thông tư 15/2016/tt bxd doc

PHỤ LỤC SỐ 1 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG.doc
Xem Tải xuống

PHỤ LỤC SỐ 2 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH, GIA HẠN, CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG.doc
Xem Tải xuống

Bạn đang xem: thông tư 15/2016/tt bxd doc

PHỤ LỤC SỐ 3 MẪU BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THIẾT KẾ.doc
Xem Tải xuống

PHỤ LỤC SỐ 4 MẪU 1 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG.doc
Xem Tải xuống

PHỤ LỤC SỐ 4 MẪU 2 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG.doc
Xem Tải xuống

PHỤ LỤC SỐ 4 MẪU 3 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG.doc
Xem Tải xuống

PHỤ LỤC SỐ 4 MẪU 4 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG.doc
Xem Tải xuống

PHỤ LỤC SỐ 4 MẪU 5 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG.doc
Xem Tải xuống

PHỤ LỤC SỐ 4 MẪU 6 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG.doc
Xem Tải xuống

PHỤ LỤC SỐ 4 MẪU 7 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG.doc
Xem Tải xuống

PHỤ LỤC SỐ 4 MẪU 8 GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH, NHÀ Tại.doc
Xem Tải xuống

PHỤ LỤC SỐ 4 MẪU 9 GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH.doc
Xem Tải xuống

Xem thêm: công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật

PHỤ LỤC SỐ 8 MẪU 10 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN.doc
Xem Tải xuống


 TƯ VẤN & DỊCH VỤ

LIÊN QUAN

  • BIỂU MẪU KÈM THEO THÔNG TƯ 15/2016/TT-BXD

  • HIỆU LỰC CỦA TT 15/2016/TT-BXD HƯỚNG DẪN VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

  • HỎI ĐÁP TT 15/2016/TT-BXD HƯỚNG DẪN VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

  • HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN

  • HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Tại RIÊNG LẺ

  • MỤC LỤC THÔNG TƯ 15/2016/TT-BXD

    Xem thêm: tổng hợp các câu hỏi về bảo hiểm nhân thọ

  • THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

TIỆN ÍCH BỔ SUNG

XEM TOÀN VĂN

VĂN BẢN LIÊN QUAN