thông tư số 18/2016/tt bxd

 • Trang chủ
 • Văn bản
 • Văn phiên bản pháp quy
 • Văn phiên bản số: 18/2016/TT-BXD

Bạn đang xem: thông tư số 18/2016/tt bxd

Thông tin cẩn văn phiên bản số: 18/2016/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 18/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 30/06/2016
Ngày hiệu lực 15/08/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Sở Xây dựng  Lê Quang Hùng 
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trích yếu

Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Sở Xây dựng quy lăm le cụ thể và chỉ dẫn một trong những nội dung về thẩm lăm le, phê duyệt dự án công trình và kiến thiết, dự trù kiến thiết dự án công trình.

Xem thêm: cách chia sẻ dữ liệu qua mạng lan win 7

Tệp đính thêm kèm Download file: BXD_18-2016-TT-BXD_30062016.signed.pdf

 • Mời độc giả nhập cuộc, canh ty ý dự thảo Thông tư chỉ dẫn về Hội đồng vận hành và chi phí chuẩn chỉnh, ĐK chỉ định, miễn nhiệm member Hội đồng vận hành nhập đơn vị chức năng sự nghiệp công lập nằm trong nghành nghề dịch vụ Xây dựng
 • Mời độc giả nhập cuộc, canh ty ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Tro cất cánh - Phương pháp test - Phần 2 - Xác lăm le chừng mịn vì chưng sàng ướt
 • Mời độc giả nhập cuộc, canh ty ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Tro cất cánh – Phương pháp test - Phần 1 Xác lăm le dung lượng Calcium Oxide (CaO) tự động do
 • Mời độc giả nhập cuộc, canh ty ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 21: Xác lăm le chừng mút hút nước của viên xây khu đất sét nung và viên xây Canxi Silicat vì chưng cách thức dìm nhập nước
 • Mời độc giả nhập cuộc, canh ty ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 20: Xác lăm le chừng bằng phẳng mặt
 • Mời độc giả nhập cuộc, canh ty ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 16: Xác lăm le kích thước
 • Mời độc giả nhập cuộc, canh ty ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 13: Xác lăm le lượng thể tích thô thực và lượng thể tích thô tổng của viên xây (trừ viên xây đá tự động nhiên)
 • Mời độc giả nhập cuộc, canh ty ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 9: Xác lăm le thể tích, chừng trống rỗng và thể tích thực của viên xây khu đất sét nung và viên xây Canxi Silicat vì chưng cách thức xối cát
 • Mời độc giả nhập cuộc, canh ty ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 7: Xác lăm le chừng mút hút nước của viên xây khu đất sét nung cho tới mặt hàng xây kháng độ ẩm vì chưng cách thức hâm nóng nhập nước
 • Mời độc giả nhập cuộc, canh ty ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 6: Xác lăm le độ mạnh Chịu đựng kéo Lúc uốn nắn của viên xây bê tông cốt liệu
 • Xem thêm: sự điện li của nước ph chất chỉ thị axit bazo

 • Mời độc giả nhập cuộc, canh ty ý dự thảo Thông tư chỉ dẫn về Hội đồng vận hành và chi phí chuẩn chỉnh, ĐK chỉ định, miễn nhiệm member Hội đồng vận hành nhập đơn vị chức năng sự nghiệp công lập nằm trong nghành nghề dịch vụ Xây dựng
 • Mời độc giả nhập cuộc, canh ty ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Tro cất cánh - Phương pháp test - Phần 2 - Xác lăm le chừng mịn vì chưng sàng ướt
 • Mời độc giả nhập cuộc, canh ty ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Tro cất cánh – Phương pháp test - Phần 1 Xác lăm le dung lượng Calcium Oxide (CaO) tự động do
 • Mời độc giả nhập cuộc, canh ty ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 21: Xác lăm le chừng mút hút nước của viên xây khu đất sét nung và viên xây Canxi Silicat vì chưng cách thức dìm nhập nước
 • Mời độc giả nhập cuộc, canh ty ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 20: Xác lăm le chừng bằng phẳng mặt
 • Mời độc giả nhập cuộc, canh ty ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 16: Xác lăm le kích thước
 • Mời độc giả nhập cuộc, canh ty ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 13: Xác lăm le lượng thể tích thô thực và lượng thể tích thô tổng của viên xây (trừ viên xây đá tự động nhiên)
 • Mời độc giả nhập cuộc, canh ty ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 9: Xác lăm le thể tích, chừng trống rỗng và thể tích thực của viên xây khu đất sét nung và viên xây Canxi Silicat vì chưng cách thức xối cát
 • Mời độc giả nhập cuộc, canh ty ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 7: Xác lăm le chừng mút hút nước của viên xây khu đất sét nung cho tới mặt hàng xây kháng độ ẩm vì chưng cách thức hâm nóng nhập nước
 • Mời độc giả nhập cuộc, canh ty ý dự thảo Tiêu chuẩn chỉnh vương quốc về Viên xây – Phương pháp test – Phần 6: Xác lăm le độ mạnh Chịu đựng kéo Lúc uốn nắn của viên xây bê tông cốt liệu

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ XÂY DỰNG

Cơ quan liêu căn nhà quản: Sở Xây dựng
Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 0243.9760271 - Email: [email protected]
Giấy luật lệ của Cục báo mạng - Sở Văn hóa Thông tin: số 80/CP-BC ngày 28/6/2005