sub là gì

/sʌb/

Thông dụng

Danh kể từ (thông tục)

Người cung cấp dưới
Phó tổng biên tập
Tàu ngầm
( (thường) số nhiều) sự ĐK (mua báo lâu năm, nhập cuộc câu lạc cỗ..)
Sự thay cho thế; người thay cho thế (nhất là nhập bóng đá)

Nội động kể từ (thông tục)

Đại diện (cho ai), thay cho thế (cho ai)
I had to tát sub for the referee, who was sick
tôi nên thay cho chân trọng tài, ông tớ ốm
Phụ biên tập
subbing on a local newspaper
làm phó chỉnh sửa cho 1 tờ báo địa phương

Chuyên ngành

Kinh tế

tiền ứng trước (của chi phí lương)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
alternate , replacement , stand-in , surrogate , auxiliary , backup , below , second , standby , submarine , u-boat , under , understudy

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: sub là gì

Xem thêm: 49 53 là gì

NHÀ TÀI TRỢ