sự phát triển kinh tế và văn hóa thời trần

Tóm tắt mục 1. Tình hình tài chính sau chiến tranhTóm tắt mục 1. Tình hình tài chính sau cuộc chiến tranh chống quân xâm lăng Mông - Nguyên Xem cụ thể Tóm tắt mục 1. Đời sinh sống văn hoá thời TrầnTóm tắt mục 1. Đời sinh sống văn hoá thời Trần Xem cụ thể

Tóm tắt mục 2. Văn học tập thời Trần

Tóm tắt mục 2. Văn học tập thời Trần.

Xem cụ thể

Tóm tắt mục 3. giáo dục và đào tạo và khoa học tập - kinh nghiệm thời TrầnTóm tắt mục 3. giáo dục và đào tạo và khoa học tập - kinh nghiệm thời Trần Xem cụ thể

Tóm tắt mục 4. Nghệ thuật bản vẽ xây dựng và chạm trổ thời Trần

Tóm tắt mục 4. Nghệ thuật bản vẽ xây dựng và chạm trổ thời Trần

Xem cụ thể

Em hãy trình diễn vài ba đường nét về tình hình xã hội thời TrầnTừ ê nêu phán xét về xã hội thời Trần sau cuộc chiến tranh phân hoá thâm thúy hơn trước đây cuộc chiến tranh. Xem điều giải

Tại sao văn học tập, khoa học tập, dạy dỗ thời Trần cải tiến và phát triển ?

Nhờ ê, đội hình những ngôi nhà văn, thơ ngày phổ quát, sau những đợt kháng thành công lợi tài chính cải tiến và phát triển, xã hội thái hoà, đội hình trí thức nho học tập càng tăng kiêu hãnh, yêu thương quê nhà, tổ quốc.

Xem điều giải

Nhận xét gì về tình hình văn hoá, dạy dỗ, khoa học tập, thẩm mỹ và nghệ thuật thời Trần ?Nhận xét về tình hình văn hoá, dạy dỗ, khoa học tập, thẩm mỹ và nghệ thuật thời Trần Xem điều giải Xã hội thời Trần với những giai tầng này ?- Vương hầu, quý tộc càng ngày càng có không ít ruộng khu đất (điền trang, thái ấp). Đây là giai tầng có không ít độc quyền, đặc lợi, sở hữu những chuyên dụng cho đa phần nhập máy bộ cơ quan ban ngành ờ triều đình và những khu vực. Xem điều giải

Tình hình tay chân nghiệp thời Trần ra làm sao ?

+ Thủ công nghiệp tự giang sơn quản lí lí thẳng rất rất cải tiến và phát triển và không ngừng mở rộng nhiều ngành, nghề ngỗng : thực hiện thiết bị gốm tráng men, đan vải vóc, sản xuất tranh bị, đóng góp thuyền chuồn hải dương...

Xem điều giải

Tình hình tài chính nông nghiệp của Đại Việt sau cuộc chiến tranh.Nhà Trần ban thái ấp mang lại quý tộc... và triển khai những giải pháp khuyến nông Xem điều giải

Sinh hoạt văn hóa truyền thống thời Trần được thể hiện tại như vậy nào?

Sinh hoạt văn hóa truyền thống thời Trần được thể hiện tại như vậy nào?

Xem điều giải

Hãy trình diễn vài ba đường nét về khoa học tập - kinh nghiệm thời Trần.Hãy trình diễn vài ba đường nét về khoa học tập - kinh nghiệm thời Trần. Em với phán xét gì về tình hình đó? Xem điều giải Em cho thấy vài ba đường nét về tình hình văn học tập thời Trần.Em cho thấy vài ba đường nét về tình hình văn học tập thời Trần. Tại sao văn học tập thời Trần cải tiến và phát triển mạnh và ghi sâu lòng yêu thương nước, niềm kiêu hãnh dân tộc? Xem điều giải

Hãy ra mắt những đường nét rất dị của thẩm mỹ và nghệ thuật bản vẽ xây dựng và chạm trổ thời Trần.

Hãy ra mắt những đường nét rất dị của thẩm mỹ và nghệ thuật bản vẽ xây dựng và chạm trổ thời Trần.

Xem điều giải