thông tư 51/2015/ttlt byt bnv

 • Văn bạn dạng quy phạm pháp luật
 • Văn bạn dạng hợp ý nhất
 • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan lại ban hành

 • Quốc hội
 • nhà nước
 • Thủ tướng mạo nhà nước
 • Các Sở, cơ sở ngang Bộ
 • Các cơ sở khác

Năm ban hành

 • CSDL vương quốc về VBPL »
 • CSDL Sở Nội vụ »
 • Văn bạn dạng pháp luật »
 • Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV
 • Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực hiện hành toàn bộ
 • Ngày đem hiệu lực: 25/01/2016

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Xem thêm: vẻ đẹp cổ điển và hiện đại trong bài thơ tràng giang