thông tư liên tịch 13/2016/ttlt byt bgdđt

Wait

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Trường
Ngày gửi: 09h:58' 05-04-2021
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 7

Bạn đang xem: thông tư liên tịch 13/2016/ttlt byt bgdđt

Xem thêm: kể về một thầy giáo hay một cô giáo mà em quý mến

Số lượt thích: 0 người

BỘ Y TẾ - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ---------------

Số: 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT
Hà Nội, ngày 12 mon 5 năm 2016

 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC
Căn cứ Nghị ấn định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 mon 8 thời điểm năm 2012 của nhà nước quy ấn định tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở Y tế;
Căn cứ Nghị ấn định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 mon 3 năm 2008 của nhà nước quy ấn định tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo;
Căn cứ Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12 mon 7 năm 2006 của Thủ tướng mạo nhà nước về sự đẩy mạnh công tác làm việc hắn tế trong những ngôi trường học;
Bộ trưởng Sở Y tế và Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra phát hành Thông tư liên tịch quy ấn định về công tác làm việc hắn tế ngôi trường học tập.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng
1. Thông tư liên tịch này quy ấn định về công tác làm việc hắn tế ngôi trường học tập, gồm những: quy ấn định về hạ tầng vật hóa học, trang trang bị, môi trường xung quanh tiếp thu kiến thức, chở che hắn tế với tương quan cho tới sức mạnh của học viên vô ngôi trường học tập.
2. Thông tư liên tịch này vận dụng so với hạ tầng dạy dỗ chồi non; ngôi trường đái học; ngôi trường trung học tập cơ sở; ngôi trường trung học tập phổ thông và ngôi trường phổ thông có rất nhiều cấp cho học; ngôi trường chuyên nghiệp biệt ko bao hàm ngôi trường dành riêng cho tất cả những người tàn phế, tàn tật và ngôi trường giáo chăm sóc (sau phía trên gọi tắt là ngôi trường học); cơ sở, tổ chức triển khai và cá thể với tương quan.
Điều 2. Giải quí kể từ ngữ
Trong Thông tư liên tịch này những kể từ ngữ tiếp sau đây được hiểu như sau:
1. Vệ sinh ngôi trường học tập là những ĐK đảm bảo an toàn về môi trường xung quanh, hạ tầng vật hóa học ngôi trường, lớp, trang trang bị, cơ chế dọn dẹp vệ sinh dạy dỗ học tập, tiếp thu kiến thức, tập thể thao, thể thao và chở che sức mạnh trong những ngôi trường học tập.
2. Bệnh, tật học tập lối là những dịch, tật học viên phạm phải với tương quan cho tới ĐK dọn dẹp vệ sinh ngôi trường học tập ko đảm bảo an toàn.
Điều 3. Kinh phí thực hiện
1. Nguồn ngân sách đầu tư tiến hành công tác làm việc hắn tế ngôi trường học tập bao gồm:
a) Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp hắn tế, dạy dỗ và huấn luyện mỗi năm theo đuổi phân cấp cho ngân sách hiện nay hành của những đơn vị;
b) Nguồn bảo đảm hắn tế học viên theo đuổi quy ấn định hiện nay hành;
c) Nguồn tài trợ, tương hỗ của những tổ chức triển khai, cá thể nội địa và quốc tế theo đuổi quy ấn định của pháp lý và những thu nhập hợp lí không giống.
2. Kinh phí tiến hành mang lại công tác làm việc hắn tế ngôi trường học tập nên được dùng đích mục tiêu, đích cơ chế theo đuổi những quy ấn định hiện nay hành của Nhà nước.
3. Việc lập dự trù, chấp hành dự trù và quyết toán ngân sách đầu tư tiến hành công tác làm việc hắn tế ngôi trường học tập được vận dụng theo đuổi những quy ấn định hiện nay hành.
Chương II
NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC
Điều 4. hướng dẫn đảm những ĐK về chống học tập, bàn và ghế, bảng ghi chép, phát sáng, trang bị đùa vô ngôi trường học
1. Phòng học
a) Đối với hạ tầng dạy dỗ chồi non: thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi design vận dụng theo đuổi tiêu xài chuẩn chỉnh quy ấn định bên trên mục 5.2 Tiêu chuẩn chỉnh nước ta (TCVN 3907: 2011) phát hành tất nhiên Quyết ấn định số 2585/QĐ-BKHCN ngày 23 mon 8 năm 2011 của Sở trưởng Sở Khoa học tập và Công nghệ về sự công tía tiêu xài chuẩn chỉnh vương quốc (sau phía trên gọi tắt là Quyết ấn định số 2585/QĐ-BKHCN);
b) Đối với ngôi trường đái học; lớp đái học tập vô ngôi trường phổ thông có rất nhiều cấp cho học tập và vô ngôi trường chuyên nghiệp biệt: thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi design vận dụng theo đuổi tiêu xài chuẩn chỉnh quy ấn định bên trên mục 5.2 Tiêu chuẩn chỉnh nước ta (TCVN 8793: 2011) phát hành tất nhiên Quyết ấn định số 2585/QĐ-BKHCN;
c) Đối với ngôi trường trung học tập cơ sở; ngôi trường trung học tập phổ thông; lớp trung học tập hạ tầng, lớp trung học tập phổ thông vô ngôi trường phổ thông có rất nhiều cấp cho học tập và vô ngôi trường chuyên nghiệp biệt: thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi design quy ấn định bên trên mục 5.2 Tiêu chuẩn chỉnh nước ta (TCVN 8794: 2011) phát hành tất nhiên Quyết ấn định số 2585/QĐ-BKHCN.
2. Bàn giấy ghế
a) Đối với hạ tầng dạy dỗ chồi non: độ dài rộng bàn và ghế vận dụng theo đuổi Tiêu chuẩn chỉnh nước ta (TCVN 1993) Bàn giấy ghế học viên mầm non - Yêu cầu chung;
b