tập huấn về nghiệp vụ dạy thực hành lái xe

Thực hiện nay Thông tư 04/2022/TT – BGTVT ngày 26/4/2022 của Sở trưởng Sở giao thông vận tải vận tải đường bộ về sự việc sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của thông tư 12/2017/TT – BGTVT ngày 15/4/2017 quy quyết định về huấn luyện và giảng dạy và sát hạch sách, trao giấy phép tài xế cơ giới đường đi bộ.

 1. Học viên đạt chất lượng tốt nghiệp, vắng vẻ trượt sát hạch sách trước thời điểm ngày 15/06/2022 tiếp tục vận dụng tiến độ sát hạch sách cũ cho tới không còn ngày 31/12/2022. ( Thi lý thuyết – thi đua rơi hình – thi đua lối trường)
 2. Học viên đạt chất lượng tốt nghiệp từ thời điểm ngày 15/6/2022 tiếp tục vận dụng tiến độ sát hạch sách mới mẻ ( Thi lý thuyết – phần mền tế bào phổng - thi đua rơi hình – thi đua lối trường)
 3. Từ ngày 15/06/202, những khóa huấn luyện và đào tạo thực hành thực tế tài xế bên trên lối ngôi trường tiếp tục vận dụng trang bị giám sát thời hạn và quãng lối ( trang bị DAT)
 4. Chương trình học tập thực hành thực tế bên trên Cabin học tập tài xế được vận dụng từ thời điểm ngày 01/01/2023.

Bạn đang xem: tập huấn về nghiệp vụ dạy thực hành lái xe

I. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO LÁI XE

 • 1. Trách nhiệm của hạ tầng huấn luyện và giảng dạy tài xế trình bày chung
 • 1.1. Tổ chức hướng dẫn về nhiệm vụ nghề giáo dạy dỗ thực hành thực tế tài xế bám theo lịch trình hướng dẫn quy quyết định bên trên Phụ lục 28 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT.
 • 1.2. Ban hành giáo trình huấn luyện và giảng dạy tài xế phù phù hợp với giáo trình sườn huấn luyện và giảng dạy tài xế quy quyết định bên trên Phục lục 31 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT.

1.3. Trách nhiệm hạ tầng huấn luyện và giảng dạy tài xế dù tô

 • 1.3.1. Trang bị cabin học tập tài xế xe hơi trước thời điểm ngày 31/12/2022.
 • 1.3.2. Căn cứ plan huấn luyện và giảng dạy bởi hạ tầng huấn luyện và giảng dạy lập bám theo quy quyết định bên trên Phụ lục 4  Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT, tiến hành truyền tài liệu DAT và tài liệu quản lý và vận hành DAT của học tập viên học tập thực hành thực tế tài xế bên trên lối so với những khóa huấn luyện và đào tạo đem thời hạn chính thức học tập thực hành thực tế tài xế bên trên lối từ thời điểm ngày 15/6/2022 bám theo quy quyết định và phụ trách về tính chất đúng đắn, không thiếu, chân thực tài liệu DAT và tài liệu quản lý và vận hành DAT; đảm bảo đáng tin cậy tài liệu, bảo mật thông tin mang đến khối hệ thống vấn đề DAT; bảo mật thông tin thương hiệu singin và mật khẩu đăng nhập truy vấn ứng dụng khối hệ thống vấn đề DAT của Tổng viên Đường cỗ Việt Nam; hỗ trợ kịp lúc, đúng đắn những vấn đề, tài liệu DAT mang đến ban ngành quản lý và vận hành đất nước đem thẩm quyền Khi đem đòi hỏi.
 • 1.3.3. Sử dụng tài liệu DAT và tài liệu quản lý và vận hành DAT nhằm quản lý và vận hành và report về công tác làm việc huấn luyện và giảng dạy tài xế.
 • 1.3.4. Lưu trữ tài liệu DAT ít nhất 5 năm
  • 1.3.5. Thực hiện nay hỗ trợ giấy tờ xác nhận được in ấn bên trên cabin học tập tài xế xe hơi vấn đề học tập viên vẫn học tập đầy đủ thời hạn và nội dung học tập thực hành thực tế tài xế bên trên cabin học tập tài xế xe hơi so với những khóa huấn luyện và đào tạo đem thời hạn chính thức học tập thực hành thực tế tài xế bên trên cabin học tập tài xế xe hơi từ thời điểm ngày 01/01/2023 mang đến ban ngành quản lý và vận hành huấn luyện và giảng dạy, sát hạch sách, trao giấy phép tài xế và tổ chức triển khai tàng trữ tài liệu thời hạn học tập thực hành thực tế tài xế bên trên cabin học tập tài xế là 02 năm

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 04/2022/Tt-bgtvt ngày 26/4/2022 của cục trưởng cỗ giao thông vận tải vận tải đường bộ. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Thông tư số 12/2017/TT BGTVT ngày 15 tháng tư năm 2017 của Sở trưởng Sở Giao thông vận tải đường bộ quy quyết định về huấn luyện và giảng dạy, sát hạch sách, trao giấy phép tài xế cơ giới lối bộ

“11. Dữ liệu DAT: là hội tụ những vấn đề về quyết định danh và quy trình học tập thực hành thực tế tài xế bên trên lối của học tập viên, được truyền kể từ trang bị DAT lắp đặt bên trên xe hơi tập dượt tài xế bên trên lối về sever của hạ tầng huấn luyện và giảng dạy bám theo quy quyết định bên trên mục 2.1.5 và mục 2.1.6 của QCVN 105:2020/BGTVT.”;

“12. Dữ liệu quản lý và vận hành DAT: là hội tụ những vấn đề về quyết định danh và quy trình học tập thực hành thực tế tài xế bên trên lối của học tập viên, được truyền kể từ sever của hạ tầng huấn luyện và giảng dạy về sever của Tổng viên Đường cỗ nước Việt Nam bám theo quy quyết định bên trên Phụ lục 30 phát hành tất nhiên Thông tư này.”;

“13. Hệ thống vấn đề DAT gồm: những trang bị Hartware, lối truyền và ứng dụng dùng để làm tiếp nhận, quản lý và vận hành, khai quật tài liệu quản lý và vận hành DAT.”.

QUY ĐỊNH VỀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DAT TRÊN XE TẬP LÁI

 • Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết định số 138/2018/NĐ-CP quy quyết định như sau:
 • “2. Xe tập dượt lái dùng để làm huấn luyện và giảng dạy tài xế xe hơi, được gắn 02 biển lớn “TẬP LÁI” trước và sau xe pháo bám theo kiểu mẫu quy quyết định bên trên Phụ lục II Nghị quyết định này, đem trang bị giám sát thời hạn và quãng lối học tập thực hành thực tế tài xế bên trên lối của học tập viên, đem khối hệ thống phanh phụ được lắp ráp đảm bảo hiệu suất cao phanh, được sắp xếp mặt mày ghế ngồi của nghề giáo dạy dỗ thực hành thực tế tài xế, xe pháo tập dượt lái loại vận tải thùng đem mui lấp mưa, lấp nắng và nóng, ghế ngồi mang đến học tập viên, đem giấy tờ ghi nhận kiểm quyết định đáng tin cậy nghệ thuật và đảm bảo an toàn môi trường xung quanh phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới đường đi bộ còn hiệu lực thực thi.”
 • Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT quy định:
 • “11. Dữ liệu DAT: là hội tụ những vấn đề về quyết định danh và quy trình học tập thực hành thực tế tài xế bên trên lối của học tập viên, được truyền kể từ trang bị DAT lắp đặt bên trên xe hơi tập dượt tài xế bên trên lối về sever của hạ tầng huấn luyện và giảng dạy bám theo quy quyết định bên trên mục 2.1.5 và mục 2.1.6 của QCVN 105:2020/BGTVT.”;

Sửa thay đổi khoản 2 Điều 4
quản lý hoạt động và sinh hoạt của hạ tầng bới tạo

“2. Giáo viên dạy dỗ thực hành thực tế tài xế nên qua loa hướng dẫn về nhiệm vụ bám theo lịch trình hướng dẫn nhiệm vụ nghề giáo dạy dỗ thực hành thực tế tài xế quy quyết định bên trên Phụ lục 28 phát hành tất nhiên Thông tư này.”

Cơ sở huấn luyện và giảng dạy tổ chức triển khai hướng dẫn nhiệm vụ nghề giáo dạy dỗ thực hành

Sửa thay đổi khoản 4, khoản 6 Điều 5
nhiệm vụ và quyền hạn của hạ tầng huấn luyện và giảng dạy lái xe

“4. Thương hiệu huấn luyện và giảng dạy tài xế những hạng A1, A2, A3, A4 nên giữ lại chi chuẩn chỉnh nghệ thuật nhiệm vụ trình độ bám theo quy quyết định bên trên Phụ lục 29 phát hành kèm cặp Thông tư này.”

“6. Thông báo phương án hoạt động và sinh hoạt cho tới Sở Giao thông vận tải đường bộ và tổ chức triển khai huấn luyện và giảng dạy tài xế những hạng A1, A2, A3, A4 đích phương án hoạt động và sinh hoạt huấn luyện và giảng dạy vẫn ĐK bám theo kiểu mẫu quy quyết định bên trên Phụ lục 10 phát hành tất nhiên Thông tư này.”

- Bãi rưới tiêu chuẩn chỉnh của Tổng viên ĐBVN

- Sở ko phát hành văn bạn dạng xác nhận, chỉ ký vô kiểu mẫu report phương án hoạt động và sinh hoạt, công khai minh bạch bên trên trang vấn đề năng lượng điện tử

“9. Ứng dụng technology vô công tác làm việc quản lý và vận hành huấn luyện và giảng dạy nhằm nhận dạng và bám theo dõi thời hạn học tập lý thuyết môn học tập pháp lý giao thông vận tải đường đi bộ so với học tập viên học tập tài xế xe hơi (trừ hạng B1); đảm bảo hạ tầng vật hóa học, trang trang bị đáp ứng giảng dạy dỗ, tiếp thu kiến thức nhằm nâng lên quality huấn luyện và giảng dạy lái xe; dùng ứng dụng tế bào phỏng những trường hợp giao thông vận tải nhằm huấn luyện và giảng dạy tài xế.”;

“16. Thương hiệu huấn luyện và giảng dạy tài xế xe hơi chuẩn bị và giữ lại ca-bin học tập tài xế xe hơi, trang bị giám sát thời hạn và quãng lối học tập tài xế bên trên lối của học tập viên bám theo quy chuẩn chỉnh nghệ thuật vương quốc bởi Sở Giao thông vận tải đường bộ ban hành; ca-bin học tập tài xế xe hơi tiến hành bám theo suốt thời gian quy quyết định bên trên khoản 2 Điều 47 của Thông tư này.”;

“17. Truyền tài liệu quản lý và vận hành DAT và phụ trách về tính chất đúng đắn, không thiếu, chân thực tài liệu DAT và tài liệu quản lý và vận hành DAT; đảm bảo đáng tin cậy tài liệu, bảo mật thông tin mang đến khối hệ thống vấn đề DAT; bảo mật thông tin thương hiệu singin và mật khẩu đăng nhập truy vấn ứng dụng khối hệ thống vấn đề DAT của Tổng viên Đường cỗ Việt Nam; hỗ trợ kịp lúc, đúng đắn những vấn đề, tài liệu DAT mang đến ban ngành quản lý và vận hành đất nước đem thẩm quyền Khi đem đòi hỏi.”;

“18. Theo dõi, khai quật tài liệu bên trên ứng dụng khối hệ thống vấn đề DAT nhằm đáp ứng công tác làm việc quản lý và vận hành huấn luyện và giảng dạy lái xe; đánh giá tính đúng đắn những vấn đề về nghề giáo, xe pháo tập dượt lái.”;

“19. Cung cấp cho giấy tờ xác nhận được in ấn bên trên ca-bin học tập tài xế xe hơi vấn đề học tập viên vẫn học tập đầy đủ thời hạn và nội dung học tập thực hành thực tế tài xế bên trên ca-bin học tập tài xế xe hơi mang đến ban ngành quản lý và vận hành huấn luyện và giảng dạy, sát hạch sách, trao giấy phép tài xế.”.

Xem thêm: từ văn bản bàn luận về phép học em có suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa học và hành

a) Sửa thay đổi khoản 1 Điều 6 như sau:

“1. Giáo trình huấn luyện và giảng dạy tài xế phù phù hợp với giáo trình sườn huấn luyện và giảng dạy tài xế quy quyết định bên trên Phụ lục 31 phát hành tất nhiên Thông tư này.”;

- Thương hiệu huấn luyện và giảng dạy phát hành giáo trình huấn luyện và giảng dạy dựa vào Giáo trình sườn quy quyết định bên trên thông tư

b) Sửa thay đổi điểm b khoản 5 Điều 6 như sau:

“b) 02 năm so với bài xích thi đua chất lượng tốt nghiệp, tài liệu tàng trữ quản lý và vận hành thời hạn học tập lý thuyết môn học tập pháp lý giao thông vận tải đường đi bộ so với học tập viên học tập tài xế xe hơi (trừ hạng B1), tài liệu thời hạn học tập thực hành thực tế tài xế bên trên cabin học tập tài xế xe hơi và những tư liệu còn lại;”.

- Dữ liệu giám sát thời hạn và quãng lối học tập thực hành thực tế tài xế tiến hành bám theo quy quyết định bên trên Quy chuẩn chỉnh, tàng trữ ít nhất 05 năm.

SỬA ĐỔI khoản 3 Điều 13

 • 1. Giảm số giờ học tập tài xế bên trên sảnh tập dượt lái mang đến 01 học tập viên 04 giờ: B1 tự động hóa, B1 cơ khí, B2 (41 giờ); C (43giờ).
 • 2. Tăng số giờ học tập thực hành thực tế tài xế bên trên lối giao thông vận tải công nằm trong mang đến 01 học tập viên (04 giờ): B1 tự động hóa (24 giờ); B1 cơ khí, B2 (40giờ); C (48giờ).

YÊU CẦU VỀ TRUYỀN DỮ LIỆU QUẢN LÝ DAT

 1. Dữ liệu quản lý và vận hành DAT được truyền về khối hệ thống vấn đề DAT của Tổng viên Đường cỗ nước Việt Nam bao hàm tài liệu quyết định danh và tài liệu giám sát thời hạn và quãng lối học tập thực hành thực tế tài xế bên trên lối.
 1. Dữ liệu quyết định danh được truyền và khởi tạo ra bên trên khối hệ thống của Tổng viên Đường cỗ nước Việt Nam Khi hạ tầng tạo ra lập khóa huấn luyện và đào tạo mới mẻ, bao hàm những thông tin: Mã hạ tầng huấn luyện và giảng dạy, mã khóa huấn luyện và đào tạo, vấn đề khóa huấn luyện và đào tạo (ngày khai học, ngày bế giảng, hạng bới tạo), mã report 1, mã học tập viên, vấn đề học tập viên (Họ và thương hiệu, ngày sinh, số minh chứng dân chúng hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, nam nữ, hình họa chân dung). Dữ liệu này được trích xuất trải qua việc tiêu thụ report 1.

b) Dữ liệu giám sát thời hạn và quãng lối học tập thực hành thực tế tài xế bên trên lối bao hàm những vấn đề phiên học: Mã học tập viên, thời khắc, tọa phỏng điểm xuất trị và kết đốc của phiên học tập, thời hạn của phiên học tập, quãng lối của phiên học tập.

2. Dữ liệu quản lý và vận hành DAT nên không thiếu những vấn đề bám theo cấu hình tương mến với ứng dụng khối hệ thống vấn đề DAT của Tổng viên Đường cỗ nước Việt Nam và những đòi hỏi sau:

a) Dữ liệu nên được truyền cho tới khối hệ thống vấn đề DAT của Tổng cục

Đường cỗ nước Việt Nam trong tầm thời hạn không thật 2 phút Tính từ lúc thời khắc sever của hạ tầng huấn luyện và giảng dạy cảm nhận được vấn đề kết đốc phiên học; đáp ứng đúng đắn, trọn vẹn.

b) Dữ liệu được truyền cho tới khối hệ thống vấn đề DAT của Tổng viên Đường cỗ nước Việt Nam bám theo trình tự động thời hạn. Trường hợp ý lối truyền bị con gián đoạn thì được chấp nhận gửi đôi khi cả tài liệu cũ và tài liệu lúc này Khi lối truyền hoạt động và sinh hoạt thông thường. Trường hợp ý tài liệu phiên học tập ko truyền được thì được chấp nhận hạ tầng huấn luyện và giảng dạy ý kiến đề nghị để lại nhằm Sở Giao thông vận tải đường bộ và Tổng viên Đường cỗ nước Việt Nam đánh giá tiêu thụ bổ sung cập nhật.

c) Giao thức truyền tài liệu đem dạng Restful API.

3. Máy công ty của hạ tầng huấn luyện và giảng dạy và Tổng viên Đường cỗ nước Việt Nam nhập cuộc việc truyền, nhận tài liệu DAT nên được đồng điệu với thời hạn chuẩn chỉnh Quốc gia bám theo chuẩn chỉnh NTP.

 1. Thời gian lận của phiên học tập thực hành thực tế tài xế bên trên lối được xem kể từ thời khắc học tập viên singin vô trang bị DAT cho tới thời khắc singout ngoài trang bị. Mỗi phiên học tập không thật 4 giờ, khoảng cách thân mật 2 phiên học tập tiếp tục ít nhất 15 phút. Trong 24 giờ tiếp tục học tập viên ko được học tập quá 10 giờ.

2. Quãng lối của phiên học tập thực hành thực tế tài xế bên trên lối được xem từ vựng trí học tập viên singin vô trang bị DAT cho tới địa điểm singout ngoài trang bị.

3. Một phiên học tập được ghi nhận nếu như bên trên 90% số lượt xác thực khuôn mặt mày học tập viên phù phù hợp với vấn đề ĐK.

 1. Thời gian lận của phiên học tập thực hành thực tế tài xế bên trên lối được xem kể từ thời khắc học tập viên singin vô trang bị DAT cho tới thời khắc singout ngoài trang bị. Mỗi phiên học tập không thật 4 giờ, khoảng cách thân mật 2 phiên học tập tiếp tục ít nhất 15 phút. Trong 24 giờ tiếp tục học tập viên ko được học tập quá 10 giờ.

2. Quãng lối của phiên học tập thực hành thực tế tài xế bên trên lối được xem từ vựng trí học tập viên singin vô trang bị DAT cho tới địa điểm singout ngoài trang bị.

Xem thêm: cách tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau

3. Một phiên học tập được ghi nhận nếu như bên trên 90% số lượt xác thực khuôn mặt mày học tập viên phù phù hợp với vấn đề ĐK.

Cách xác lập hoàn thành xong nội dung huấn luyện và giảng dạy thực hành thực tế lái xe

 1. Học viên được xem như là hoàn thành xong thời hạn học tập thực hành thực tế tài xế bên trên lối nếu như số giờ học tập thực hành thực tế tài xế bên trên lối giao thông vận tải rất nhiều rộng lớn 50% số giờ học tập thực hành thực tế tài xế bên trên lối giao thông vận tải được quy quyết định bên trên điểm a khoản 3 Điều 13 và điểm a khoản 3 Điều 14 của Thông tư này.

2. Học viên được xem như là hoàn thành xong quãng lối học tập thực hành thực tế tài xế bên trên lối nếu như đạt số km học tập thực hành thực tế tài xế bên trên lối giao thông vận tải được quy quyết định bên trên điểm d khoản 3 Điều 13, điểm d khoản 3 Điều 14 của Thông tư này.