thông tư số 194/2010/tt btc

Hàng hóa 100% nguyên vật liệu nhập vào ko cần nộp thuế xuất khẩu

26/01/2011    46

Đây là vấn đề mới mẻ quy tấp tểnh bên trên Thông tư 194/2010/TT-BTC chỉ dẫn công cộng về giấy tờ thủ tục thương chính, đánh giá, giám sát hải quan; vận hành thuế so với mặt hàng hoá xuất khẩu, nhập vào.

Bạn đang xem: thông tư số 194/2010/tt btc

Thông tư này vừa mới được Sở Tài chủ yếu phát hành tiếp tục thay cho thế Thông tư 79/2009/TT-BTC.

Theo tê liệt, về ĐK xác lập sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu được chế đổi thay kể từ toàn cỗ nguyên vật liệu nhập vào ko cần nộp thuế xuất khẩu thì nhằm phù phù hợp với quy tấp tểnh bên trên Nghị tấp tểnh 87/2010/NĐ-CP, Thông tư 194 nêu rõ: “Hàng hóa xuất khẩu nếu như được phát triển kể từ toàn cỗ nguyên vật liệu nhập vào thì ko cần nộp thuế xuất khẩu. Trường phù hợp sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu được phát triển kể từ nhị nguồn: nguyên vật liệu nhập vào và nguyên vật liệu đem xuất xứ nội địa thì triển khai thu thuế xuất khẩu đối với  phần nguyên vật liệu cấu trở thành sản phẩm đem xuất xứ nhập nước”.

Thông tư 194/2010/TT-BTC cũng có thể có một trong những nội dung mới mẻ về giấy tờ thủ tục thương chính. Trong số đó, về làm hồ sơ thương chính, thông tư này vẫn sửa thay đổi khoản 1 Điều 11 Thông tư 79 theo phía quy tấp tểnh chỉ nộp phù hợp đồng xuất khẩu so với mặt hàng hoá xuất khẩu đem thuế và mặt hàng hoá xuất khẩu theo đuổi đòi hỏi vận hành chuyên nghiệp ngành. Trước tê liệt, Thông tư 79 đòi hỏi nộp phù hợp đồng kéo theo đột biến tăng hội chứng kể từ nhập làm hồ sơ thương chính.

Về việc xác nhận thực xuất, sẽ tạo thuận tiện mang đến công ty trong những việc trả thuế, Thông tư 194 bên trên Điều 26 ko quy tấp tểnh giấy tờ thủ tục xác nhận thực xuất tuy nhiên quy tấp tểnh những địa thế căn cứ nhằm xác lập mặt hàng hoá vẫn xuất khẩu. Việc đánh giá, xác lập mặt hàng hoá vẫn thực xuất khẩu được triển khai bên trên chằm thanh toán, trả thuế bên trên hạ tầng những địa thế căn cứ này.

Xem thêm: mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị

Thông tư 194 cũng sửa thay đổi quy tấp tểnh về vị trí ĐK Danh mục mặt hàng hoá miễn thuế. Theo tê liệt, vị trí ĐK Danh mục sản phẩm & hàng hóa miễn thuế ko quy tấp tểnh cứng nhắc như lúc bấy giờ tuy nhiên tuỳ địa hạt lựa lựa chọn đơn vị chức năng nào là đem đầy đủ năng lượng thì uỷ thác việc tiêu thụ ĐK Danh mục mang đến đơn vị chức năng tê liệt. Tuy nhiên, chỉ riêng biệt Cục Hải quan liêu liên tỉnh được uỷ thác mang đến nhiều điểm còn từng Cục Hải Quan chỉ được lựa chọn một điểm tiêu thụ ĐK.

Đồng thời, Thông tư 194 cũng sửa thay đổi theo phía tách riêng biệt việc xử lý thành quả đánh giá sau thông quan liêu và điều tra thuế. Đối với tình huống Tổng viên Hải quan liêu đánh giá sau thông quan liêu thì Tổng viên trưởng Tổng viên Hải quan liêu rời khỏi đưa ra quyết định ấn tấp tểnh thuế, Cục Kiểm tra sau thông quan liêu tiếp tục triển khai những việc làm còn lại: phát hành đưa ra quyết định xử lý vi phạm hành chủ yếu (nếu có), theo đuổi dõi, đôn đốc, chống chế triển khai đưa ra quyết định xử lý theo đuổi quy tấp tểnh của pháp luật; triển khai thu thuế, đôn đốc công ty nộp thuế; ….

Xem thêm: đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe

Đối với tình huống Tổng viên Hải quan liêu triển khai điều tra thuế thì vẫn triển khai như chỉ dẫn trước đó.

Ngoài rời khỏi, những giấy tờ thủ tục như đánh giá thực tiễn mặt hàng hoá; quy tấp tểnh về sản phẩm & hàng hóa xuất nhập vào của công ty chế xuất… và một trong những điểm mới mẻ về trật tự thanh toán giao dịch chi phí thuế; việc phân loại mặt hàng hoá; về tỷ giá bán tính thuế so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu… cũng rất được kiểm soát và điều chỉnh theo phía giản dị hóa và thuận tiện cho những công ty, mặt khác đáp ứng toá gỡ những vướng vướng của Thông tư 79. Thông tư này được phát hành nhằm mục tiêu thực thi đua nội dung phương án giản dị hoá những giấy tờ thủ tục hành chủ yếu theo đuổi đòi hỏi của của nhà nước.

Nguồn: Báo Lao động