số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 1010

Đáp án nên chọn là: D

Gọi B là tụ hội những số bất ngờ chẵn to hơn 10 tuy nhiên ko vượt lên trước vượt 2012.
B={1012;1014;1016;...;2008;2012}
Xét sản phẩm số 1012;1014;1016;...;2008;2012
Ta thấy sản phẩm bên trên là sản phẩm số cơ hội đều 2 đơn vị 
Số số hạng của sản phẩm số bên trên là: (2012−1012):2+1=501số hạng
Số thành phần của tụ hội B cũng đó là số số hạng của sản phẩm số trên 
Nên tụ hội những số bất ngờ chẵn rộng lớn hơn 1010 nhưng ko vượt lên trước quá 2012 có 501 phần tử

Bạn đang xem: số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 1010

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 36=22.32, 60=22.3.5, 72=23.32. Ta với UCLN(36;60;72) là:

A. 23.3.5

B. 22.32

C. 22.3

D. 3.5

Câu 2:

Chọn câu đích. BCNN(18; 32;50) là 1 số:

A. Có tổng những chữ số là 10

B. Lẻ

C. Chia không còn cho 10

D. Có chữ số sản phẩm đơn vị chức năng là 5

Câu 3:

Tìm số bất ngờ a, b thỏa mãn  2a4b¯ chia không còn cho những số 2; 3; 5 và 9

A. a=3;b=0

B. b=3;a=0

C. a=1;b=2

D. a=9;b=0

Câu 4:

So sánh: 202303 và 303202

A. 202303303202

Xem thêm: giải bài tập vật lý 8 bài 6 lực ma sát

B. 202303303202

C. 202303303202

D. Không thể ví sánh

Câu 5:

Cần từng nào chữ số nhằm khắc số trang (bắt đầu kể từ trang1) của một cuốn sách với 1031 trang?

A. 2017

B. 3071

C. 3017

D. 3008

Câu 6:

Cho 2 số: 14n + 3 và 21n + 4 với n là số bất ngờ, lựa chọn đáp án đích.

A. Hai số bên trên với nhì ước chung

B. Hai số bên trên với tía ước chung

C. Hai số bên trên là nhì số yếu tố nằm trong nhau

D. Hai số bên trên có duy nhất một ước cộng đồng là 3.

Câu 7:

Tìm số bất ngờ a lớn số 1 biết: 525 ⋮a; 875 ⋮a; 280 ⋮a

A. 125

B. 25

C. 175

Xem thêm: tập hợp các số tự nhiên sao cho là { }

D. 35