thông tư 04/2010/tt bxd còn hiệu lực không

Chủ nhật, ngày 10/12/2023

Bạn đang xem: thông tư 04/2010/tt bxd còn hiệu lực không

  Xem thêm: quan hệ sản xuất là gì

 • Thông báo Bán đấu giá chỉ Cổ phần thuộc về của Sở Xây dựng bên trên Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng
 • Mời độc giả nhập cuộc, hùn ý dự thảo Thông tư chỉ dẫn về Hội đồng vận hành và chi chuẩn chỉnh, ĐK chỉ định, miễn nhiệm member Hội đồng vận hành nhập đơn vị chức năng sự nghiệp công lập nằm trong nghành nghề dịch vụ Xây dựng
 • Mời độc giả nhập cuộc, hùn ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Tro cất cánh - Phương pháp test - Phần 2 - Xác quyết định phỏng mịn bởi vì sàng ướt
 • Mời độc giả nhập cuộc, hùn ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Tro cất cánh – Phương pháp test - Phần 1 Xác quyết định nồng độ Calcium Oxide (CaO) tự động do
 • Mời độc giả nhập cuộc, hùn ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 21: Xác quyết định phỏng mút hút nước của viên xây khu đất sét nung và viên xây Canxi Silicat bởi vì cách thức dìm nhập nước
 • Mời độc giả nhập cuộc, hùn ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 20: Xác quyết định phỏng phẳng lì mặt
 • Mời độc giả nhập cuộc, hùn ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 16: Xác quyết định kích thước
 • Mời độc giả nhập cuộc, hùn ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 13: Xác quyết định lượng thể tích thô thực và lượng thể tích thô tổng của viên xây (trừ viên xây đá tự động nhiên)
 • Mời độc giả nhập cuộc, hùn ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 9: Xác quyết định thể tích, phỏng trống rỗng và thể tích thực của viên xây khu đất sét nung và viên xây Canxi Silicat bởi vì cách thức xối cát
 • Mời độc giả nhập cuộc, hùn ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 7: Xác quyết định phỏng mút hút nước của viên xây khu đất sét nung mang lại sản phẩm xây chống độ ẩm bởi vì cách thức hâm nóng nhập nước
 • Xem thêm: năm 2030 là năm con gì

 • Thông báo Bán đấu giá chỉ Cổ phần thuộc về của Sở Xây dựng bên trên Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng
 • Mời độc giả nhập cuộc, hùn ý dự thảo Thông tư chỉ dẫn về Hội đồng vận hành và chi chuẩn chỉnh, ĐK chỉ định, miễn nhiệm member Hội đồng vận hành nhập đơn vị chức năng sự nghiệp công lập nằm trong nghành nghề dịch vụ Xây dựng
 • Mời độc giả nhập cuộc, hùn ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Tro cất cánh - Phương pháp test - Phần 2 - Xác quyết định phỏng mịn bởi vì sàng ướt
 • Mời độc giả nhập cuộc, hùn ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Tro cất cánh – Phương pháp test - Phần 1 Xác quyết định nồng độ Calcium Oxide (CaO) tự động do
 • Mời độc giả nhập cuộc, hùn ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 21: Xác quyết định phỏng mút hút nước của viên xây khu đất sét nung và viên xây Canxi Silicat bởi vì cách thức dìm nhập nước
 • Mời độc giả nhập cuộc, hùn ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 20: Xác quyết định phỏng phẳng lì mặt
 • Mời độc giả nhập cuộc, hùn ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 16: Xác quyết định kích thước
 • Mời độc giả nhập cuộc, hùn ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 13: Xác quyết định lượng thể tích thô thực và lượng thể tích thô tổng của viên xây (trừ viên xây đá tự động nhiên)
 • Mời độc giả nhập cuộc, hùn ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 9: Xác quyết định thể tích, phỏng trống rỗng và thể tích thực của viên xây khu đất sét nung và viên xây Canxi Silicat bởi vì cách thức xối cát
 • Mời độc giả nhập cuộc, hùn ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 7: Xác quyết định phỏng mút hút nước của viên xây khu đất sét nung mang lại sản phẩm xây chống độ ẩm bởi vì cách thức hâm nóng nhập nước

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ XÂY DỰNG

Cơ quan lại công ty quản: Sở Xây dựng
Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 0243.9760271 - Email: [email protected]
Giấy luật lệ của Cục báo chí truyền thông - Sở Văn hóa Thông tin: số 80/CP-BC ngày 28/6/2005