sam speaks chinese well and his japanese is good too

Sam speaks Chinese well and his Japanese is good, too.

Bạn đang xem: sam speaks chinese well and his japanese is good too

A. Sam is good at either Chinese or Japanese.

B. Not only Chinese but also Japanese Sam is good at.

C. Not only does Sam speak Chinese but also Japanese.

D. Sam not only speaks Chinese well but also is good at Japanese.

Đáp án D

Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ anh tiếp xúc cơ phiên bản cho những người mới mẻ chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

Xem thêm: cách tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau

Sách xây dựng Python cơ phiên bản, cho những người mới mẻ chính thức Moonbook

150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ anh tiếp xúc cơ phiên bản cho những người mới mẻ chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

Xem thêm: một máy phát điện xoay chiều có công suất 1000kw

Sách xây dựng Python cơ phiên bản, cho những người mới mẻ chính thức Moonbook

150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID