự thay cho thay đổi khoản mục vô bong sách
plant and machinery register
sổ sách xưởng sản xuất và máy móc
trade register
sổ sách thương mại

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
annals , archives , book , catalog , catalogue , chronicle , diary , entry , tệp tin , ledger , log , memorandum , registry , roll , roll Hotline , roster , schedule , scroll
verb
catalogue , kiểm tra in , chronicle , enlist , enroll , tệp tin , inscribe , join , list , note , record , schedule , mix down , sign on , sign up , sign up for , subscribe , take down , weigh in , be shown , bespeak , betray , disclose , display , exhibit , express , manifest , mark , point out , point vĩ đại , read , reflect , say , show , come trang chính vĩ đại , dawn on , get through vĩ đại , have an effect on , impress , sink in , tell , enter , insert , indicate , soak in , agenda , archives , blotter , book , calendar , catalog , certify , chronical , diary , docket , enrol , entry , matriculate , membership , roll , roster , tally

Từ trái khoáy nghĩa