tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp cuso4 và nacl

Câu hỏi:

16/08/2019 47,741

Tiến hành năng lượng điện phân hỗn hợp chứa chấp m gam láo lếu hợp ý CuSO4 và NaCl ( hiệu suất 100%), năng lượng điện rất rất trơ, màng ngăn xốp), cho tới khi nước chính thức năng lượng điện phân ở nhị năng lượng điện rất rất thì ngừng năng lượng điện phân, thu dược hỗn hợp X và 6,72 lít khí ( đktc) ở anot. Dung dịch X hòa tan tối nhiều trăng tròn,4 gam Al2O3. Giá trị của m là

Bạn đang xem: tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp cuso4 và nacl

C. 51,1.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

TH1: Cl- bị đp không còn trước Cu2+, H2O ở anot bị năng lượng điện phân

Al2O3+6H+→2Al3++3H2O

0,2.…1,2

Catot:

Cu2+ + 2e → Cu

Anot:

Cl- -1e → 0,5Cl2

H2O - 2e→0,5O2 + 2H+

                    0,3         1,2

Ta thấy nO2=0,3 => nCl2 = 0 (vô lí)

TH2: Cu2+ bị năng lượng điện phân không còn trước Cl-, H2O ở catot bị năng lượng điện phân sinh đi ra OH-

Al2O3+2OH-→2AlO2-+H2O

0,2…….0,4

Catot:

Cu2+ +2e→Cu

x           2x

H2O+1e→OH-+0,5H2

          0,4   0,4

Anot:

Cl- -1e → 0,5Cl2

        0,6...0,3

=>2x+0,4=0,6=>x=0,1 mol

=>nCuSO4=0,1 mol; nNaCl=0,6 mol

=>m=0,1.160+0,6.58,5=51,1 gam

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 66,2 gam láo lếu hợp ý X bao gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan trọn vẹn nhập hỗn hợp chứa chấp 3,1 mol KHSO4. Sau phản xạ trọn vẹn nhận được hỗn hợp Y chỉ chứa chấp 466,6 gam muối hạt sunphat hòa hợp và 10,08 lít đktc khí Z bao gồm 2 khí nhập cơ sở hữu một khí hóa nâu ngoài không gian. sành tỷ khối của Z đối với He là 23182318. Phần trăm lượng của Al nhập láo lếu hợp ý X gần nhất với độ quý hiếm này sau đây?

A. 15.

B. trăng tròn.

C. 25.

D. 30.

Câu 2:

Trộn m gam láo lếu hợp ý X gồm Mg, Fe, Fe3O4, Cu và CuO (trong cơ yếu tố oxi lúc lắc 12,82% theo đuổi lượng láo lếu hợp ý X) với 7,05 gam Cu(NO3)2, nhận được láo lếu hợp ý Y. Hòa tan trọn vẹn Y trong hỗn hợp chứa chấp bên cạnh đó HCl; 0,05 mol KNO3 và 0,1 mol NaNO3. Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hỗn hợp Z chỉ chứa chấp muối hạt clorua và 3,36 lít (đktc) láo lếu hợp ý khí T gồm N2 và NO. Tỉ khối của T so với H2 là 14,667. Cho Z phản ứng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư, kết thúc giục những phản xạ nhận được 56,375 gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với độ quý hiếm này sau đây?

A. 30,5.

Xem thêm: soạn văn 9 sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

B. 32,2.

C. 33,3.

D. 31,1.

Câu 3:

Điện phân hỗn hợp chứa chấp bên cạnh đó NaCl và CuSO4 (điện rất rất trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất năng lượng điện phân 100% bỏ dở sự hòa tan của những khí nội địa và sự cất cánh khá của nước) với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện ko thay đổi. Kết trái ngược thực nghiệm được ghi ở trên bảng sau:

A. 10615.

B. 9650.

C. 11580.

D. 8202,5.

Câu 4:

Cho m gam bột Cu nhập 300 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau đó 1 thời hạn nhận được 3,44 gam hóa học rắn X và hỗn hợp Y. Cho 2,05 gam Zn nhập hỗn hợp Y cho tới phản xạ trọn vẹn, nhận được 5,06 gam hóa học rắn Z và hỗn hợp chứa chấp 1 muối hạt có một không hai. Giá trị của m là

A. 2,24.

B. 1,28.

C. 1,92.

D. 1,6.

Câu 5:

Điện phân hỗn hợp chứa chấp m gam láo lếu hợp ý CuSO4 và KCl tự năng lượng điện rất rất trơ, màng ngăn xốp cho tới khi nước chính thức năng lượng điện phân ở cả hai rất rất thì giới hạn năng lượng điện phân, nhận được hỗn hợp X và 4,48 lít khí bay đi ra ở anot (đktc). Dung dịch X hòa tan tối nhiều 15,3 gam Al2O3. Giá trị của m là

A. 37,8.

B. 31,4.

C. 42,6.

D. 49,8.

Câu 6:

Tiến hành năng lượng điện phân hỗn hợp chứa chấp Cu(NO3)2 1,2M và NaCl 0,8M tự năng lượng điện rất rất trơ cho tới khi lượng hỗn hợp tách 10,2g thì giới hạn năng lượng điện phân. Cho 0,2 mol bột Fe nhập hỗn hợp sau năng lượng điện phân, kết thúc giục phản xạ thấy bay đi ra 0,672 lit khí NO (sản phẩm khử có một không hai, dktc) và còn sót lại m gam hóa học rắn ko tan. Giá trị của m là :

A. 8,84g

B. 7,56g

C. 25,92g

Xem thêm: ngữ văn 6 tìm hiểu chung về văn miêu tả

D. 5,44g