take it easy là gì

Chào chúng ta,

Bạn đang xem: take it easy là gì

Tiếng Anh với cụm kể từ “take it easy” vô cùng hoặc. Take it easy Tức là kể từ từ thôi, đơn giản dễ dàng thôi, tự do thôi…

Khi chúng ta thao tác gì cơ vượt lên trước mức độ vượt lên trước mệt mỏi, bằng hữu hoàn toàn có thể bảo bạn: “Take it easy”.

Khi với người thì thầm hài chọc chúng ta, và chúng ta rét phẫn uất nổi khùng lên, bằng hữu tiếp tục nói: “Take it easy. He was just joking.”

Khi thì thầm chủ yếu trị nằm trong bằng hữu, chúng ta rét vượt lên trước la lối đùng đùng, bằng hữu tiếp tục nói: “Come on, take it easy, man! We’re just discussing.”

Đây là một trong những cụm kể từ người sử dụng vô cùng thông thường xuyên trong thời gian ngày. Và chúng ta cũng nên người sử dụng nó nhiều.

Take it easy Tức là chúng ta vẫn nghiêm trang (serious) về sự chúng ta đang được rằng hoặc đang khiến, tuy nhiên chớ với vượt lên trước serious mà đến mức thực hiện chúng ta căn bệnh và căng, hoặc thực hiện người không giống căn bệnh và căng theo gót chúng ta.

Xem thêm: cv xin việc là gì

Nói theo gót Bát Nhã Tâm Kinh là “nghiêm chỉnh nhưng mà ko nghiêm trang, ko nghiêm trang nhưng mà nghiêm chỉnh chỉnh”. Tức là nghiêm chỉnh chỉnh tuy nhiên nhưng mà vô chấp, ko nghiêm trang mà đến mức chấp vô cơ nhằm nhưng mà căng, nhằm nhưng mà tạo ra nổi xung, nhằm nhưng mà gây lộn, nhằm thực hiện bản thân và người không giống căng.

Lỗi của tương đối nhiều người tất cả chúng ta là lúc tất cả chúng ta nghiêm trang với điều gì cơ, tất cả chúng ta thông thường phát triển thành độc đoán: với bằng hữu thảo luận thì chắc chắn nên thắng mang đến vị được, với con cháu thì xay buộc con cháu nên theo gót ý bản thân, với nhân viên cấp dưới thì bắt nhân viên cấp dưới nên tuân theo ý bản thân, và nhiều khi đối với tất cả trái đất bản thân chẳng làm những gì được thì tôi cũng cảu rảu phàn nàn và bất mãn đối với tất cả thế giới…

Các chúng ta, take it easy. Đừng vướng vướng, chớ bám víu, chớ vượt lên trước căng, chớ vượt lên trước mệt… Dù đời với thiệt thì đời cũng vẫn vô cùng phù du.

Chúc chúng ta luôn luôn take it easy.

Xem thêm: sale model iphone là gì

Mến,

Hoành

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.angiangtourism.net

Tư duy tích vô cùng từng ngày

Tác giả

Bình luận