thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc
---------------

Bạn đang xem: thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học

Số: 22/2016/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 mon 9 năm 2016

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 30/2014/TT-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị tấp tểnh số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 thời điểm năm 2012 của nhà nước quy tấp tểnh công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, ban ngành ngang Bộ;

Căn cứ Nghị tấp tểnh số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của nhà nước về quy tấp tểnh công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị tấp tểnh số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy tấp tểnh cụ thể và chỉ dẫn thực hiện một số điều của Luật Giáo dục; Nghị tấp tểnh số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của Chính phủ sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Nghị tấp tểnh số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy tấp tểnh cụ thể và chỉ dẫn thực hiện một số điều của Luật Giáo dục; Nghị tấp tểnh số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 mon 01 năm trước đó của Chính phủ về sự sửa thay đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị tấp tểnh số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 mon 8 năm 2006 của Chính phủ quy tấp tểnh cụ thể và chỉ dẫn thực hiện một số trong những điều của Luật Giáo dục;

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Tiểu học tập,

Bộ trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ban hành Thông tư sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Quy tấp tểnh Đánh Giá học viên đái học ban hành tất nhiên Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 mon 8 năm năm trước của Bộ trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra.

Điều 1. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Quy tấp tểnh Đánh Giá học viên đái học tập phát hành tất nhiên Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 mon 8 năm năm trước của Sở trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo

1. Sửa đổi, bổ sung cập nhật tên Điều 4 và khoản 1, khoản 3 Điều 4 như sau:

a) Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật thương hiệu Điều 4 như sau:

Điều 4. Yêu cầu đánh giá

b) Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật khoản 1, khoản 3 Điều 4 như sau:

“1. Đánh giá bán vì thế sự tiến thủ cỗ của học sinh; quan tâm việc khích lệ, khuyến nghị sự nỗ lực vô học hành, rèn luyện của học tập sinh; gom học viên đẩy mạnh tối đa khả năng; đáp ứng đúng lúc, công vị, khách hàng quan tiền.”

“3. Đánh giá bán thông thường xuyên vị phán xét, Đánh Giá tấp tểnh kì vị điểm số kết hợp với nhận xét; phối hợp Đánh Giá của nghề giáo, học viên, phụ vương u học viên, trong cơ Đánh Giá của nghề giáo là cần thiết nhất.”

2. Sửa thay đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:

“2. Đánh giá bán sự tạo hình và phát triển năng lượng, phẩm hóa học của học tập sinh:

a) Năng lực: tự động đáp ứng, tự động quản; hợp tác; tự động học tập và giải quyết và xử lý vấn đề;

b) Phẩm chất: siêng học tập, chăm làm; thoải mái tự tin, trách móc nhiệm; chân thực, kỉ luật; hòa hợp, thương cảm.”

3. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

Điều 6. Đánh giá bán thông thường xuyên

1. Đánh giá bán thông thường xuyên là đánh giá bán vô quy trình học hành, tập luyện về kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, thái phỏng và một số biểu thị năng lượng, phẩm hóa học của học viên, được tiến hành theo đòi tiến thủ trình nội dung của những môn học tập và những sinh hoạt dạy dỗ. Đánh giá bán thông thường xuyên cung cấp thông tin cậy phản hồi mang đến nghề giáo và học viên nhằm mục đích tương hỗ, kiểm soát và điều chỉnh đúng lúc, thúc đẩy sự tiến thủ cỗ của học viên theo đòi tiềm năng dạy dỗ đái học tập.

2. Đánh giá thường xuyên về học tập tập:

a) Giáo viên người sử dụng điều phát biểu chỉ ra rằng mang đến học viên hiểu rằng điểm đích thị, ko đích thị và cơ hội sửa chữa; ghi chép phán xét vô vở hoặc thành phầm học hành của học viên Lúc quan trọng, có biện pháp rõ ràng hỗ trợ kịp thời;

b) Học sinh tự phán xét và nhập cuộc phán xét thành phầm học hành của người sử dụng, group chúng ta vô quá trình tiến hành những trách nhiệm học hành nhằm học tập và thực hiện đảm bảo chất lượng hơn;

c) Khuyến khích phụ vương u học viên trao thay đổi với nghề giáo về những phán xét, Đánh Giá học tập sinh bằng những mẫu mã tương thích và phối phù hợp với nghề giáo khích lệ, hỗ trợ học sinh học hành, tập luyện.

3. Đánh giá thường xuyên về năng lượng, phẩm chất:

a) Giáo viên địa thế căn cứ vô những biểu thị về trí tuệ, kĩ năng, thái phỏng của học viên ở từng năng lực, phẩm hóa học nhằm phán xét, đem giải pháp hỗ trợ kịp thời;

b) Học sinh được tự động phán xét và được nhập cuộc phán xét chúng ta, group chúng ta về những biểu thị của từng năng lượng, phẩm hóa học nhằm hoàn mỹ phiên bản thân;

c) Khuyến khích phụ vương u học viên trao thay đổi, phối phù hợp với nghề giáo khích lệ, hỗ trợ học sinh tập luyện và cách tân và phát triển năng lượng, phẩm hóa học.”

4. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

Điều 10. Đánh giá bán tấp tểnh kì

1. Đánh giá định kì là Đánh Giá thành phẩm dạy dỗ của học viên sau đó 1 tiến độ học hành, rèn luyện, nhằm mục đích xác lập cường độ triển khai xong trách nhiệm học hành của học viên so sánh với chuẩn kỹ năng và kiến thức, kĩ năng quy tấp tểnh vô công tác dạy dỗ phổ thông cung cấp tiểu học và sự tạo hình, cách tân và phát triển năng lượng, phẩm hóa học học viên.

2. Đánh giá định kì về học tập tập

a) Vào giữa học kì I, cuối học tập kì I, thân ái học tập kì II và thời điểm cuối năm học tập, nghề giáo địa thế căn cứ vào quá trình Đánh Giá thông thường xuyên và chuẩn chỉnh kỹ năng và kiến thức, kĩ năng nhằm Đánh Giá học sinh so với từng môn học tập, sinh hoạt dạy dỗ theo đòi những nút sau:

- Hoàn thành tốt: tiến hành đảm bảo chất lượng những đòi hỏi học hành của môn học tập hoặc sinh hoạt giáo dục;

- Hoàn thành: tiến hành được những đòi hỏi học hành của môn học tập hoặc sinh hoạt giáo dục;

- Chưa hoàn thành: ko tiến hành được một số trong những đòi hỏi học hành của môn học tập hoặc hoạt động giáo dục;

b) Vào cuối học kì I và thời điểm cuối năm học tập, so với những môn học: Tiếng Việt, Toán, Khoa học tập, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học tập, Tiếng dân tộc bản địa đem bài xích đánh giá tấp tểnh kì;

Đối với lớp 4, lớp 5, nhận thêm bài xích đánh giá tấp tểnh kì môn Tiếng Việt, môn Toán vô thân ái học tập kì I và thân ái học tập kì II;

c) Đề kiểm tra tấp tểnh kì tương thích chuẩn chỉnh kỹ năng và kiến thức, kĩ năng và triết lý cách tân và phát triển năng lượng, gồm những thắc mắc, bài xích luyện được design theo đòi những nút như sau:

- Mức 1: nhận biết, nói lại được kỹ năng và kiến thức, kĩ năng vẫn học;

- Mức 2: hiểu kiến thức, kĩ năng vẫn học tập, trình diễn, lý giải được kỹ năng và kiến thức Theo phong cách hiểu của cá nhân;

- Mức 3: biết vận dụng kỹ năng và kiến thức, kĩ năng vẫn học tập nhằm giải quyết và xử lý những yếu tố không xa lạ, tương tự vô học hành, cuộc sống;

- Mức 4: vận dụng những kỹ năng và kiến thức, kĩ năng vẫn học tập nhằm giải quyết và xử lý yếu tố mới nhất hoặc thể hiện những phản hồi hợp lí vô học hành, cuộc sống thường ngày một cơ hội linh hoạt;

d) Bài đánh giá được giáo viên sửa lỗi, phán xét, mang đến điểm theo đòi thang 10 điểm, ko mang đến điểm 0, ko mang đến điểm thập phân và được trả lại mang đến học viên. Điểm của bài xích đánh giá tấp tểnh kì không dùng nhằm đối chiếu học viên này với học viên không giống. Nếu thành phẩm bài xích đánh giá cuối học kì I và thời điểm cuối năm học tập không bình thường đối với Đánh Giá thông thường xuyên, nghề giáo đề xuất với căn nhà ngôi trường rất có thể mang đến học viên thực hiện bài xích đánh giá không giống nhằm Đánh Giá đích thị kết quả học hành của học viên.

3. Đánh giá định kì về năng lượng, phẩm chất

Vào thân ái học kì I, cuối học tập kì I, thân ái học tập kì II và thời điểm cuối năm học tập, nghề giáo công ty nhiệm căn cứ vào những biểu thị tương quan cho tới trí tuệ, kĩ năng, thái phỏng vô vượt lên trình đánh giá bán thông thường xuyên về sự việc tạo hình và cách tân và phát triển từng năng lượng, phẩm hóa học của mỗi học viên, tổ hợp theo đòi những nút sau:

a) Tốt: đáp ứng đảm bảo chất lượng đòi hỏi dạy dỗ, biểu thị rõ ràng và thông thường xuyên;

b) Đạt: đáp ứng được đòi hỏi dạy dỗ, biểu thị tuy nhiên ko thông thường xuyên;

c) Cần cố gắng: chưa thỏa mãn nhu cầu được vừa đủ đòi hỏi dạy dỗ, biểu thị ko rõ ràng.”

5. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

Điều 12. Đánh giá bán học viên tàn tật và học viên học tập ở những lớp học tập linh hoạt

Đánh giá bán học viên tàn tật và học sinh học tập ở những lớp học tập hoạt bát bảo vệ quyền được bảo vệ và dạy dỗ.

1. Học sinh tàn tật học tập theo phương thức dạy dỗ hoà nhập được Đánh Giá như so với học viên ko khuyết tật có kiểm soát và điều chỉnh đòi hỏi hoặc theo đòi đòi hỏi của plan dạy dỗ cá thể.

2. Học sinh tàn tật học tập theo phương thức dạy dỗ thường xuyên biệt được Đánh Giá theo đòi quy tấp tểnh dành riêng cho giáo dục chuyên biệt hoặc theo đòi đòi hỏi của plan dạy dỗ cá thể.

3. Đối với học viên học tập ở những lớp học linh hoạt: nghề giáo địa thế căn cứ vô phán xét, Đánh Giá thông thường xuyên qua quýt những buổi học bên trên lớp học tập hoạt bát và thành phẩm Đánh Giá tấp tểnh kì môn Toán, môn Tiếng Việt được tiến hành theo đòi quy tấp tểnh bên trên Điều 10 của Quy tấp tểnh này.”

6. Sửa thay đổi, bổ sung thương hiệu Điều 13 và Điều 13 như sau:

a) Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật thương hiệu Điều 13 như sau:

Điều 13. Hồ sơ Đánh Giá và tổ hợp kết quả đánh giá

b) Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 13 như sau:

Điều 13. Hồ sơ Đánh Giá và tổng thích hợp thành phẩm tiến công giá

Xem thêm: 49 53 là gì

1. Hồ sơ Đánh Giá bao gồm Học bạ và Bảng tổ hợp thành phẩm Đánh Giá dạy dỗ của lớp.

2. Giữa học tập kì và cuối học kì, nghề giáo ghi thành phẩm Đánh Giá dạy dỗ của học viên vô Bảng tổ hợp kết quả Đánh Giá dạy dỗ của lớp. Bảng tổ hợp thành phẩm Đánh Giá dạy dỗ của các lớp được lưu lưu giữ tận nơi ngôi trường theo đòi quy tấp tểnh.

3. Cuối năm học tập, giáo viên chủ nhiệm ghi thành phẩm Đánh Giá dạy dỗ của học viên vô Học bạ. Học bạ được nhà ngôi trường lưu lưu giữ vô trong cả thời hạn học viên học tập bên trên ngôi trường, được gửi gắm cho học sinh Lúc triển khai xong công tác đái học tập hoặc tới trường ngôi trường không giống.”

7. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật khoản 1 Điều 14 như sau:

“1. Xét triển khai xong chương trình lớp học:

a) Học sinh được xác nhận hoàn trở thành công tác lớp học tập nên đạt những ĐK sau:

- Đánh giá bán tấp tểnh kì về học tập tập cuối năm học tập của từng môn học tập và sinh hoạt giáo dục: Hoàn trở thành đảm bảo chất lượng hoặc Hoàn thành;

- Đánh giá bán tấp tểnh kì về từng năng lực và phẩm hóa học thời điểm cuối năm học: Tốt hoặc Đạt;

- Bài đánh giá tấp tểnh kì cuối năm học tập của những môn học tập đạt điểm 5 trở lên;

b) Đối với học viên không được xác nhận hoàn thành công tác lớp học tập, nghề giáo lập plan, chỉ dẫn, gom đỡ; đánh giá bổ sung cập nhật nhằm xét triển khai xong công tác lớp học;

c) Đối với học viên và đã được chỉ dẫn, gom đỡ mà vẫn ko đầy đủ ĐK triển khai xong công tác lớp học tập, tùy từng cường độ chưa hoàn trở thành ở những môn học tập, sinh hoạt dạy dỗ, cường độ tạo hình và cách tân và phát triển một số năng lượng, phẩm hóa học, nghề giáo lập list report hiệu trưởng kiểm tra, quyết tấp tểnh việc lên lớp hoặc ở lại lớp.”

8. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 15 như sau:

Điều 15. Nghiệm thu, chuyển giao hóa học lượng giáo dục học tập sinh

1. Nghiệm thu, chuyển giao quality dạy dỗ học sinh nhằm mục đích đáp ứng tính khách hàng quan tiền và trách móc nhiệm của nghề giáo về thành phẩm đánh giá học tập sinh; gom nghề giáo nhận học viên vô năm học tập tiếp theo sau đem đầy đủ thông tin quan trọng để sở hữu plan, giải pháp dạy dỗ hiệu suất cao.

2. Hiệu trưởng chỉ huy nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao chất lượng dạy dỗ học tập sinh:

a) Đối với học viên lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4: giáo viên công ty nhiệm trao thay đổi với nghề giáo tiếp tục nhận học viên vô năm học tập tiếp theo về những đường nét nổi trội hoặc giới hạn của học viên, chuyển giao làm hồ sơ Đánh Giá học sinh theo đòi quy tấp tểnh bên trên khoản 1 Điều 13 của Quy tấp tểnh này;

b) Đối với học viên lớp 5: tổ trình độ đi ra đề kiểm tra tấp tểnh kì thời điểm cuối năm học tập cho tất cả khối; tổ chức triển khai coi, chấm bài xích đánh giá đem sự tham gia của nghề giáo ngôi trường trung học tập hạ tầng bên trên nằm trong địa bàn; nghề giáo chủ nhiệm hoàn mỹ làm hồ sơ Đánh Giá học viên, chuyển giao mang đến căn nhà ngôi trường.

3. Trưởng chống dạy dỗ và đào tạo ra chỉ huy những căn nhà ngôi trường bên trên nằm trong địa phận tổ chức triển khai nghiệm thu sát hoạch, bàn giao chất lượng dạy dỗ học viên triển khai xong công tác đái học tập lên lớp 6 phù hợp với ĐK của những căn nhà ngôi trường và khu vực.”

9. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 16 như sau:

Điều 16. Khen thưởng

1. Hiệu trưởng tặng giấy má ca ngợi cho học tập sinh:

a) Khen thưởng cuối năm học:

- Học sinh hoàn trở thành cao tay những nội dung học hành và rèn luyện: thành phẩm Đánh Giá những môn học đạt Hoàn trở thành đảm bảo chất lượng, những năng lượng, phẩm hóa học đạt Tốt; bài xích đánh giá tấp tểnh kì cuối năm học tập những môn học tập đạt 9 điểm trở lên;

- Học sinh có thành tích hơn hẳn hoặc tiến thủ cỗ vượt lên bậc về tối thiểu một môn học tập hoặc tối thiểu một năng lực, phẩm hóa học được nghề giáo reviews và luyện thể lớp công nhận;

b) Khen thưởng đột xuất: học viên đem kết quả đột xuất vô năm học tập.

2. Học sinh có thành tích quan trọng được căn nhà ngôi trường kiểm tra, đề xuất cung cấp bên trên ca ngợi thưởng.”

10. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 17 như sau:

Điều 17. Trách nhiệm của sở dạy dỗ và huấn luyện, chống dạy dỗ và moi tạo

1. Giám đốc sở giáo dục và huấn luyện Chịu đựng trách móc nhiệm:

a) Chỉ đạo trưởng phòng dạy dỗ và huấn luyện tổ chức triển khai việc tiến hành Đánh Giá học viên đái học trên địa bàn; report thành phẩm tiến hành về Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

b) Hướng dẫn việc dùng Học bạ của học viên.

2. Trưởng chống dạy dỗ và moi tạo chỉ đạo hiệu trưởng tổ chức triển khai việc tiến hành Đánh Giá, nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao chất lượng dạy dỗ học viên đái học tập bên trên địa bàn; report thành phẩm tiến hành về sở giáo dục và huấn luyện.

3. Giám đốc sở dạy dỗ và huấn luyện, trưởng chống dạy dỗ và huấn luyện phụ trách theo đòi dõi, đánh giá, giải quyết khó khăn, vướng vướng vô quy trình tiến hành Thông tư này bên trên khu vực.”

11. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

Điều 18. Trách nhiệm của hiệu trưởng

1. Chịu trách nhiệm chỉ huy tổ chức triển khai, tuyên truyền tiến hành Đánh Giá học viên theo đòi quy tấp tểnh tại Thông tư này; đáp ứng quality tiến công giá; report thành phẩm tiến hành về phòng giáo dục và huấn luyện.

2. Tôn trọng quyền tự động công ty của nghề giáo trong những việc tiến hành quy tấp tểnh Đánh Giá học viên.

3. Chỉ đạo việc đi ra đề đánh giá định kì; xây đắp và tiến hành plan tu dưỡng, hỗ trợ học tập sinh; nghiệm thu sát hoạch, bàn giao quality dạy dỗ học tập sinh; xác nhận thành phẩm Đánh Giá học viên cuối năm học; xét lên lớp; quản lí lí làm hồ sơ Đánh Giá học viên.

4. Giải trình, giải quyết và xử lý vướng mắc, kiến nghị về Đánh Giá học viên vô phạm vi và quyền hạn của hiệu trưởng.”

12. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 19 như sau:

Điều 19. Trách nhiệm của giáo viên

1. Giáo viên chủ nhiệm:

a) Chịu trách nhiệm chủ yếu trong những việc Đánh Giá học viên, thành phẩm dạy dỗ học viên vô lớp; hoàn trở thành làm hồ sơ Đánh Giá học viên theo đòi quy định; nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao hóa học lượng giáo dục học tập sinh;

b) Thông báo riêng mang đến phụ vương u học viên về thành phẩm Đánh Giá quy trình học hành, tập luyện của mỗi học tập sinh;

c) Hướng dẫn học sinh tự động phán xét và nhập cuộc phán xét chúng ta, group chúng ta. Tuyên truyền mang đến phụ vương u học sinh về nội dung và phương thức Đánh Giá theo đòi quy tấp tểnh bên trên Thông tư này; phối hợp và chỉ dẫn phụ vương u học viên nhập cuộc vô quy trình Đánh Giá.

2. Giáo viên ko thực hiện công tác làm việc chủ nhiệm:

a) Chịu trách móc nhiệm Đánh Giá quá trình học hành, tập luyện và thành phẩm học hành của học viên so với môn học tập, hoạt động dạy dỗ theo đòi quy định;

b) Phối phù hợp với nghề giáo công ty nhiệm, giáo viên nằm trong lớp, phụ vương u học viên tiến hành việc Đánh Giá học tập sinh; hoàn thành làm hồ sơ Đánh Giá học tập sinh; nghiệm thu sát hoạch quality dạy dỗ học tập sinh;

c) Hướng dẫn học sinh tự động phán xét và nhập cuộc phán xét chúng ta, group chúng ta.

3. Giáo viên theo đòi dõi sự tiến thủ cỗ của học sinh, biên chép những Note với học viên đem nội dung ko triển khai xong hoặc có khả năng hơn hẳn. Trong tình huống quan trọng, nghề giáo thông tin riêng rẽ cho cha u học viên về thành phẩm Đánh Giá của từng học viên.”

13. Sửa thay đổi, bổ sung Điều trăng tròn như sau:

Điều trăng tròn. Quyền và trách móc nhiệm của học tập sinh

1. Được nêu chủ ý và nhận sự hướng dẫn, lý giải của nghề giáo, hiệu trưởng về thành phẩm Đánh Giá.

2. Tự phán xét và nhập cuộc nhận xét chúng ta, group chúng ta theo phía dẫn của nghề giáo.”

Điều 2. Bãi vứt và thay cho thay đổi kể từ ngữ

1. Bãi bỏ khoản 3 Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 11.

2. Thay thay đổi cụm từ “đánh giá” trở thành “nhận xét” tại khoản 2 Điều 3.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện

Chánh Văn chống, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học tập, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm tấp tểnh quality dạy dỗ, Thủ trưởng những đơn vị chức năng đem tương quan nằm trong Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra, Giám đốc những sở giáo dục và huấn luyện phụ trách thực hiện Thông tư này.

Điều 4. Hiệu lực ganh đua hành

Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ 6 mon 11 năm năm 2016.

Xem thêm: a di đà phật là gì

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Văn chống Quốc hội;
- Văn chống Chính phủ;
- Văn chống Hội đồng Quốc gia GD và PTNL;
- Kiểm toán căn nhà nước;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, TP trực nằm trong TƯ;
- Công báo;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Website Chính phủ;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTH.

BỘ TRƯỞNG

Phùng Xuân Nhạ