Nonstop - Ta Yêu Nhau Từ Buôn Mê Thuột

Gặp lại em/ mùa mưa/ con đường xưa đây rồi!Gặp lại em/ nhịp chiêng/ ché rượu nghiêng đêm mời.Ánh mắt ấy/ tiếng nói ấy/ thương thương hoài.Gió thế đấy/ nắng thế đấy/ không vơi đầy.Lời chào như xưa/ nụ cười như xưa/ nhịp cùi đung đưa... Vẫn như ngày nào...Ta yêu nhau từ Ban Mê Thuộc.Ta thương nhau từ Ban Mê Thuộc.Em cao nguyên huyền thoại/ em cao nguyên cỏ dại/ một cao nguyên ở trong tôi/ vừa thật gần vừa xa xôi (ơ hớ).Có cái nắng/ có cái gió/ có nỗi nhớ không mang tên không mang tên người ơi!

Bạn đang xem: Nonstop - Ta Yêu Nhau Từ Buôn Mê Thuột


Gặp lại em/ mùa mưa/ con đường xưa đây rồi!Gặp lại em/ nhịp chiêng/ ché rượu nghiêng đêm mời.Ánh mắt ấy/ tiếng nói ấy/ thương thương hoài.Gió thế đấy/ nắng thế đấy/ không vơi đầy.Lời chào như xưa/ nụ cười như xưa/ nhịp cùi đung đưa... Vẫn như ngày nào...Ta yêu nhau từ Ban Mê Thuộc.Ta thương nhau từ Ban Mê Thuộc.Em cao nguyên huyền thoại/ em cao nguyên cỏ dại/ một cao nguyên ở trong tôi/ vừa thật gần vừa xa xôi (ơ hớ).Có cái nắng/ có cái gió/ có nỗi nhớ không mang tên không mang tên người ơi!


*Đôi Chân Trần

Xem thêm: dựa vào các văn bản chiếu dời đô và hịch tướng sĩ hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò

Y Moan

*
1.213.920


http://musicmd1fr.angiangtourism.vn.net/bucket-image-angiangtourism.vn/images/singer/20120119/101d44fa4dcc334dcb2072ca5ed8b95d25895e75.jpg

Giấc Mơ ChaPi

Y Moan

*
817.635

Xem thêm: mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết


http://musicmd1fr.angiangtourism.vn.net/bucket-image-angiangtourism.vn/images/singer/20120119/101d44fa4dcc334dcb2072ca5ed8b95d25895e75.jpg
http://musicmd1fr.angiangtourism.vn.net/bucket-image-angiangtourism.vn/images/singer/20221201/y5MUjfN4VCd2HQb8XNQd6388b14eb7775.jpg
http://musicmd1fr.angiangtourism.vn.net/bucket-image-angiangtourism.vn/images/singer/20230104/xbhTmjp2yyJXV3SjqaqB63b7876016aae.jpg
http://musicmd1fr.angiangtourism.vn.net/bucket-image-angiangtourism.vn/images/singer/20230104/xbhTmjp2yyJXV3SjqaqB63b7876016aae.jpg
http://musicmd1fr.angiangtourism.vn.net/bucket-image-angiangtourism.vn/images/singer/20221205/PxbO5m8CpPqTL6ZsMYOT638d746e66b97.jpg
http://musicmd1fr.angiangtourism.vn.net/bucket-image-angiangtourism.vn/images/singer/20221120/woUbOWQE52ouo0EO58476379a52be4e2c.jpg
http://musicmd1fr.angiangtourism.vn.net/bucket-image-angiangtourism.vn/images/singer/20221205/PxbO5m8CpPqTL6ZsMYOT638d746e66b97.jpg
http://musicmd1fr.angiangtourism.vn.net/bucket-image-angiangtourism.vn/images/singer/20221120/woUbOWQE52ouo0EO58476379a52be4e2c.jpg
http://musicmd1fr.angiangtourism.vn.net/bucket-image-angiangtourism.vn/images/singer/20221205/PxbO5m8CpPqTL6ZsMYOT638d746e66b97.jpg