tam bảo là gì

Bách khoa toàn thư banh Wikipedia

Một phần của loại bài bác về
Phật giáo

Lịch sử

Bạn đang xem: tam bảo là gì

 • Niên phát đạt triển
 • Thích-ca Mâu-ni
 • Thập đại đệ tử
 • Phật giáo Nguyên thủy
 • Đại hội kết tập
 • Bộ phái Phật giáo
 • Phật giáo Hy Lạp hóa
 • Phật giáo qua chuyện Con lối tơ lụa
 • Phật giáo suy vong ở chặn Độ
 • Phong trào Phật giáo hiện nay đại

Khái niệm

 • Pháp
 • Pháp luân
 • Trung đạo
 • Tứ diệu đế
 • Bát chủ yếu đạo
 • Ngũ uẩn
 • Vô thường
 • Khổ
 • Vô ngã
 • Duyên khởi
 • Giới
 • Tính Không
 • Nghiệp
 • Tái sinh
 • Luân hồi
 • Vũ trụ học tập Phật giáo
 • Sáu cõi luân hồi
 • Giác ngộ

Kinh điển

 • Kinh văn sơ kỳ
 • Kinh văn Đại thừa
 • Tam tạng
 • Kinh điển Pāli
 • Kinh văn Tạng ngữ
 • Kinh văn Hán ngữ

Tam học

Xem thêm: thủy ngân là gì

 • Tam bảo
 • Quy y
 • Giải thoát
 • Ngũ giới
 • Ba-la-mật-đa
 • Thiền
 • Tư tưởng
 • Pháp cúng
 • Công đức
 • Niệm
 • Chánh niệm
 • Bát-nhã
 • Tứ vô lượng
 • Tam thập thất bồ-đề phần
 • Tu học
 • Cư sĩ
 • Tụng kinh
 • Hành hương
 • Trai thực

Niết-bàn

 • Tứ thánh quả
 • A-la-hán
 • Duyên giác
 • Bồ tát
 • Phật
 • Như Lai
 • Phật Mẫu

Tông phái

Xem thêm: angle là gì

 • Thượng tọa bộ
 • Đại thừa
 • Kim cương thừa
 • Thiền tông
 • Tịnh chừng tông

Ở những nước

 • Ấn Độ
 • Sri Lanka
 • Campuchia
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • Lào
 • Trung Quốc
 • Việt Nam
 • Đài Loan
 • Nhật Bản
 • Hàn Quốc
 • Triều Tiên
 • Malaysia
 • Tây Tạng
 • Bhutan
 • Mông Cổ
 • Khác (Trung Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Đại dương, Hoa Kỳ, Nga, Nepal, Tân Cương, Indonesia, Brunei ...)
 Cổng vấn đề Phật giáo
 • x
 • t
 • s

Tam bảo (zh. sānbăo 三寶, ja. sanbō, tụt xuống. त्रिरत्न triratna, pi. tiratana) là "Ba ngôi báu", tía hạ tầng chủ yếu của Phật giáo: Phật, Pháp, Tăng, tức là bậc giác ngộ, giáo pháp của bậc giác ngộ và những người dân chúng ta đồng học tập. Người sở hữu niềm tin cậy vững chắc điểm Tam bảo được gọi là bậc Dự lưu (vào dòng). Người Phật tử biểu lộ sự tin cậy tưởng bằng phương pháp quy nó Tam bảo (Tam quy y). Trong mươi phép tắc quán Tùy niệm (pi. anussati), tía đối tượng người dùng trước tiên là Tam bảo.

Ý nghĩa của Tam bảo được hiểu rộng lớn bao la theo dõi truyền thống cuội nguồn Đại quá. Trong những buổi giảng dạy dỗ về Thiền, quan trọng sau những công tác Tiếp tâm (ja. sesshin), quán Công án, những thiền sinh được phía đem vào lối nom Tam bảo của Đại quá. Theo ý kiến này thì người tao hoàn toàn có thể phân ý nghĩa sâu sắc Tam bảo rời khỏi tía tầng cấp:

 1. Nhất thể tam bảo (zh. 一體三寶, ja. ittai-sambō; cũng khá được gọi là Đồng thể tam bảo; 同體三寶) bao gồm:
  • Đại Nhật Phật, hiện nay thân ái của Pháp thân ái (sa. dharmakāya), thể hiện của việc đồng đẳng vô vi, sự thông xuyên suốt tính Không (sa. śūnyatā) và Phật tính của vạn vật.
  • Pháp (sa. dharma), được hiểu là luân lý của toàn thể ngoài hành tinh và Từ đó thì toàn bộ những pháp hiện lên đều theo dõi nhân duyên tuy nhiên sinh, đều tùy thuộc vào nhau.
  • Sự xuyên thấu thân ái nhì điểm 1. và 2. nêu bên trên và kể từ ê xuất phân phát rời khỏi một thực sự, một thực sự tuy nhiên duy nhất bậc Giác ngộ mới mẻ hoàn toàn có thể trực triệu chứng được.
 2. Hiện chi phí tam bảo (zh. 現前三寶, ja. genzen-sambō; cũng có những lúc được gọi là Biệt thể tam bảo 別體三寶) bao gồm có:
  • Phật lịch sử vẻ vang Thích-ca Mâu-ni (sa. śākyamuni), người tạo nên Phật giáo qua chuyện sự giác ngộ của chủ yếu bản thân và là kẻ đang được triển khai được Nhất thể tam bảo.
  • Pháp, ở trên đây được hiểu là giáo lý của Phật, được Phật thuyết giảng.
  • Các vị đồ đệ của Phật.
 3. Trụ trì tam bảo (zh. 住持三寶, ja. juji-sambō) bao gồm:
  • Những giành tượng của Phật được để lại cho tới ngày này.
  • Những điều dạy dỗ của chư vị Phật vô kinh sách.
  • Chư Phật tử lúc này, những người dân đang được tu học tập và triển khai Chính pháp.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-guang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bạn dạng xã, 1988.)
 • Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren, Bern 1986.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tứ diệu đế
 • Bát chủ yếu đạo
 • Trung đạo
Bảng những chữ ghi chép tắt
bo.: Bod skad བོད་སྐད་, giờ Tây Tạng | ja.: 日本語 giờ Nhật | ko.: 한국어, giờ Triều Tiên |
pi.: Pāli, giờ Pali | sa.: Sanskrit संस्कृतम्, giờ Phạn | zh.: 中文 chữ Hán