số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glixerol axit ch3cooh và axit c2h5cooh là

Câu hỏi:

21/03/2020 109,517

Chọn đáp án B

Bạn đang xem: số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glixerol axit ch3cooh và axit c2h5cooh là

Đặt CH3COOH và C2H5COOH với dạng là R1COOH và R2COOH.

Khi thủy phân trieste nhận được thành phầm bao gồm với glixerol, axit CH3COOH và C2H5COOH ⇒ trieste này tạo ra vì như thế glixerol và 2 axit bên trên.

Số công thức cấu trúc thỏa mãn:

Số trieste Lúc thủy phân đều nhận được thành phầm bao gồm glixerol, axit CH3COOH và (ảnh 1)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số links pi (π) vô một phân tử triolein là 

A. 3. 

B. 4. 

C. 1. 

D. 6. 

Câu 2:

Số vẹn toàn tử oxi vô một phân tử hóa học rộng lớn là 

A. 6

B. 2

C. 4

D. 8

Câu 3:

Cho những triolein theo lần lượt thuộc tính với : Na, CH3OH, hỗn hợp Br2, hỗn hợp NaOH. Trong ĐK phù hợp, số tình huống phản xạ xẩy ra là:

A. 4.

B. 2. 

Xem thêm: những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm

C. 1.

D. 3. 

Câu 4:

Cho mặt hàng những chất: phenyl axetat, benzyl fomat, vinyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tristearin. Số hóa học vô mặt hàng Lúc thủy phân vô dd NaOH (dư), đun rét sinh đi ra ancol là

A. 5. 

B. 2. 

C. 4. 

D. 3. 

Câu 5:

Cho những este: etyl fomat, vinyl axetat, triolein, metyl acrylat, phenyl axetat. Số este phản xạ được với hỗn hợp NaOH (đun nóng) sinh đi ra ancol là

A. 5.

B. 3. 

C. 2. 

D. 1. 

Câu 6:

Cho glixerol phản xạ với láo lếu thích hợp bao gồm C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH và C15H31COOH; số loại hóa học béo (chứa mặt khác 3 gốc axit rộng lớn không giống nhau) tối nhiều rất có thể tạo ra trở thành là 

A. 10. 

B. 12. 

C. 24. 

Xem thêm: đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế tncn

D. 40.