thông tư 22 của bộ giáo dục về đánh giá học sinh tiểu học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc
---------------

Bạn đang xem: thông tư 22 của bộ giáo dục về đánh giá học sinh tiểu học

Số: 22/2016/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 mon 9 năm 2016

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 30/2014/TT-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị lăm le số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 thời điểm năm 2012 của nhà nước quy lăm le công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, cơ sở ngang Bộ;

Căn cứ Nghị lăm le số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của nhà nước về quy lăm le công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị lăm le số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy lăm le cụ thể và chỉ dẫn thực hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị lăm le số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của Chính phủ sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Nghị lăm le số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy lăm le cụ thể và chỉ dẫn thực hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị lăm le số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 mon 01 năm trước đó của Chính phủ về sự sửa thay đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị lăm le số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 mon 8 năm 2006 của Chính phủ quy lăm le cụ thể và chỉ dẫn thực hành một số trong những điều của Luật Giáo dục;

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đào tạo Tiểu học tập,

Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ban hành Thông tư sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Quy lăm le Đánh Giá học viên đái học ban hành tất nhiên Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 mon 8 năm năm trước của Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên.

Điều 1. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Quy lăm le Đánh Giá học viên đái học tập phát hành tất nhiên Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 mon 8 năm năm trước của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo

1. Sửa đổi, bổ sung cập nhật tên Điều 4 và khoản 1, khoản 3 Điều 4 như sau:

a) Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật thương hiệu Điều 4 như sau:

Điều 4. Yêu cầu đánh giá

b) Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật khoản 1, khoản 3 Điều 4 như sau:

“1. Đánh giá bán vì thế sự tiến thủ cỗ của học sinh; quý trọng việc khuyến khích, khuyến nghị sự nỗ lực vô tiếp thu kiến thức, rèn luyện của học tập sinh; canh ty học viên đẩy mạnh tối đa khả năng; đáp ứng kịp lúc, công bởi vì, khách hàng quan liêu.”

“3. Đánh giá bán thông thường xuyên bởi vì đánh giá, Đánh Giá lăm le kì bởi vì điểm số kết hợp với nhận xét; phối hợp Đánh Giá của nghề giáo, học viên, phụ thân u học viên, trong cơ Đánh Giá của nghề giáo là cần thiết nhất.”

2. Sửa thay đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:

“2. Đánh giá bán sự tạo hình và phát triển năng lượng, phẩm hóa học của học tập sinh:

a) Năng lực: tự động đáp ứng, tự động quản; hợp tác; tự động học tập và xử lý vấn đề;

b) Phẩm chất: thường xuyên học tập, chăm làm; thỏa sức tự tin, trách móc nhiệm; chân thực, kỉ luật; kết hợp, chiều chuộng.”

3. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

Điều 6. Đánh giá bán thông thường xuyên

1. Đánh giá bán thông thường xuyên là đánh giá bán vô quy trình tiếp thu kiến thức, tập luyện về kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, thái phỏng và một số biểu lộ năng lượng, phẩm hóa học của học viên, được tiến hành theo dõi tiến thủ trình nội dung của những môn học tập và những hoạt động và sinh hoạt dạy dỗ. Đánh giá bán thông thường xuyên cung cấp thông tin tưởng phản hồi cho tới nghề giáo và học viên nhằm mục tiêu tương hỗ, kiểm soát và điều chỉnh kịp lúc, thúc đẩy sự tiến thủ cỗ của học viên theo dõi tiềm năng dạy dỗ đái học tập.

2. Đánh giá thường xuyên về học tập tập:

a) Giáo viên người sử dụng lời nói thưa đã cho thấy cho tới học viên hiểu rằng vị trí đích, ko đích và cơ hội sửa chữa; ghi chép đánh giá vô vở hoặc thành phầm tiếp thu kiến thức của học viên Lúc quan trọng, có biện pháp ví dụ giúp sức kịp thời;

b) Học sinh tự đánh giá và nhập cuộc đánh giá thành phầm tiếp thu kiến thức của công ty, group các bạn vô quá trình tiến hành những trách nhiệm tiếp thu kiến thức nhằm học tập và thực hiện chất lượng hơn;

c) Khuyến khích phụ thân u học viên trao thay đổi với nghề giáo về những đánh giá, Đánh Giá học tập sinh bằng những kiểu dáng thích hợp và phối phù hợp với nghề giáo khuyến khích, giúp sức học sinh tiếp thu kiến thức, tập luyện.

3. Đánh giá thường xuyên về năng lượng, phẩm chất:

a) Giáo viên địa thế căn cứ vô những biểu lộ về trí tuệ, kĩ năng, thái phỏng của học viên ở từng năng lực, phẩm hóa học nhằm đánh giá, sở hữu phương án giúp sức kịp thời;

b) Học sinh được tự động đánh giá và được nhập cuộc đánh giá các bạn, group các bạn về những biểu lộ của từng năng lượng, phẩm hóa học nhằm hoàn mỹ bạn dạng thân;

c) Khuyến khích phụ thân u học viên trao thay đổi, phối phù hợp với nghề giáo khuyến khích, giúp sức học sinh tập luyện và cải cách và phát triển năng lượng, phẩm hóa học.”

4. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

Điều 10. Đánh giá bán lăm le kì

1. Đánh giá định kì là Đánh Giá thành phẩm dạy dỗ của học viên sau đó 1 tiến trình tiếp thu kiến thức, rèn luyện, nhằm mục tiêu xác lập cường độ hoàn thành xong trách nhiệm tiếp thu kiến thức của học viên ví với chuẩn kỹ năng và kiến thức, kĩ năng quy lăm le vô công tác dạy dỗ phổ thông cung cấp tiểu học và sự tạo hình, cải cách và phát triển năng lượng, phẩm hóa học học viên.

2. Đánh giá định kì về học tập tập

a) Vào giữa học kì I, cuối học tập kì I, thân thiết học tập kì II và thời điểm cuối năm học tập, nghề giáo địa thế căn cứ vào quá trình Đánh Giá thông thường xuyên và chuẩn chỉnh kỹ năng và kiến thức, kĩ năng nhằm Đánh Giá học sinh so với từng môn học tập, hoạt động và sinh hoạt dạy dỗ theo dõi những nấc sau:

- Hoàn thành tốt: tiến hành chất lượng những đòi hỏi tiếp thu kiến thức của môn học tập hoặc hoạt động và sinh hoạt giáo dục;

- Hoàn thành: tiến hành được những đòi hỏi tiếp thu kiến thức của môn học tập hoặc hoạt động và sinh hoạt giáo dục;

- Chưa hoàn thành: ko tiến hành được một số trong những đòi hỏi tiếp thu kiến thức của môn học tập hoặc hoạt động giáo dục;

b) Vào cuối học kì I và thời điểm cuối năm học tập, so với những môn học: Tiếng Việt, Toán, Khoa học tập, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học tập, Tiếng dân tộc bản địa sở hữu bài xích đánh giá lăm le kì;

Đối với lớp 4, lớp 5, đạt thêm bài xích đánh giá lăm le kì môn Tiếng Việt, môn Toán vô thân thiết học tập kì I và thân thiết học tập kì II;

c) Đề kiểm tra lăm le kì thích hợp chuẩn chỉnh kỹ năng và kiến thức, kĩ năng và lý thuyết cải cách và phát triển năng lượng, gồm những thắc mắc, bài xích tập dượt được design theo dõi những nấc như sau:

- Mức 1: nhận biết, nhắc nhở lại được kỹ năng và kiến thức, kĩ năng vẫn học;

- Mức 2: hiểu kiến thức, kĩ năng vẫn học tập, trình diễn, phân tích và lý giải được kỹ năng và kiến thức Theo phong cách hiểu của cá nhân;

- Mức 3: biết vận dụng kỹ năng và kiến thức, kĩ năng vẫn học tập nhằm xử lý những yếu tố không xa lạ, tương tự vô tiếp thu kiến thức, cuộc sống;

- Mức 4: vận dụng những kỹ năng và kiến thức, kĩ năng vẫn học tập nhằm xử lý yếu tố mới nhất hoặc thể hiện những phản hồi phù hợp vô tiếp thu kiến thức, cuộc sống thường ngày một cơ hội linh hoạt;

d) Bài đánh giá được giáo viên sửa lỗi, đánh giá, cho tới điểm theo dõi thang 10 điểm, ko cho tới điểm 0, ko cho tới điểm thập phân và được trả lại cho tới học viên. Điểm của bài xích đánh giá lăm le kì không dùng nhằm đối chiếu học viên này với học viên không giống. Nếu thành phẩm bài xích đánh giá cuối học kì I và thời điểm cuối năm học tập không bình thường đối với Đánh Giá thông thường xuyên, nghề giáo đề xuất với mái ấm ngôi trường hoàn toàn có thể cho tới học viên thực hiện bài xích đánh giá không giống nhằm Đánh Giá đích kết quả tiếp thu kiến thức của học viên.

3. Đánh giá định kì về năng lượng, phẩm chất

Vào thân thiết học kì I, cuối học tập kì I, thân thiết học tập kì II và thời điểm cuối năm học tập, nghề giáo công ty nhiệm căn cứ vào những biểu lộ tương quan cho tới trí tuệ, kĩ năng, thái phỏng vô quá trình đánh giá bán thông thường xuyên về sự việc tạo hình và cải cách và phát triển từng năng lượng, phẩm hóa học của mỗi học viên, tổ hợp theo dõi những nấc sau:

a) Tốt: đáp ứng chất lượng đòi hỏi dạy dỗ, biểu lộ rõ ràng và thông thường xuyên;

b) Đạt: đáp ứng được đòi hỏi dạy dỗ, biểu lộ tuy nhiên ko thông thường xuyên;

c) Cần cố gắng: chưa đáp ứng nhu cầu được khá đầy đủ đòi hỏi dạy dỗ, biểu lộ ko rõ ràng.”

5. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

Điều 12. Đánh giá bán học viên tàn tật và học viên học tập ở những lớp học tập linh hoạt

Đánh giá bán học viên tàn tật và học sinh học tập ở những lớp học tập linh động đảm bảo an toàn quyền được che chở và dạy dỗ.

1. Học sinh tàn tật học tập theo phương thức dạy dỗ hoà nhập được Đánh Giá như so với học viên ko khuyết tật có kiểm soát và điều chỉnh đòi hỏi hoặc theo dõi đòi hỏi của plan dạy dỗ cá thể.

2. Học sinh tàn tật học tập theo phương thức dạy dỗ thường xuyên biệt được Đánh Giá theo dõi quy lăm le giành cho giáo dục chuyên biệt hoặc theo dõi đòi hỏi của plan dạy dỗ cá thể.

3. Đối với học viên học tập ở những lớp học linh hoạt: nghề giáo địa thế căn cứ vô đánh giá, Đánh Giá thông thường xuyên qua chuyện những buổi học bên trên lớp học tập linh động và thành phẩm Đánh Giá lăm le kì môn Toán, môn Tiếng Việt được tiến hành theo dõi quy lăm le bên trên Điều 10 của Quy lăm le này.”

6. Sửa thay đổi, bổ sung thương hiệu Điều 13 và Điều 13 như sau:

a) Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật thương hiệu Điều 13 như sau:

Điều 13. Hồ sơ Đánh Giá và tổ hợp kết quả đánh giá

b) Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 13 như sau:

Điều 13. Hồ sơ Đánh Giá và tổng thích hợp thành phẩm tấn công giá

Xem thêm: ký hiệu các phòng của công an tỉnh mới nhất

1. Hồ sơ Đánh Giá bao gồm Học bạ và Bảng tổ hợp thành phẩm Đánh Giá dạy dỗ của lớp.

2. Giữa học tập kì và cuối học kì, nghề giáo ghi thành phẩm Đánh Giá dạy dỗ của học viên vô Bảng tổ hợp kết quả Đánh Giá dạy dỗ của lớp. Bảng tổ hợp thành phẩm Đánh Giá dạy dỗ của các lớp được lưu lưu giữ tận nơi ngôi trường theo dõi quy lăm le.

3. Cuối năm học tập, giáo viên chủ nhiệm ghi thành phẩm Đánh Giá dạy dỗ của học viên vô Học bạ. Học bạ được nhà ngôi trường lưu lưu giữ vô xuyên suốt thời hạn học viên học tập bên trên ngôi trường, được kí thác cho học sinh Lúc hoàn thành xong công tác đái học tập hoặc tới trường ngôi trường không giống.”

7. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật khoản 1 Điều 14 như sau:

“1. Xét hoàn thành xong chương trình lớp học:

a) Học sinh được xác nhận hoàn trở thành công tác lớp học tập nên đạt những ĐK sau:

- Đánh giá bán lăm le kì về học tập tập cuối năm học tập của từng môn học tập và hoạt động và sinh hoạt giáo dục: Hoàn trở thành chất lượng hoặc Hoàn thành;

- Đánh giá bán lăm le kì về từng năng lực và phẩm hóa học thời điểm cuối năm học: Tốt hoặc Đạt;

- Bài đánh giá lăm le kì cuối năm học tập của những môn học tập đạt điểm 5 trở lên;

b) Đối với học viên không được xác nhận hoàn thành công tác lớp học tập, nghề giáo lập plan, chỉ dẫn, canh ty đỡ; đánh giá bổ sung cập nhật nhằm xét hoàn thành xong công tác lớp học;

c) Đối với học viên và đã được chỉ dẫn, canh ty đỡ mà vẫn ko đầy đủ ĐK hoàn thành xong công tác lớp học tập, tùy từng cường độ chưa hoàn trở thành ở những môn học tập, hoạt động và sinh hoạt dạy dỗ, cường độ tạo hình và cải cách và phát triển một số năng lượng, phẩm hóa học, nghề giáo lập list report hiệu trưởng đánh giá, quyết lăm le việc lên lớp hoặc ở lại lớp.”

8. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 15 như sau:

Điều 15. Nghiệm thu, chuyển giao hóa học lượng giáo dục học tập sinh

1. Nghiệm thu, chuyển giao unique dạy dỗ học sinh nhằm mục tiêu đáp ứng tính khách hàng quan liêu và trách móc nhiệm của nghề giáo về thành phẩm đánh giá học tập sinh; canh ty nghề giáo nhận học viên vô năm học tập tiếp theo sau sở hữu đầy đủ thông tin quan trọng để sở hữu plan, phương án dạy dỗ hiệu suất cao.

2. Hiệu trưởng chỉ huy sát hoạch, chuyển giao chất lượng dạy dỗ học tập sinh:

a) Đối với học viên lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4: giáo viên công ty nhiệm trao thay đổi với nghề giáo tiếp tục nhận học viên vô năm học tập tiếp theo về những đường nét nổi trội hoặc giới hạn của học viên, chuyển giao làm hồ sơ Đánh Giá học sinh theo dõi quy lăm le bên trên khoản 1 Điều 13 của Quy lăm le này;

b) Đối với học viên lớp 5: tổ trình độ rời khỏi đề kiểm tra lăm le kì thời điểm cuối năm học tập cho tất cả khối; tổ chức triển khai coi, chấm bài xích đánh giá sở hữu sự tham gia của nghề giáo ngôi trường trung học tập hạ tầng bên trên nằm trong địa bàn; nghề giáo chủ nhiệm hoàn mỹ làm hồ sơ Đánh Giá học viên, chuyển giao cho tới mái ấm ngôi trường.

3. Trưởng chống dạy dỗ và đào tạo nên chỉ huy những mái ấm ngôi trường bên trên nằm trong địa phận tổ chức triển khai sát hoạch, bàn giao chất lượng dạy dỗ học viên hoàn thành xong công tác đái học tập lên lớp 6 phù hợp với ĐK của những mái ấm ngôi trường và địa hạt.”

9. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 16 như sau:

Điều 16. Khen thưởng

1. Hiệu trưởng tặng giấy tờ tuyên dương cho học tập sinh:

a) Khen thưởng cuối năm học:

- Học sinh hoàn trở thành chất lượng những nội dung tiếp thu kiến thức và rèn luyện: thành phẩm Đánh Giá những môn học đạt Hoàn trở thành chất lượng, những năng lượng, phẩm hóa học đạt Tốt; bài xích đánh giá lăm le kì cuối năm học tập những môn học tập đạt 9 điểm trở lên;

- Học sinh có thành tích hơn hẳn hoặc tiến thủ cỗ vượt lên bậc về tối thiểu một môn học tập hoặc tối thiểu một năng lực, phẩm hóa học được nghề giáo ra mắt và tập dượt thể lớp công nhận;

b) Khen thưởng đột xuất: học viên sở hữu kết quả đột xuất vô năm học tập.

2. Học sinh có thành tích quan trọng đặc biệt được mái ấm ngôi trường đánh giá, đề xuất cung cấp bên trên tuyên dương thưởng.”

10. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 17 như sau:

Điều 17. Trách nhiệm của sở dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo, chống dạy dỗ và khoan tạo

1. Giám đốc sở giáo dục và huấn luyện và đào tạo Chịu đựng trách móc nhiệm:

a) Chỉ đạo trưởng phòng dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo tổ chức triển khai việc tiến hành Đánh Giá học viên đái học trên địa bàn; report thành phẩm tiến hành về Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo;

b) Hướng dẫn việc dùng Học bạ của học viên.

2. Trưởng chống dạy dỗ và khoan tạo chỉ đạo hiệu trưởng tổ chức triển khai việc tiến hành Đánh Giá, sát hoạch, chuyển giao chất lượng dạy dỗ học viên đái học tập bên trên địa bàn; report thành phẩm tiến hành về sở giáo dục và huấn luyện và đào tạo.

3. Giám đốc sở dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo, trưởng chống dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo phụ trách theo dõi dõi, đánh giá, giải quyết khó khăn, vướng vướng vô quy trình tiến hành Thông tư này bên trên địa hạt.”

11. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

Điều 18. Trách nhiệm của hiệu trưởng

1. Chịu trách nhiệm chỉ huy tổ chức triển khai, tuyên truyền tiến hành Đánh Giá học viên theo dõi quy lăm le tại Thông tư này; đáp ứng unique tấn công giá; report thành phẩm tiến hành về phòng giáo dục và huấn luyện và đào tạo.

2. Tôn trọng quyền tự động công ty của nghề giáo trong công việc tiến hành quy lăm le Đánh Giá học viên.

3. Chỉ đạo việc rời khỏi đề đánh giá định kì; kiến tạo và tiến hành plan tu dưỡng, giúp sức học tập sinh; sát hoạch, bàn giao unique dạy dỗ học tập sinh; xác nhận thành phẩm Đánh Giá học viên cuối năm học; xét lên lớp; quản lí lí làm hồ sơ Đánh Giá học viên.

4. Giải trình, xử lý vướng mắc, kiến nghị về Đánh Giá học viên vô phạm vi và quyền hạn của hiệu trưởng.”

12. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 19 như sau:

Điều 19. Trách nhiệm của giáo viên

1. Giáo viên chủ nhiệm:

a) Chịu trách nhiệm chủ yếu trong công việc Đánh Giá học viên, thành phẩm dạy dỗ học viên vô lớp; hoàn trở thành làm hồ sơ Đánh Giá học viên theo dõi quy định; sát hoạch, chuyển giao hóa học lượng giáo dục học tập sinh;

b) Thông báo riêng cho tới phụ thân u học viên về thành phẩm Đánh Giá quy trình tiếp thu kiến thức, tập luyện của mỗi học tập sinh;

c) Hướng dẫn học sinh tự động đánh giá và nhập cuộc đánh giá các bạn, group các bạn. Tuyên truyền cho tới phụ thân u học sinh về nội dung và phương thức Đánh Giá theo dõi quy lăm le bên trên Thông tư này; phối hợp và chỉ dẫn phụ thân u học viên nhập cuộc vô quy trình Đánh Giá.

2. Giáo viên ko thực hiện công tác làm việc chủ nhiệm:

a) Chịu trách móc nhiệm Đánh Giá quá trình tiếp thu kiến thức, tập luyện và thành phẩm tiếp thu kiến thức của học viên so với môn học tập, hoạt động dạy dỗ theo dõi quy định;

b) Phối phù hợp với nghề giáo công ty nhiệm, giáo viên nằm trong lớp, phụ thân u học viên tiến hành việc Đánh Giá học tập sinh; hoàn thành làm hồ sơ Đánh Giá học tập sinh; sát hoạch unique dạy dỗ học tập sinh;

c) Hướng dẫn học sinh tự động đánh giá và nhập cuộc đánh giá các bạn, group các bạn.

3. Giáo viên theo dõi dõi sự tiến thủ cỗ của học sinh, biên chép những cảnh báo với học viên sở hữu nội dung ko hoàn thành xong hoặc có khả năng hơn hẳn. Trong tình huống quan trọng, nghề giáo thông tin riêng biệt cho cha u học viên về thành phẩm Đánh Giá của từng học viên.”

13. Sửa thay đổi, bổ sung Điều đôi mươi như sau:

Điều đôi mươi. Quyền và trách móc nhiệm của học tập sinh

1. Được nêu chủ ý và nhận sự hướng dẫn, phân tích và lý giải của nghề giáo, hiệu trưởng về thành phẩm Đánh Giá.

2. Tự đánh giá và nhập cuộc nhận xét các bạn, group các bạn theo phía dẫn của nghề giáo.”

Điều 2. Bãi quăng quật và thay cho thay đổi kể từ ngữ

1. Bãi bỏ khoản 3 Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 11.

2. Thay thay đổi cụm từ “đánh giá” trở thành “nhận xét” tại khoản 2 Điều 3.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện

Chánh Văn chống, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học tập, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm lăm le unique dạy dỗ, Thủ trưởng những đơn vị chức năng sở hữu tương quan nằm trong Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên, Giám đốc những sở giáo dục và huấn luyện và đào tạo phụ trách thực hành Thông tư này.

Điều 4. Hiệu lực thi đua hành

Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ 6 mon 11 năm năm 2016.

Xem thêm: tóm tắt văn bản lặng lẽ sa pa lớp 9

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Văn chống Quốc hội;
- Văn chống Chính phủ;
- Văn chống Hội đồng Quốc gia GD và PTNL;
- Kiểm toán mái ấm nước;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, TP trực nằm trong TƯ;
- Công báo;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Website Chính phủ;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTH.

BỘ TRƯỞNG

Phùng Xuân Nhạ