so sánh phát triển qua biến thái và không qua biến thái

Đề bài

- Cho biết sự không giống nhau về phát triển và cải cách và phát triển qua loa trở nên thái và không qua loa trở nên thái.

Bạn đang xem: so sánh phát triển qua biến thái và không qua biến thái

- Cho biết sự không giống nhau về phát triển và cải cách và phát triển qua loa trở nên thái trọn vẹn và ko trọn vẹn.

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Phân biệt phát triển và cải cách và phát triển qua loa trở nên thái và ko qua loa trở nên thái

Sinh trưởng và cải cách và phát triển ko qua loa trở nên thái

Sinh trưởng và cải cách và phát triển qua loa trở nên thái

Con non sở hữu những điểm sáng hình dáng, kết cấu và sinh lí tương tự với con cái trưởng thành và cứng cáp.

Xem thêm: quyết định 16/2006/qđ bgdđt ngày 05/5/2006 ban hành chương trình giáo dục phổ thông

Con non sở hữu sự thay cho thay đổi đột ngột hình dáng, kết cấu và sinh lí mới mẻ biến hóa trở thành con cái trưởng thành và cứng cáp.

Con non cải cách và phát triển trở thành con cái trưởng thành và cứng cáp ko trải qua loa tiến trình lột xác.

Con non cải cách và phát triển trở thành con cái trưởng thành và cứng cáp cần thiết trải qua loa tiến trình lột xác

Phân biệt phát triển và cải cách và phát triển qua loa trở nên thái trọn vẹn và qua loa trở nên thái ko trả toàn

Sinh trưởng và cải cách và phát triển qua loa trở nên thái trả toàn

Sinh trưởng và cải cách và phát triển qua loa trở nên thái ko trả toàn

Ấu trùng (sâu ở côn trùng nhỏ, nòng nọc ở ếch nhái) sở hữu hình dạng và kết cấu vô cùng không giống với con cái trưởng thành và cứng cáp.

Ấu trùng sở hữu hình dạng, kết cấu và sinh lí tương tự với con cái trưởng thành và cứng cáp.

Xem thêm: đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng

Ấu trùng trải trải qua nhiều phiên lột xác và qua loa tiến trình trung gian dối (giai đoạn con con ở côn trùng) biến hóa trở thành con cái trưởng thành và cứng cáp.

Ấu trùng trải trải qua nhiều phiên lột xác nhằm phát triển thành con cái trưởng thành và cứng cáp.

Loigiaihay.com