shut down là gì

Cơ khí & công trình

ngắt máy

Giao thông & vận tải

tắt (động cơ và cơ cấu tổ chức truyền động)

Toán & tin yêu

tắt máy, đóng

Kỹ thuật công cộng

ngừng
đóng
automatic shut down device
thiết bị tự động hóa ngắt bảo vệ
engine shut-down
sự tắt động cơ
engine shut-down in flight
sự tắt mô tơ Khi bay
đóng cửa ngõ xí nghiệp
dừng
shut-down cooling
làm giá buốt sau giới hạn máy
to shut down
dừng lại

Kinh tế

đóng cửa ngõ (một xí nghiệp sản xuất ...)
shutdown (shut-down)
tạm ngừng sinh hoạt (của một xí nghiệp sản xuất ...)
đóng cửa ngõ (một căn nhà máy)
shutdown (shut-down)
tạm ngừng sinh hoạt (của một xí nghiệp sản xuất ...)

nghỉ việc

Bạn đang xem: shut down là gì

Xem thêm: purchasing là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ