the principle of use and disuse states that those parts of organisms' bodies

VI: Read the following passage and choose the correct answers:

The principle of use and disuse states that those parts of organisms' bodies that are used grown larger. Those parts that are not tend to tướng wither away. It is an observed fact that when you exercise particular muscles, they grow. Those that are never used diminish. By examining a man's body toàn thân, we can tell which muscles he uses and which he does not. We may even be able to tướng guess his profession or his recreation. Enthusiasts of the ‘body- building’ cult make use of the principle of use and disuse to tướng build their bodies, almost lượt thích a piece of sculpture, into whatever unnatural shape is demanded by fashion in this peculiar minority culture. Muscles are not the only parts of the body toàn thân that respond to tướng use in this kind of way. Walk barefoot and you acquire harder skin on your soles. It is easy to tướng tell a farmer from a ngân hàng teller by looking at their hands alone. The farmer's hands are horny, hardened by long exposure to tướng rough work. The teller's hands are relatively soft. The principle of use and disuse enables animals to tướng become better at the job of surviving in their world, progressively better during their lifetime as a result of living in that world. Humans, through direct exposure to tướng sunlight, or lack of it, develop a skin color which equips them better to tướng survive in the particular local conditions. Too much sunlight is dangerous. Enthusiastic sunbathers with very fair skins are susceptible to skin cancer. Too little sunlight, on the other hand, leads to tướng vitamin-D deficiency and rickets. The brown pigment melanin which is synthesized under the influence of sunlight, makes a screen to tướng protect the underlying tissues from the harmful effects of further sunlight. If a suntanned person moves to tướng a less sunny climate, the melanin disappears, and the body toàn thân is able to tướng benefit from what little sun there is. This can be represented as an instance of the principle of use and disuse: skin goes brown when it is used, and fades to tướng white when it is not.

Bạn đang xem: the principle of use and disuse states that those parts of organisms' bodies

Câu 0. What does the passage mainly discuss?

A. How principles of use and disuse change people's concepts of themselves.

B. The way in which people change themselves to tướng conform to tướng fashion.

C. The changes that occur according to tướng the principle of use and disuse.

D. The effects of the sun on the principle of use and disuse.

Đáp án C

Câu đầu bài bác nêu rõ ràng nội dung đa số được nói đến vô toàn đoạn văn: “ The principle of use and disuse states that those parts of organisms' bodies that are used grown larger. Those parts that are not tend to tướng wither away

Câu 0. The phrase ‘wither away’ is closest in meaning to:

A. split

B. rot

C. perish

D. shrink

Đáp án D

wither away = shrink = héo, tàn, tiều tụy

Câu 0. The word those refers to:

A. organisms

B. bodies

C. parts

D. muscles

Đáp án D

Câu phần bên trước là : “It is an observed fact that when you exercise particular muscles, they grow.” Vì thế kể từ “those” ở câu tức thì tiếp sau đó cần thay cho thế mang lại nghĩa của tất cả câu trước cơ hoặc mang lại danh kể từ ngay gần tức thì trước nó là “muscles”.

Câu 0. According to tướng the passage, men who body toàn thân build

A. appear lượt thích sculptures

B. change their appearance

C. belong to tướng strange cults

D. are very fashionable

Đáp án C

Câu sau thể hiện vấn đề về những người dân với tầm vóc khỏe mạnh mạnh: “Enthusiasts of the ‘body- building’ cult make use of the principle of use and disuse to tướng build their bodies, almost lượt thích a piece of sculpture, into whatever unnatural shape is demanded by fashion in this peculiar minority culture.”

Câu 0. From the passage, it can be inferred that author views body toàn thân building

A. with enthusiasm

B. as an artistic from

C. with scientific interest

D. of doubtful benefit

Đáp án D

Xem thêm: công ty cổ phần kỹ thuật và phân tích môi trường

Câu sau thực hiện rõ ràng ý niệm ý kiến của người sáng tác về luyện thể hình “Enthusiasts of the ‘body- building’ cult make use of the principle of use and disuse to tướng build their bodies, almost lượt thích a piece of sculpture, into whatever unnatural shape is demanded by fashion in this peculiar minority culture.”
(Những người say sưa thể hình tận dụng tối đa qui định dùng và vô hiệu hóa nhằm thực hiện mang lại khung người chúng ta cường tráng, chẳng không giống gì một tấm chạm trổ, trở thành bất kì hình dạng ko ngẫu nhiên nào là, tự thời trang và năng động của nền văn hóa truyền thống thiểu số kì quặc này yêu thương cầu)

Câu 0. The word ‘horny’ is closest in meaning to:

A. firm

B. strong

C. tough

D. dense

Đáp án C

horny = tough = săn bắn cứng cáp, rắn

Câu 0. From the passage, it can be inferred that the principle of use and disuse enables organisms to:

A. change their existence

B. automatically benefit

C. survive in any conditions

D. improve their lifetime

Đáp án C

Câu sau thực hiện rõ ràng ý niệm về thuộc tính của qui định dùng và vô hiệu hóa so với những cơ quan:
The principle of use and disuse enables animals to tướng become better at the job of surviving in their world, progressively better during their lifetime as a result of living in that world. Humans, through direct exposure to tướng sunlight, or lack of it, develop a skin color which equips them better to tướng survive in the particular local conditions.”
(Nguyên tắc dùng và vô hiệu hóa được cho phép những loại động vật hoang dã trở thành trở thành thục rộng lớn trong các công việc tồn tại vô trái đất của bọn chúng, từ từ thạo rộng lớn vô xuyên suốt cuộc sống của bọn chúng dựa vào việc sinh sinh sống vô trái đất cơ. Con người, qua chuyện sự xúc tiếp thẳng với độ sáng mặt mày trời, hoặc thiếu hụt độ sáng mặt mày trời, tiếp tục thay cho thay đổi color domain authority chuẩn bị chất lượng rộng lớn mang lại chúng ta nhằm tồn bên trên được trong mỗi ĐK địa hạt nhất định)

Câu 0. The author suggests that melanin

A. is necessary for the production of Vi-Ta-Min D

B. is beneficial in sunless climates

C. helps protect fair-skinned people

D. is a synthetic product

Đáp án C

Đoạn văn sau vô bài bác thể hiện vấn đề về melanin:
Enthusiastic sunbathers with very fair skins are susceptible to tướng skin cancer. Too little sunlight, on the other hand, leads to tướng vitamin-D deficiency and rickets. The brown pigment melanin which is synthesized under the influence of sunlight, makes a screen to tướng protect the underlying tissues from the harmful effects of further sunlight.”
(Những người ưa chuộng tắm nắng và nóng với làn domain authority rất đẹp dễ dẫn đến giắt các bệnh ung thư domain authority. Quá không nhiều độ sáng mặt mày trời, ngược lại, tạo nên sự thiếu vắng Vi-Ta-Min D và những dịch bé xương. Sắc tố nâu melanin được tổ hợp bên dưới tác động của độ sáng mặt mày trời, dẫn đến một tờ màng đảm bảo những tế bào bên dưới ngoài những hiệu quả ô nhiễm và độc hại của độ sáng bên phía ngoài.)

Câu 0. In the second paragraph, the author mentions sun tanning as an example of

A. humans improving their local condition

B. humans surviving in adverse conditions

C. humans using the principle of use and disuse

D. humans running the risk of skin cancer

Đáp án C

Thông tin yêu ở đoạn sau lảm rõ ràng nội dung về việc cháy nắng:
If a suntanned person moves to tướng a less sunny climate, the melanin disappears, and the body toàn thân is able to tướng benefit from what little sun there is. This can be represented as an instance of the principle of use and disuse: skin goes brown when it is used, and fades to tướng white when it is not.”
(Nếu một người bị rám nắng fake cho tới một vùng nhiệt độ không nhiều nắng và nóng, sắc tố melanin này tiếp tục mất tích và khung người rất có thể thừa kế lợi kể từ độ sáng nhỏ. Như vậy rất có thể vượt trội mang lại ví dụ về qui định dùng và loại b; domain authority bị ngăm cút Lúc nó được dùng và nhạt nhẽo color di Lúc nó ko được dùng.)

Câu 0. The word ‘susceptible’ could be best replaced by

A. condemned

B. vulnerable

C. allergic

Xem thêm: bài tập làm văn số 2 lớp 8 đề 4

D. suggestible

Đáp án B

susceptible = vulnerable = rất có thể bị tổn hại, rất có thể bị công kích