thông tư số 32/2013/tt nhnn

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung cộc gọn của Văn Bản...

Số hiệu: 32/2013/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân mặt hàng Nhà nước Người ký: Lê Minh Hưng
Ngày ban hành: 26/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Quy toan dùng nước ngoài ăn năn ở Việt Nam

Ngân mặt hàng Nhà nước vừa phải phát hành Thông tư 32/2013/TT-NHNN chỉ dẫn những tình huống được dùng nước ngoài tệ bên trên cương vực nước ta, xứng đáng lưu ý như:

Bạn đang xem: thông tư số 32/2013/tt nhnn

- Người trú ngụ được hùn vốn liếng vì thế nước ngoài tệ giao dịch chuyển tiền nhằm tiến hành dự án công trình góp vốn đầu tư quốc tế bên trên Việt Nam;

- Tổ chức sale mặt hàng miễn thuế được niêm yết giá chỉ và nhận giao dịch thanh toán vì thế nước ngoài tệ;

- Tổ chức được thỏa thuận hợp tác và trả bổng, thưởng, phụ cung cấp nhập hợp ý đồng làm việc vì thế nước ngoài tệ giao dịch chuyển tiền hoặc chi phí mặt mày cho những người quốc tế thao tác cho tới chủ yếu tổ chức triển khai cơ.

- Người trú ngụ được làm giá, định vị nhập hợp ý đồng xuất khẩu và nhận giao dịch thanh toán vì thế nước ngoài tệ giao dịch chuyển tiền Lúc cung ứng sản phẩm & hàng hóa, cty cho những người ko trú ngụ.

Ngoài đi ra, những tình huống không giống được quy toan rõ ràng bên trên Điều 4 Thông tư này.

Thông tư này còn có hiệu lực thực thi từ thời điểm ngày 10 mon 02 năm năm trước.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/2013/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 26 mon 12 năm 2013

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH HẠN CHẾ SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Ngân mặt hàng Nhà nước nước ta số 46/2010/QH12 ngày 16 mon 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán số 47/2010/QH12 ngày 16 mon 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp mệnh lệnh Ngoại ăn năn số 28/2005/PL-UBTVQH ngày 13 mon 12 năm 2005 và Pháp mệnh lệnh số 06/2013/PLUBTVQH13 ngày 18 mon 3 năm 2013 sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Pháp mệnh lệnh Ngoại hối;

Căn cứ Nghị toan số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm trước đó của nhà nước quy toan tác dụng, trọng trách, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của Ngân mặt hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý nước ngoài hối;

Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước nước ta ban hành Thông tư chỉ dẫn tiến hành quy toan giới hạn dùng nước ngoài ăn năn bên trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này chỉ dẫn tiến hành những quy toan về hạn chế dùng nước ngoài ăn năn bên trên cương vực nước ta.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá thể là kẻ trú ngụ, người ko cư trú sở hữu hoạt động và sinh hoạt nước ngoài ăn năn bên trên cương vực nước ta.

2. Tổ chức, cá thể là kẻ trú ngụ sở hữu tương quan đến việc quản lý và vận hành, đánh giá, điều tra và xử lý vi phạm nhập hoạt động và sinh hoạt nước ngoài ăn năn.

Điều 3. Nguyên tắc giới hạn sử dụng ngoại ăn năn bên trên cương vực Việt Nam

Trên cương vực nước ta, trừ những tình huống được sử dụng nước ngoài ăn năn quy toan bên trên Điều 4 Thông tư này, từng giao dịch thanh toán, giao dịch thanh toán, niêm yết, lăng xê, làm giá, định vị, ghi giá chỉ nhập hợp ý đồng, thỏa thuận hợp tác và các kiểu dáng tương tự động không giống (bao bao gồm cả quy thay đổi hoặc kiểm soát và điều chỉnh giá chỉ sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, độ quý hiếm của hợp ý đồng, thỏa thuận) của những người trú ngụ, người ko cư trú không được tiến hành vì thế nước ngoài ăn năn.

Điều 4. Các tình huống được sử dụng nước ngoài ăn năn bên trên cương vực Việt Nam

1. Cơ quan lại thương chính, công an, quân nhân biên chống và các ban ngành Nhà nước không giống bên trên những cửa ngõ khẩu của nước ta và kho nước ngoài quan lại được niêm yết vì thế nước ngoài tệ và thu vì thế nước ngoài tệ giao dịch chuyển tiền hoặc chi phí mặt mày kể từ người không trú ngụ so với những loại thuế, phí thị thực xuất nhập cư, phí đáp ứng dịch vụ và những loại phí, lệ phí không giống bám theo quy toan của pháp lý.

2. Ngân mặt hàng, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng quốc tế được luật lệ sale, đáp ứng cty nước ngoài hối (sau trên đây gọi tắt là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được phép) được giao dịch thanh toán, giao dịch thanh toán, niêm yết, lăng xê, làm giá, định vị, ghi giá chỉ nhập hợp ý đồng, thỏa thuận hợp tác bằng ngoại ăn năn nhập phạm vi sale, đáp ứng cty nước ngoài ăn năn và đã được Ngân hàng Nhà nước nước ta được chấp nhận tiến hành bám theo quy toan của pháp lý.

3. Tổ chức không giống được luật lệ đáp ứng cty nước ngoài hối được giao dịch thanh toán và niêm yết vì thế nước ngoài tệ nhập phạm vi đáp ứng cty nước ngoài hối đã được Ngân mặt hàng Nhà nước nước ta được chấp nhận tiến hành bám theo quy toan của pháp luật.

4. Người trú ngụ là tổ chức triển khai sở hữu tư cơ hội pháp nhân được điều fake vốn liếng nội cỗ vì thế nước ngoài tệ giao dịch chuyển tiền thân thuộc thông tin tài khoản của tổ chức triển khai đó với thông tin tài khoản của đơn vị chức năng dựa vào không tồn tại tư cơ hội pháp nhân và ngược lại.

5. Người trú ngụ được hùn vốn liếng vì thế nước ngoài tệ chuyển khoản nhằm tiến hành dự án công trình góp vốn đầu tư quốc tế bên trên nước ta.

6. Người trú ngụ tiến hành hợp ý đồng ủy thác nhập vào, xuất khẩu bám theo quy toan sau:

a) Người trú ngụ nhận ủy thác nhập vào được ghi giá trong hợp ý đồng ủy thác nhập vào vì thế nước ngoài tệ và nhận giao dịch thanh toán vì thế nước ngoài tệ chuyển khoản so với độ quý hiếm hợp ý đồng nhập vào kể từ mặt mày ủy thác nhập khẩu;

b) Người trú ngụ nhận ủy thác xuất khẩu được ghi giá trong hợp ý đồng ủy thác xuất khẩu vì thế nước ngoài tệ và giao dịch thanh toán vì thế nước ngoài tệ chuyển khoản so với độ quý hiếm hợp ý đồng xuất khẩu cho tới mặt mày ủy thác xuất khẩu.

7. Người trú ngụ là ngôi nhà thầu nội địa, ngôi nhà thầu nước ngoài tiến hành bám theo quy toan sau:

a) Đối với ngân sách ngoài nước tương quan cho tới việc thực hiện gói thầu trải qua đấu thầu quốc tế bám theo quy toan bên trên Luật Đấu thầu: nhà thầu được kính chào thầu vì thế nước ngoài tệ và nhận giao dịch thanh toán vì thế nước ngoài tệ fake khoản từ công ty góp vốn đầu tư, ngôi nhà thầu chủ yếu nhằm giao dịch thanh toán, chi trả và thể hiện quốc tế.

b) Đối với việc tiến hành gói thầu bám theo quy toan của pháp luật về dầu khí: ngôi nhà thầu được kính chào thầu vì thế nước ngoài tệ và nhận thanh toán bằng nước ngoài tệ giao dịch chuyển tiền kể từ công ty góp vốn đầu tư, ngôi nhà thầu chủ yếu nhằm giao dịch thanh toán, chi trả và thể hiện quốc tế.

8. Người trú ngụ là công ty bảo đảm thực hiện theo quy toan sau:

a) Được làm giá, định vị, ghi giá chỉ cty bảo hiểm trong hợp ý đồng vì thế nước ngoài tệ và nhận giao dịch thanh toán vì thế nước ngoài tệ giao dịch chuyển tiền từ bên mua sắm bảo đảm so với sản phẩm & hàng hóa, cty nên mua sắm tái ngắt bảo đảm ở nước ngoài;

b) Trường hợp ý đột biến tổn thất so với phần tái ngắt bảo hiểm đi ra quốc tế, người trú ngụ là tổ chức triển khai mua sắm bảo đảm được trao số chi phí bồi thường vì thế nước ngoài tệ giao dịch chuyển tiền kể từ doanh nghiệp lớn tái ngắt bảo đảm quốc tế trải qua doanh nghiệp bảo đảm nhằm giao dịch thanh toán những ngân sách xử lý tổn thất ở quốc tế.

9. Người trú ngụ là tổ chức triển khai sale mặt hàng miễn thuế được niêm yết giá chỉ sản phẩm & hàng hóa vì thế nước ngoài tệ và nhận giao dịch thanh toán vì thế nước ngoài tệ chuyển khoản hoặc chi phí mặt mày từ các việc cung ứng sản phẩm & hàng hóa. Ngoại tệ dùng nhập giao phó dịch tại cửa hàng miễn thuế tiến hành bám theo quy toan của pháp lý về sale bán hàng miễn thuế.

10. Người trú ngụ là tổ chức triển khai đáp ứng cty ở khu cách ly bên trên những cửa ngõ khẩu quốc tế, tổ chức triển khai sale kho nước ngoài quan lại được niêm yết, báo giá chỉ, định vị, ghi giá chỉ nhập hợp ý đồng vì thế nước ngoài tệ và nhận giao dịch thanh toán bằng ngoại tệ giao dịch chuyển tiền hoặc chi phí mặt mày từ các việc cung ứng sản phẩm & hàng hóa và cty.

11. Người trú ngụ là tổ chức triển khai thực hiện đại lý cho tới thương hiệu vận tải quốc tế bên trên hạ tầng hợp ý đồng đại lý thỏa thuận thân thuộc nhì mặt mày tiến hành theo quy toan sau:

a) Được thay cho mặt mày cho tới thương hiệu vận tải đường bộ quốc tế báo giá, định vị, ghi giá chỉ nhập hợp ý đồng vì thế nước ngoài tệ so với cước phí vận tải hàng hóa quốc tế. Việc giao dịch thanh toán nên tiến hành bằng đồng nguyên khối Việt Nam;

b) Được chi hộ vì thế nước ngoài tệ giao dịch chuyển tiền nhằm thanh toán chi phí mua sắm hóa, cty bên trên cảng biển lớn quốc tế, khu vực tách biệt bên trên Sảnh bay quốc tế;

c) Được chi hộ vì thế nước ngoài tệ chi phí mặt mày nhằm trả bổng, thưởng, phụ cung cấp cho những người ko trú ngụ tự thương hiệu tàu biển lớn quốc tế ủy quyền.

12. Người trú ngụ là công ty chiết xuất thực hiện theo quy toan sau:

a) Được ghi giá chỉ nhập hợp ý đồng vì thế nước ngoài tệ và thanh toán vì thế nước ngoài tệ giao dịch chuyển tiền Lúc mua sắm hóa kể từ thị ngôi trường trong nước để sản xuất, gia công, tái ngắt chế, thi công ráp mặt hàng xuất khẩu hoặc nhằm xuất khẩu, trừ hàng hóa nằm trong diện cấm xuất khẩu. Doanh nghiệp nội địa được làm giá, định vị bằng ngoại tệ và nhận giao dịch thanh toán vì thế nước ngoài tệ giao dịch chuyển tiền Lúc bán sản phẩm hóa cho doanh nghiệp chế xuất;

b) Được làm giá, định vị, ghi giá chỉ nhập hợp ý đồng bằng ngoại tệ và giao dịch thanh toán, nhận giao dịch thanh toán vì thế nước ngoài tệ giao dịch chuyển tiền với doanh nghiệp chiết xuất không giống.

13. Người trú ngụ là tổ chức triển khai sale nhập lĩnh vực vận ship hàng ko, hotel, du ngoạn được niêm yết, lăng xê giá chỉ hàng hóa, cty vì thế Đồng nước ta và nước ngoài tệ tương tự bên trên trang tin cậy năng lượng điện tử, ấn phẩm chuyên nghiệp ngành (không bao hàm menu và báo giá dịch vụ) chỉ sử dụng tiếng quốc tế.

14. Người trú ngụ, người ko trú ngụ là tổ chức triển khai được thỏa thuận và trả bổng, thưởng, phụ cung cấp nhập hợp ý đồng làm việc vì thế nước ngoài tệ chuyển khoản hoặc chi phí mặt mày cho những người ko trú ngụ và người trú ngụ là kẻ nước ngoài thao tác cho tới chủ yếu tổ chức triển khai cơ.

15. Người ko trú ngụ là ban ngành nước ngoài giao phó, cơ quan lãnh sự được niêm yết vì thế nước ngoài tệ và thu tiền phí thị thực xuất nhập cư, các loại phí, lệ phí không giống vì thế nước ngoài tệ giao dịch chuyển tiền hoặc chi phí mặt mày.

16. Người ko trú ngụ thực hiện theo quy toan sau:

a) Được giao dịch chuyển tiền vì thế nước ngoài tệ cho những người không cư trú khác;

b) Được ghi giá chỉ nhập hợp ý đồng vì thế nước ngoài tệ và thanh toán chi phí xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa, cty vì thế nước ngoài tệ giao dịch chuyển tiền cho tới người cư trú. Người trú ngụ được làm giá, định vị vì thế nước ngoài tệ và nhận giao dịch thanh toán bằng ngoại tệ giao dịch chuyển tiền Lúc cung ứng sản phẩm & hàng hóa, cty cho những người ko trú ngụ.

17. Các tình huống không giống được phép sử dụng nước ngoài ăn năn bên trên cương vực nước ta được Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra, chấp thuận đồng ý địa thế căn cứ nhập tình hình thực tiễn và đặc điểm quan trọng của từng tình huống.

Điều 5. Trách nhiệm của tổ chức triển khai, cá nhân sở hữu hoạt động và sinh hoạt nước ngoài ăn năn bên trên cương vực Việt Nam

1. Tổ chức tín dụng thanh toán được luật lệ và tổ chức triển khai không giống được phép đáp ứng cty nước ngoài ăn năn sở hữu trách móc nhiệm:

a) Thực hiện tại trang nghiêm và chỉ dẫn quý khách hàng thực hiện những quy toan bên trên Thông tư này;

b) Kiểm tra, lưu lưu giữ những sách vở và giấy tờ và triệu chứng kể từ phù hợp với những giao dịch thanh toán thực tiễn bám theo quy toan bên trên Thông tư này.

2. Tổ chức và cá thể sở hữu tương quan không giống sở hữu trách nhiệm tiến hành trang nghiêm những quy toan bên trên Thông tư này.

Điều 6. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá thể vi phạm những quy toan bên trên Thông tư này, tùy từng đặc điểm và cường độ vi phạm, có khả năng sẽ bị xử lý bám theo quy toan của pháp luật.

Điều 7. Điều khoản đua hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thực thi thực hiện Tính từ lúc ngày 10 tháng hai năm năm trước.

2. Chánh Văn chống, Vụ trưởng Vụ Quản lý nước ngoài ăn năn, Thủ trưởng những đơn vị chức năng tương quan nằm trong Ngân mặt hàng Nhà nước nước ta, Giám đốc Ngân mặt hàng Nhà nước Chi nhánh những tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản ngại trị, Chủ tịch Hội đồng member, Tổng giám đốc (Giám đốc) những tổ chức tín dụng thanh toán được luật lệ phụ trách tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

Nơi nhận:
- Như Khoản 2 Điều 7;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn chống Chính phủ;
- Sở Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, Vụ QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC

Lê Minh Hưng

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 32/2013/TT-NHNN

Hanoi, December 26, 2013

CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF REGULATIONS ON RESTRICTING THE USE OF FOREIGN EXCHANGE IN THE TERRITORY OF VIETNAM

Pursuant đồ sộ the June 16, 2010 Law on the State bank of Vietnam No. 46/2010/QH12;

Pursuant đồ sộ the June 16, 2010 Law on credit institutions No. 47/2010/QH12;

Pursuant đồ sộ Ordinance on foreign exchange No. 28/2005/PL-UBTVQH11 dated 13 December 2005 and Ordinance No. 06/2013/PLUBTVQH13 dated March 18, 2013, amending and supplementing a number of Articles of Ordinance on foreign exchange; 

Xem thêm: quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

Pursuant đồ sộ the Government’s Decree No. 156/2013/ND-CP dated November 11, 2013, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the State ngân hàng of Vietnam;

At the proposal of Department of Foreign Exchange Management;

The Governor of the State ngân hàng of Vietnam issues the Circular guiding the implementation of regulations on restricting the use of foreign exchange in the territory of Vietnam.

...

...

...

Bạn nên singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được vừa đủ những tiện nghi ngày càng tăng tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular guides the implementation of regulations on restricting the use of foreign exchange in the territory of Vietnam.

Article 2. Subjects of application

1. Organizations and individuals being residents and non-residents and having activities of foreign exchange in Vietnam’s territory.

2. Organizations and individuals being residents involving management, examination, inspection and handling of violations in activities of foreign exchange.

Article 3. Principles in restricting the use of foreign exchange in the territory of Vietnam

In Vietnam’s territory, except for the cases allowed đồ sộ use foreign specified in Article 4 of this Circular, all transactions, payments, listing, advertisements, quotations, pricing, prices in contracts, agreements other similar forms (including conversion or adjustment of prices of goods and services, the value of contracts and agreements) of residents and non-residents are not allowed đồ sộ be conducted in foreign exchange.

Article 4. Cases allowed đồ sộ use foreign exchange in the territory of Vietnam

1. Customs agencies, police, border guard and other state agencies at border gates of Vietnam and bonded warehouses are allowed to list in foreign currency and collect in foreign currency by transfer or cash from non-residents for various taxes, charges for exit and entry visa, charges for provision of services and other charges and fees as prescribed by law.

2. Banks and non-bank credit institutions and branches of foreign banks licensed đồ sộ tự business and provide foreign exchange services (hereinafter abbreviated đồ sộ the authorized credit institutions) are allowed for transactions, payments, listing, advertisements, quotations, pricing, prices in contracts, agreements in foreign exchange within the scope of business and foreign exchange services permitted by the State Bank of Vietnam (SBV) in accordance with laws.

...

...

...

Bạn nên singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được vừa đủ những tiện nghi ngày càng tăng tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Residents being entities with legal person status are allowed đồ sộ transfer internal capital in foreign currency between their accounts with accounts of their dependent units that have no legal person status and vice versa.

5. Residents are allowed đồ sộ contribute capital in foreign currency by transfer in order đồ sộ perform foreign investment projects in Vietnam.

6. Residents performing contracts of import and export entrustment shall comply with the following provision:

a) Residents entrusted with import are allowed to write price in contracts of import entrustment in foreign currency and receive payments in foreign currency by transfer for the value of import contract from the import-entrusting party;

b) Residents entrusted with export are allowed to write price in contracts of export entrustment in foreign currency and pay in foreign currency by transfer for the value of export contract for the export-entrusting các buổi tiệc nhỏ.

7. Residents being domestic and foreign contractors shall comply with the following provision:

a) For costs outside Vietnam involving the implementation of bidding package through international bid as prescribed in the Law on bid: Contractors are allowed đồ sộ bid in foreign currency and receive payments in foreign currency by transfer from investors or principal contractors for payment and remittance đồ sộ foreign countries.

b) For implementation of bidding package as prescribed by law on oil and gas: Contractors are allowed đồ sộ bid in foreign currency and receive payments in foreign currency by transfer from investors or principal contractors for payment and remittance đồ sộ foreign countries.

8. Residents being insurers shall comply with the following provision:

...

...

...

Bạn nên singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được vừa đủ những tiện nghi ngày càng tăng tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Cases of arising damages for part re-insured abroad, residents being the insurance-buying organizations shall be allowed to receive amounts for compensation in foreign currency by transfer from foreign reinsurers through the insurers sánh as đồ sộ pay costs for overseas damage remedy.

9. Residents being organizations trading in free-duty goods are allowed đồ sộ list the prices of goods in foreign currency and receive payments in foreign currency by transfer or cash from provision of goods.  Foreign currencies used in transactions at free-duty stores shall comply with legislations on sale of duty-free goods.

10. Residents being organizations providing services in isolated areas at international border gates, organizations trading in bonded warehouses are allowed for listing, quotation, pricing, prices in contracts in foreign currency and receipt of payments in foreign currency by transfer or cash from provision of goods and services.

11. Residents being organizations that act as agents for foreign transportation firms on the basis of agent contracts signed by two parties shall comply with the following provision:

a) They are allowed đồ sộ make quotations, fix prices and write prices in contract in foreign currency, on behalf of foreign transportation firms, for freights of international goods. Payment must be performed in Vietnam dong;

b) They are allowed đồ sộ provide payment services on behalf of their customers in foreign currency by transfer sánh as đồ sộ pay goods and services at international sea ports, in isolated areas at international airports;

c) They are allowed đồ sộ provide payment services in foreign currency by cash, under authorization of foreign ship firms, sánh as to pay salaries, bonus, and allowances for non-residents.

12. Residents being exporting and processing enterprises shall comply with the following provision:

a) They are allowed for prices in contracts in foreign currency and payment in foreign currency by transfer when they buy goods from domestic market for production, processing, reprocessing, and assembling of export goods or for export, except for goods banned export. Domestic enterprises are allowed đồ sộ make quotations, fix prices in foreign currency or receive payments in foreign currency by transfer when they sell goods for exporting and processing enterprises;

...

...

...

Bạn nên singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được vừa đủ những tiện nghi ngày càng tăng tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13. Residents being organizations trading in the domains of air transport, khách sạn, and tourist are allowed for listing, advertisement of prices of goods and services in Vietnam dong and equivalent foreign currency on websites, specialized-line publications (excluding thực đơn and service price table) that only use foreign language.  

14. Residents and non-residents being organizations are allowed đồ sộ make agreements and pay salaries, bonus and allowances in labor contracts in foreign currency by transfer or cash đồ sộ non-residents and residents who are foreigners working in such organizations.

15. Non-residents being diplomatic agencies, consular agencies are allowed for listing in foreign currency and collection of charges for exit and entry visa, other charges and fees in foreign currency by transfer or cash.

16. Non-residents shall comply with the following provision:

a) They are allowed đồ sộ transfer in foreign currency for other non-residents;

b) They are allowed for prices in contracts in foreign currency and payment of export goods and services in foreign currency by transfer for residents. Residents are allowed đồ sộ make quotations, fix prices in foreign currency or receive payments in foreign currency by transfer when they supply goods and services for non-residents.

17. Other cases allowed đồ sộ use foreign exchange in the territory of Vietnam will be considered and approved by the SBV’s Governor based on the actual situations and necessities of each case.

Article 5. Responsibilities of organizations and individuals having activities involving foreign exchange in Vietnam’s territory

1. The authorized credit institutions and other organizations licensed đồ sộ provide foreign exchange services shall:

...

...

...

Bạn nên singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được vừa đủ những tiện nghi ngày càng tăng tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Check, keep papers and documents in line with actual transactions as prescribed in this Circular.

2. The relevant organizations and individuals shall implement strictly provisions in this Circular.

Article 6. Handling of violations

Organizations and individuals violating provisions in this Circular, depending on nature and seriousness of violations, shall be handled as prescribed by law.

Article 7. Provision of implementation

1. This Circular takes effect on February, 10, 2014.

2. The Chief of office, Director of Department of Foreign Exchange Management, heads of relevant units of the State ngân hàng of Vietnam, Directors of the State bank’s branches in provinces and central-affiliated cities, chairmen of Boards of Directors, chairmen of Members' Council, Directors General (Directors) of the authorized credit institutions shall implement this Circular. 

...

...

...

Bạn nên singin hoặc ĐK Thành Viên TVPL Pro nhằm dùng được vừa đủ những tiện nghi ngày càng tăng tương quan cho tới nội dung TCVN.

Mọi cụ thể van liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thông tư 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 chỉ dẫn tiến hành quy toan giới hạn dùng nước ngoài ăn năn bên trên cương vực nước ta tự Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước nước ta ban hành

Xem thêm: một máy phát điện xoay chiều có công suất 1000kw

311.703

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường. Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: inf[email protected]