thông tư số 12/2011/tt bgdđt

823/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/11/2023. Trích yếu: Phát động, thực hiện Cuộc đua " An toàn giao thông vận tải mang đến nụ mỉm cười ngày mai" dành riêng mang đến học viên và nghề giáo trung học tập năm học tập 2023-2024

Ngày ban hành: 22/11/2023

Bạn đang xem: thông tư số 12/2011/tt bgdđt

822/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/11/2023. Trích yếu: Phối hợp ý thanh tra rà soát nhu yếu tiêm vắc van chống Covid 19

Ngày ban hành: 22/11/2023

680/PGDĐT-VP

Ngày ban hành: 27/09/2023. Trích yếu: Nhắc nhỡ tiến hành thanh toán giao dịch ko sử dụng chi phí mặt mày những khoản thu vô mái ấm ngôi trường năm học tập 2023-2024 và trong những năm tiếp theo

Ngày ban hành: 27/09/2023

Xem thêm: onsen là gì

614/PGDĐT-PC

Ngày ban hành: 06/09/2023. Trích yếu: Hưởng ứng cuộc đua Tìm hiểu Luật Phòng, kháng ma mãnh túy

Ngày ban hành: 06/09/2023

554/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/08/2023. Trích yếu: Về việc tổng hợp, lập list khuyến nghị học viên nhận học tập bổng, tương hỗ của Chương trình "Tiếp mức độ cho tới trường" năm học tập 2023-2024

Xem thêm: năm 2030 là năm con gì

Ngày ban hành: 22/08/2023

510/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 02/08/2023. Trích yếu: Khẩn trương thực hiện những giải pháp tăng nhanh công tác làm việc chống, kháng bệnh dịch thủ công mồm trong những hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi, ngôi trường mầm non, ngôi trường tè học

Ngày ban hành: 02/08/2023