tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cấp phối đá dăm

TIÊU CHUẨN NGÀNH

22TCN 334:2006

Bạn đang xem: tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cấp phối đá dăm

QUY TRÌNH KỸ THUẬTTHI CÔNG VÀ NGHIỆM THU LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG ÔTÔ

(Ban hành tất nhiên Quyết lăm le số 11/2006/QĐ-BGTVT ngày 20/02/2006 của Sở trưởng Sở Giao thông vận tải)

1. Quy lăm le chung

1.1. Phạm vi áp dụng

1.1.1. Quy trình này quy lăm le những đòi hỏi nghệ thuật về vật tư, technology tiến hành và sát hoạch lớp móng nhập kết cấu áo lối mượt lối ôtô dùng vật tư cung cấp phối đá đăm (CPĐD).

1.1.2. Các lớp móng vày vật tư cung cấp phối bất ngờ như: cung cấp phối sỏi ong, sỏi đỏ lòe, cung cấp phối sỏi đống, cung cấp phối sỏi (cuội) suối và những loại cung cấp phối đem cốt liệu vày xỉ lò cao... ko nằm trong phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Quy trình này.

1.1.3. Quy trình này thay cho thế "Quy trình tiến hành và sát hoạch lớp cung cấp phối đá dăm nhập kết cấu áo lối ôtô" 22 TCN 252-98.

1.2. Các khái niệm và thuật ngữ

CPĐD dùng để móng lối được chia thành nhị loại: CPĐD loại I và loại II.

1.2.1. CPĐD loại I: là cung cấp phối cốt liệu khoáng nhưng mà toàn bộ những cỡ phân tử được nghiền kể từ đá nguyên vẹn khai.

1.2.2. CPĐD loại II: là cung cấp phối cốt liệu khoáng được nghiền kể từ đá nguyên vẹn khai hoặc sỏi cuội, nhập cơ cỡ phân tử nhỏ rộng lớn 2,36 milimet hoàn toàn có thể là khoáng chất bất ngờ ko nghiền tuy nhiên lượng ko vượt lên quá 50% lượng CPĐD. Khi CPĐD được nghiền kể từ sỏi cuội thì những phân tử bên trên sàng 9,5 milimet tối thiểu 75% số phân tử đem kể từ nhị mặt mày vỡ trở lên trên.

1.3. Phạm vi dùng của vật tư CPĐD

1.3.1. CPĐD loại I được dùng thực hiện lớp móng bên trên (và móng bên dưới, bên trên hạ tầng đánh giá nhân tố tài chính, kỹ thuật) của kết cấu áo lối mượt đem tầng mặt mày loại A1, A2 theo đòi "Quy trình kiến thiết áo lối mềm" 22 TCN 211 -93 hoặc thực hiện lớp móng bên trên theo đòi "Tiêu chuẩn chỉnh kiến thiết mặt mày lối mềm" 22 TCN 274-01.

1.3.2. CPĐD loại II được dùng thực hiện lớp móng bên dưới của kết cấu áo lối đem tầng mặt mày loại A1 và thực hiện lớp móng bên trên mang đến tầng mặt mày loại A2 hoặc B1 theo đòi "Quy trình kiến thiết áo lối mềm" 22 TCN 211-93 hoặc thực hiện lớp móng bên dưới theo đòi "Tiêu chuẩn chỉnh kiến thiết mặt mày lối mềm" 22 TCN 274-01.

Ghi chú: Khi kiến thiết áo lối mượt theo đòi "Quy trình kiến thiết áo lối mềm" 22TCN 211-93 hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm trị số tế bào đun đàn hồi đo lường của vật tư CPĐD ở phụ lục A.

2. Yêu cầu nghệ thuật so với cung cấp phối đá dăm

2.1. Thành phần phân tử của vật tư CPĐD

2.1.1. Thành phần phân tử của vật tư CPĐD được quy lăm le bên trên Bảng 1.

2.1.2. Việc lựa lựa chọn loại CPĐD (theo cỡ phân tử danh lăm le lớn số 1 Dmax) nên địa thế căn cứ nhập chiều dày kiến thiết của lớp móng và nên được chứng tỏ nhập làm hồ sơ kiến thiết kết cấu áo lối và hướng dẫn nghệ thuật của công trình:

a) Cấp phối loại Dmax = 37,5 milimet tương thích sử dụng mang đến lớp móng dưới;

b) Cấp phối loại Dmax = 25 milimet tương thích sử dụng mang đến lớp móng trên;

c) Cấp phối loại Dmax = 19 milimet tương thích sử dụng mang đến việc bù vênh và tăng nhanh bên trên những kết cấu mặt mày lối cũ nhập tăng cấp, tôn tạo.

Bảng 1. Thành phần phân tử của cung cấp phối đá dăm

Kích cỡ đôi mắt sàng

vuông (mm)

Tỷ lệ lọt sàng % theo đòi khối lượng

Dmax = 37,5 mm

Dmax = 25 mm

Dmax = 19 mm

50

37,5

25

19

9,5

4,75

2,36

0,425

0,075

100

95 - 100

-

58 - 78

39 - 59

24 - 39

15 - 30

7 - 19

2 – 12

-

100

79 - 90

67 - 83

49 - 64

34 - 54

25 - 40

12 - 24

2 - 12

-

-

1 00

90 - 100

58 - 73

39 - 59

30 - 45

13 - 27

2 - 12

2.2. Các tiêu chí cơ lý của vật tư CPĐD

Các tiêu chí cơ lý đòi hỏi của vật tư CPĐD được quy lăm le bên trên Bảng 2.

Bảng 2. Các tiêu chí cơ lý đòi hỏi của vật tư CPĐD

TT

Chỉ chi phí kỹ thuật

Cấp phối đá dăm

Phương pháp

thí nghiệm

Loại I

Loại II

1

Độ hao hao Los - Angeles của cốt liệu (LA), %

 35

 40

22 TCN 318 - 04

2

Chỉ số mức độ Chịu đựng chuyên chở CBR bên trên phỏng chặt K98, dìm nước 96 giờ, %

 100

Không quy định

22 TCN 332 - 06

3

Giới hạn chảy (WL), %

 25

 35

AASHTO T89-02 (*)

4

Chỉ số mềm (IP),%

 6

 6

AASHTOT90-02 (*)

5

Chỉ số PP = Chỉ số mềm Ip x % lượng lọt qua loa sàng 0,075 mm

 45

 60

6

Hàm lượng phân tử thoi dẹt, %

 15

 15

TCVN 1772 - 87(**)

7

Độ chặt váy đầm nén (Kyc­), %

 98

 98

22 TCN 333-06 (phương pháp II-D)

Ghi chú:

 (*) Giới hạn chảy, số lượng giới hạn mềm được xác lập vày thực nghiệm với bộ phận phân tử lọt qua loa sàng 0,425 mm.

(**) Hạt thoi dẹt là phân tử đem chiều dày hoặc chiều ngang nhỏ rộng lớn hoặc vày 1/3 chiều dài;

Thí nghiệm được tiến hành với những cỡ phân tử đem 2 lần bán kính to hơn 4,75 milimet và cướp bên trên 5% lượng mẫu;

Hàm lượng phân tử thoi dẹt của kiểu mẫu lấy vày trung bình gia quyền của những sản phẩm vẫn xác lập mang đến từng cỡ phân tử.

3. Công nghệ tiến hành lớp móng lối vày cung cấp phối đá dăm

3.1. Công tác sẵn sàng thi đua công

3.1.1. Công tác sẵn sàng vật tư CPĐD

a) Phải tổ chức lựa lựa chọn những mối cung cấp hỗ trợ vật tư CPĐD mang đến dự án công trình. Công tác này bao hàm việc tham khảo, đánh giá, review về năng lực đáp ứng nhu cầu những tiêu chí nghệ thuật, năng lực hỗ trợ vật tư theo đòi tiến trình dự án công trình thực hiện hạ tầng nhằm Tư vấn giám sát chấp thuận đồng ý mối cung cấp hỗ trợ vật tư.

b) Vật liệu CPĐD kể từ mối cung cấp hỗ trợ nên được tập trung về kho bãi chứa chấp bên trên chân dự án công trình nhằm tổ chức những công tác làm việc đánh giá, review quality vật tư thực hiện hạ tầng nhằm Tư vấn giám sát chấp thuận đồng ý đem vật tư nhập dùng nhập dự án công trình.

- Bãi chứa chấp vật tư nên sắp xếp ngay gần địa điểm tiến hành và nên tập trung được lượng vật tư CPĐD ít nhất cho 1 ca thi đua công;

- Bãi chứa chấp vật tư nên được gia cố để: không biến thành cày xới, đảo lộn vì thế sự đi đi lại lại của những phương tiện đi lại vận gửi, thi đua công; không biến thành ngập nước, bùn khu đất hoặc vật tư không giống lộn vào;

- Không tập trung lộn lạo nhiều mối cung cấp vật tư nhập và một vị trí;

- Trong từng quy trình vận gửi, tập trung, nên đem những phương án nhằm mục đích rời sự phân tầng của vật tư CPĐD.

3.1.2. Công tác sẵn sàng mặt phẳng thi đua công

a) Tiến hành Phục hồi, đánh giá khối hệ thống cọc xác định tim và mép móng lối.

b) Việc tiến hành những lớp móng CPĐD chỉ được tổ chức khi mặt phẳng tiến hành và được sát hoạch. Khi quan trọng, nên tổ chức ra soát những tiêu chí nghệ thuật quy lăm le của mặt phẳng tiến hành nhất là phỏng chặt lu lèn kiến thiết.

c) Đối với mặt phẳng tiến hành là móng hoặc mặt mày lối cũ, nên vạc hiện nay, xử lý triệt nhằm những địa điểm hư đốn hư toàn cục. Việc sửa chữa thay thế hư đốn hư và bù vênh nên kết thúc đẩy trước lúc tiến hành lớp móng CPĐD. Khi bù vênh vày CPĐD thì chiều dày bù vênh ít nhất nên to hơn hoặc vày 3 phen cỡ phân tử lớn số 1 danh lăm le Dmax.

3.1.3. Công tác sẵn sàng vũ khí tiến hành đa số và vũ khí đáp ứng thi đua công

a) Huy động không hề thiếu những trang vũ khí tiến hành đa số như máy rải hoặc máy san, những loại lu, ôtô tự động sập chuyển động vật tư, vũ khí khống chính sách độ ẩm, máy đo lường cao phỏng, công cụ kiểm soát chiều dày..., những vũ khí thực nghiệm đánh giá phỏng chặt, nhiệt độ bên trên hiện nay ngôi trường...

b) Tiến hành đánh giá toàn bộ những công dụng cơ bạn dạng của vũ khí tiến hành đa số như hệ thống tinh chỉnh và điều khiển chiều dày rải của sản phẩm rải, khối hệ thống lắc của lu lắc, khối hệ thống tinh chỉnh và điều khiển thủy lực của lưỡi ben máy san, khối hệ thống phun nước... nhằm mục đích đảm bảo năng lực đáp ứng nhu cầu được những đòi hỏi nghệ thuật tiến hành lớp vật tư CPĐD.

c) Việc đem những trang vũ khí bên trên nhập thừng truyền vũ khí tiến hành đại trà phổ thông nên dựa vào sản phẩm của công tác làm việc tiến hành thử nghiệm (khoản 3.3).

3.2. Các đòi hỏi về tiến hành lớp móng lối vày vật tư CPĐD

3.2.1. Công tác tập trung vật tư nhập mặt phẳng thi đua công

a) Vật liệu CPĐD, sau thời điểm được chấp thuận đồng ý tiến hành dùng nhập dự án công trình, được tập trung cho tới mặt phẳng thi đua vô tư cách:

- Đổ thẳng nhập phễu máy rải hoặc

- Đổ trở nên những gò bên trên mặt phẳng tiến hành (chỉ so với lớp móng bên dưới và khi được Tư vấn giám sát được cho phép rải sử dụng máy san) với khoảng cách trong số những gò vật tư nên được xem toán và không thật 10 m (khoản 3.2.3);

- Sơ đồ gia dụng vận hành của những xe cộ tập trung vật tư, khoảng cách trong số những gò vật tư nên được phụ thuộc vào sản phẩm của công tác làm việc tiến hành thử nghiệm (khoản 3.3).

b) CPĐD và được vận gửi cho tới địa điểm tiến hành nên tổ chức tiến hành ngay lập tức nhằm mục đích rời tác động cho tới quality và làm khó giao thông vận tải.

3.2.2. Yêu cầu về nhiệt độ của vật tư CPĐD

a) Phải đảm bảo vật tư CPĐD luôn luôn đem nhiệt độ trực thuộc phạm vi nhiệt độ tối ưu (Wo  2%) nhập xuyên suốt quy trình chuyển động, tập trung, san hoặc rải và lu lèn.

b) Trước và nhập quy trình tiến hành, rất cần phải đánh giá và kiểm soát và điều chỉnh đúng lúc nhiệt độ của vật tư CPĐD.

- Nếu vật tư đem nhiệt độ thấp rộng lớn phạm vi nhiệt độ tối ưu, nên tưới nước bổ sung cập nhật vày những vòi vĩnh tưới dạng mưa và ko được nhằm nước cọ trôi những phân tử mịn. Nên phối hợp việc bổ sung cập nhật nhiệt độ ngay lập tức nhập quy trình san rải, lu lèn vày thành phần phun nước đang được sương gắn kèm;

- Nếu nhiệt độ to hơn phạm vi nhiệt độ tối ưu thì nên rải đi ra nhằm hong thô trước lúc lu lèn.

3.2.3. Công tác san rải CPĐD

a) Đối với lớp móng bên trên, vật tư CPĐD được rải sử dụng máy rải.

b) Đối với lớp móng bên dưới, nên dùng máy rải nhằm nâng lên quality dự án công trình. Chỉ được dùng máy san nhằm rải vật tư CPĐD khi đem không hề thiếu những biện pháp kháng phân tầng của vật tư CPĐD và được Tư vấn giám sát chấp thuận đồng ý.

c) Căn cứ nhập công dụng của vũ khí, chiều dày kiến thiết, hoàn toàn có thể phân trở nên những lớp tiến hành. Chiều dày của từng lớp tiến hành sau thời điểm lu lèn tránh việc to hơn 18cm so với móng bên dưới và 15cm so với lớp móng bên trên và chiều dày tối thiếu hụt của từng lớp nên rất to lớn rộng lớn 3 phen cỡ phân tử lớn số 1 danh lăm le Dmax.

d) Việc đưa ra quyết định chiều dày rải (thông qua loa thông số lu lèn) nên địa thế căn cứ nhập sản phẩm tiến hành thử nghiệm, hoàn toàn có thể xác lập thông số rải (hệ số lu lèn) sơ cỗ K*rải như sau:

Xem thêm: công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật

trong đó:

    là lượng thể tích thô lớn số 1 theo đòi sản phẩm thực nghiệm váy đầm nén chi phí chuẩn chỉnh, g/cm3;

      là lượng thể tích thô của vật tư CPĐĐ ở tình trạng tách (chưa váy đầm nén), g/cm3;

Kyc                là phỏng chặt đòi hỏi của lớp CPĐD.

đ) Để đảm bảo phỏng chặt lu lèn bên trên toàn cỗ chiều rộng móng, khi không tồn tại khuôn lối hoặc đá vỉa, nên rải vật tư CPĐD rộng lớn tăng từng mặt mày ít nhất là 25 centimet đối với chiều rộng kiến thiết của móng. Tại những địa điểm tiếp giáp với vệt rải trước, nên tổ chức vô hiệu hóa những vật tư CPĐD tách rộc bên trên những mép của vệt rải trước lúc rải vệt tiếp sau.

e) Trường phù hợp dùng máy san nhằm rải vật tư CPĐD, nên sắp xếp người công nhân lái máy tay nghề cao và nhân lực phụ theo đòi máy nhằm mục đích giới hạn và xử lý kịp hiện tượng kỳ lạ phân tầng của vật tư. Với những vị trị vật tư bị phân tầng, nên vô hiệu hóa toàn cỗ vật tư và thay cho thế vày vật tư CPĐD mới nhất. Việc xác lập sơ đồ gia dụng vận hành của sản phẩm san, rải CPĐD nên phụ thuộc vào sản phẩm của công tác làm việc tiến hành thử nghiệm (khoản 3.3).

g) Phải thông thường xuyên đánh giá cao phỏng, phỏng bằng vận, phỏng dốc ngang, phỏng dốc dọc, nhiệt độ, phỏng đồng đều của vật tư CPĐD nhập xuyên suốt quy trình san rải.

3.2.4. Công tác lu lèn

a) Phải lựa lựa chọn và kết hợp những loại lu nhập sơ đồ gia dụng lu lèn. Thông thông thường, dùng lu nhẹ nhàng với véc tơ vận tốc tức thời chậm rãi nhằm lu những lượt đầu, tiếp sau đó dùng lu đem trọng lực nặng trĩu lu tiếp cho tới khi đạt phỏng chặt đòi hỏi.

b) Số phen lu lèn nên đáp ứng đồng đều so với toàn bộ những điểm bên trên mặt mày móng (kể cả phần ngỏ rộng), đôi khi nên đảm bảo phỏng bằng vận sau thời điểm lu lèn.

c) Việc lu lèn nên tiến hành kể từ địa điểm thấp cho tới địa điểm cao, vệt bánh lu sau ông xã lên vệt lu trước kể từ trăng tròn - 25cm. Những phần đường trực tiếp, lu kể từ mép nhập tim lối và ở những phần đường cong, lu kể từ phía bụng lối cong dần dần lên phía sườn lưng lối cong.

d) Ngay sau tiến trình lu lèn sơ cỗ, nên tổ chức ngay lập tức công tác làm việc đánh giá cao phỏng, phỏng dốc ngang, phỏng bằng vận và vạc hiện nay những địa điểm bị lồi lõm, phân tầng nhằm bù phụ, sửa chữa thay thế kịp thời:

- Nếu thấy đem hiện tượng kỳ lạ không giống thông thường như rạn vỡ, đẩy sóng, xô dồn hoặc tách rộc ko chặt... nên ngừng lu, mò mẫm nguyên vẹn nhân và xử lý triệt nhằm rồi vừa được lu tiếp. Tất cả những công tác làm việc này nên xong xuôi trước lúc đạt được 80% công lu;

- Nếu nên bù phụ sau thời điểm vẫn lu lèn xong xuôi, thì mặt phẳng lớp móng CPĐD cơ nên được cầy xới với chiều thâm thúy ít nhất là 5 centimet trước lúc rải bù.

đ) Sơ đồ gia dụng technology lu lèn vận dụng nhằm tiến hành đại trà phổ thông mang đến từng lớp vật tư tựa như những loại lu dùng, trình tự động lu, số phen lu nên được xây cất bên trên hạ tầng tiến hành thử nghiệm lớp móng CPĐD (khoản 3.3).

3.2.5. Báo chăm sóc và thực hiện lớp vật liệu nhựa ngấm bám

a) Không mang đến xe pháo đi đi lại lại bên trên lớp móng tự dưng tưới vật liệu nhựa ngấm bám và nên thông thường xuyên lưu giữ nhiệt độ bên trên mặt mày lớp móng CPĐD nhằm rời những phân tử mịn bị gió máy thổi.

b) Đối với lớp móng bên trên, rất cần phải nhanh gọn lẹ tưới lớp ngấm bám vày vật liệu nhựa trộn dầu loại MC-70 (phù phù hợp với chi phí chuẩn chỉnh ASTM D2027) hoặc nhũ tương vật liệu nhựa lối loại SS-1h hoặc CSS-1h (phù phù hợp với chi phí chuẩn chỉnh ASTM D997 hoặc ASTM D2397).

- Trước khi tưới vật liệu nhựa ngấm bám, nên tổ chức thực hiện lau chùi và vệ sinh mặt phẳng lớp móng nhằm mục đích vô hiệu hóa những vết bụi, rác rến, vật tư tách rộc vày những công cụ tương thích như thanh hao, máy nén khí tuy nhiên ko được sản xuất bong nhảy những cốt liệu của lớp móng;

- Khi tưới vật liệu nhựa ngấm bám, nên đáp ứng vật tư đem sức nóng phỏng thao tác tương thích (khoảng 30 - 65oC so với MC70 và 25 - 70oC với SS-1h hoặc CSS-1h) và sức nóng phỏng không gian to hơn 80C;

- Tiến hành phun tưới lớp vật liệu nhựa ngấm bám đồng đều bên trên toàn cỗ mặt phẳng lớp móng vày những vũ khí chuyên được sự dụng với áp lực đè nén phun kể từ 2 - 5 at với lăm le nút là một trong,2  0,1 lít/m2.

c) Nếu nên đảm bảo giao thông vận tải, ngay lập tức sau thời điểm tưới lớp ngấm bám, nên phủ một tấm đá mạt form size 0,5 centimet x 1,0 centimet với lăm le nút 10  1 lít/m2 và lu nhẹ nhàng khoảng tầm 2 - 3 lần/điểm. Đồng thời, nên sắp xếp lực lượng trùng tu, bảo trì mỗi ngày như: thải nước mặt phẳng, bù phụ, quét dọn gạt những phân tử đá bị văng dạt và lu lèn lại những địa điểm đem hiện tượng kỳ lạ bị bong nhảy vì thế xe đua.

3.3. Thi công thí điểm

3.3.1. Yêu cầu so với công tác làm việc tiến hành thí điểm

a) Việc tiến hành thử nghiệm nên được vận dụng cho từng mũi tiến hành trong những tình huống sau:

- Trước khi lên kế hoạch tiến hành đại trà;

- Khi đem sự thay cho thay đổi vũ khí tiến hành chủ yếu như: lu nặng trĩu, máy san, máy rải;

- Khi đem sự thay cho thay đổi về mối cung cấp hỗ trợ vật tư hoặc loại vật tư CPĐD.

b) Công tác tiến hành thử nghiệm là hạ tầng nhằm đưa ra phương án tổ chức triển khai tiến hành đại trà phổ thông nhằm mục đích đảm bảo được những đòi hỏi về nghệ thuật, quality và tài chính. Do vậy, việc tiến hành thử nghiệm nên thể hiện được những thông số kỹ thuật technology tối ưu sau:

- Sơ đồ gia dụng tập trung vật tư, sơ đồ gia dụng vận hành của sản phẩm san hoặc máy rải;

- Hệ số lu lèn, chiều dày tối ưu của lớp thi đua công;

- Sơ đồ gia dụng lu lèn của từng loại lu với trật tự và hành trình dài lu, véc tơ vận tốc tức thời và số phen lu qua loa một điểm;

- Các công tác làm việc phụ trợ như bù phụ, xử lý phân tầng và quá trình đánh giá, giám sát quality và tiến trình tiến hành.

c) Toàn cỗ công tác làm việc tiến hành thử nghiệm, kể từ khi lập đề cương cho tới khi xác lập được dây chuyền sản xuất technology vận dụng mang đến tiến hành đại trà phổ thông, nên được sự đánh giá và chấp thuận đồng ý của Tư vấn giám sát.

3.3.2. Lập phương án tổ chức triển khai tiến hành thí điểm

a) Các phân đoạn được lựa lựa chọn tiến hành thử nghiệm nên thay mặt đại diện mang đến phạm vi tiến hành của từng mũi tiến hành về: mô hình kết cấu của mặt phẳng tiến hành, phỏng dốc dọc, dốc ngang, chiều rộng lớp móng... Thông thông thường, chiều nhiều năm ít nhất của từng phân đoạn thử nghiệm là 50 m.

b) Căn cứ nhập đòi hỏi về tiến trình tiến hành, về tiến trình hỗ trợ vật tư, ĐK thực tiễn về mặt phẳng, về năng lực kêu gọi trang vũ khí tiến hành và những đòi hỏi vẫn nêu ở khoản 3.3.1, tổ chức lập tối thiểu 2 sơ đồ gia dụng technology tiến hành thử nghiệm ứng với 2 phân đoạn và được lựa lựa chọn.

c) Khi lập những sơ đồ gia dụng technology tiến hành thử nghiệm nên đánh giá không hề thiếu những đặc điểm nghệ thuật của những vũ khí tiến hành hiện nay đem, kết phù hợp với tay nghề tiến hành và được thu thập và ĐK thực tiễn về năng lượng vũ khí, hiện nay ngôi trường. Trong sơ đồ gia dụng technology tiến hành thử nghiệm, nên nêu rõ ràng những yếu tố sau:

- Tuân thủ theo đòi quy lăm le bên trên khoản 3.2.3 khi xác lập sơ cỗ chiều dày của từng lớp vật tư CPĐD sau thời điểm rải hoặc san (ban đầu hoàn toàn có thể tạm thời lấy thông số lu lèn là một trong,3). Lập sơ đồ gia dụng vận hành của phương tiện đi lại tập trung, san rải vật tư. Cần xác lập sơ cỗ cự ly trong số những gò vật tư khi thi đua vô tư máy san;

- Lựa lựa chọn và kêu gọi những kiểu mẫu lu quí hợp;

- Lập sơ đồ gia dụng lu cho từng loại lu, nhập cơ nêu rõ ràng trình tự động lu lèn, số lượt và vận tốc lu qua loa một điểm, sự kết hợp những loại lu...;

- Xác lập sơ cỗ những việc làm phụ trợ, quá trình và thời gian tổ chức những công tác làm việc đánh giá, giám sát cần thiết tiến hành nhằm mục đích đáp ứng sự hoạt động và sinh hoạt uyển chuyển của dây chuyền sản xuất tiến hành và đáp ứng quality dự án công trình.

3.3.3. Tiến hành tiến hành thí điểm

a) Tiến hành tiến hành thử nghiệm theo đòi những sơ đồ gia dụng technology vẫn lập bên trên những phân đoạn thử nghiệm không giống nhau, đôi khi ghi lại những số liệu cơ bạn dạng của từng bước một tiến hành vẫn tiến hành như:

- Số lượng, lượng vật tư chuyển động của phương tiện đi lại tập trung vật tư cho tới công trường thi công. Khoảng cơ hội trong số những gò vật tư CPĐD (đối với lớp móng bên dưới, khi được phép tắc thi đua vô tư máy san);

- Biện pháp té tưới nước bổ sung cập nhật nhằm đạt được nhiệt độ nhập và sau thời điểm san hoặc rải;

- Cao phỏng trước và sau thời điểm san hoặc rải vật tư CPĐD;

- Các hiện tượng kỳ lạ phân tầng, lượn sóng, phỏng bằng vận và việc bù phụ... (nếu đem );

- Trình tự động nhập, đi ra của những loại lu, số lượt và véc tơ vận tốc tức thời lu qua loa một điểm;

- Kết ngược thực nghiệm xác lập phỏng chặt, nhiệt độ tiến hành (ở tiến trình cuối của quy trình lu lèn) ứng với số lượt trải qua của từng loại lu bên trên địa điểm thí nghiệm;

- Cao phỏng sau đầy đủ công tác làm việc lu lèn lớp móng CPĐD;

- Thời gian ngoan chính thức, kết thúc đẩy, ĐK khí hậu khi thử nghiệm.

b) Từ những số liệu vẫn tiếp nhận, tổ chức đo lường và hiệu chủ yếu lại những thông số kỹ thuật như:

- Hệ số rải (hệ số lu lèn) Krải được xác lập tiến hành những số liệu cao phỏng bên trên và một mặt phẳng cắt bên trên những điểm ứng như sau:

Krải =

rải - mb

(2)

lu - mb

trong đó:

mb          là cao phỏng mặt phẳng tiến hành, m;

rải           là cao phỏng mặt phẳng lớp CPĐD sau thời điểm rải, m;

lu            là cao phỏng mặt phẳng lớp CPĐD sau thời điểm lu lèn xong xuôi (đã đạt phỏng chặt yêu thương cầu), m.

- Tương quan liêu thân thích số phen lu lèn (hoặc công lu) và phỏng chặt đạt được;

- Số lượng phương tiện đi lại vận gửi nhập cuộc nhập dây chuyền sản xuất, cự ly trong số những gò vật tư (nếu rải sử dụng máy san).

c) Tiến hành hiệu chỉnh sơ đồ gia dụng tiến hành thử nghiệm nhằm vận dụng mang đến tiến hành đại trà phổ thông.

4. Yêu cầu so với công tác làm việc đánh giá, nghiệm thu

4.1. Quy lăm le về lấy kiểu mẫu vật tư CPĐD đáp ứng công tác làm việc đánh giá sát hoạch quality vật tư và lớp móng CPĐD

4.1.1. Mật phỏng lấy kiểu mẫu, thực nghiệm được quy lăm le nhập Quy trình này là ít nhất.

4.1.2. Để đáp ứng công tác làm việc đánh giá sát hoạch, lượng tối thiếu hụt lấy kiểu mẫu bên trên hiện nay ngôi trường nhằm thực nghiệm được quy lăm le bên trên bảng 3.

Bảng 3. Yêu cầu lượng tối thiếu hụt lấy kiểu mẫu lấy bên trên hiện nay trường

Cỡ phân tử danh lăm le rộng lớn nhất

Dmax = 37,5mm

Dmax = 25mm

Dmax = 19 mm

Khối lượng kiểu mẫu tối thiểu

125 Kg

100 Kg

75 Kg

 4.1.3. Mẫu thực nghiệm được lấy nên thay mặt đại diện mang đến lô thành phầm hoặc đoạn được thực nghiệm, đánh giá. Tùy nằm trong nhập mục tiêu đánh giá và ĐK ví dụ, việc lấy kiểu mẫu hoàn toàn có thể được tiến hành theo đòi những công thức không giống nhau và tuân hành những đòi hỏi cơ bạn dạng sau:

a) Khi lấy kiểu mẫu bên trên cửa ngõ xả, nên đảm bảo lấy hoàn hảo vẹn toàn cỗ vật tư xả đi ra, ko được nhằm rơi vãi;

b) Khi lấy kiểu mẫu bên trên băng chuyên chở, nên lấy không còn vật tư bên trên toàn cỗ mặt phẳng cắt ngang của băng chuyên chở, đặc biệt quan trọng xem xét lấy không còn những phân tử mịn;

c) Không lấy kiểu mẫu vật tư bên trên cửa ngõ xả hoặc bên trên băng chuyên chở của dây chuyền sản xuất phát triển khi dây chuyền sản xuất mới nhất chính thức ca phát triển, không đúng định;

d) Khi lấy kiểu mẫu vật tư bên trên những gò chứa chấp, với từng gò, gạt quăng quật vật tư phía bên trên thân thích gò trở nên một phía phẳng lặng đem độ dài rộng rất to lớn rộng lớn 50 centimet x 50 centimet và móc trở nên hố vuông vắn sao cho vừa lượng vật tư theo đòi quy lăm le trở nên một hố;

đ) Khi lấy vật tư bên trên lớp móng vẫn rải, nên móc trở nên hố trực tiếp đứng và lấy không còn toàn cỗ vật tư theo hướng dày kết cấu.

4.2. Kiểm tra, sát hoạch quality vật liệu

Công tác đánh giá, sát hoạch quality vật tư CPĐD nên được tổ chức theo đòi những tiến trình sau:

4.2.1. Giai đoạn đánh giá đáp ứng mang đến công tác làm việc chấp thuận đồng ý mối cung cấp hỗ trợ vật tư CPĐD mang đến công trình

a) Mẫu đánh giá được lấy bên trên mối cung cấp hỗ trợ, cứ 3.000 m3 vật tư hỗ trợ mang đến dự án công trình hoặc khi tương quan cho tới một trong những tình huống sau, tổ chức lấy một mẫu:

- Nguồn vật tư lần thứ nhất hỗ trợ mang đến công trình;

- Có sự thay cho thay đổi nguồn cung cấp cấp;

- Có sự thay cho thay đổi địa tầng khai quật của đá nguyên vẹn khai;

- Có sự thay cho thay đổi dây chuyền sản xuất nghiền sàng hoặc hàm nghiền hoặc cỡ sàng;

- Có sự phi lý về quality vật tư.

b) Vật liệu nên thỏa mãn nhu cầu toàn bộ những tiêu chí cơ lý đòi hỏi được quy lăm le bên trên Bảng 1, Bảng 2.

4.2.2. Giai đoạn đánh giá đáp ứng công tác làm việc sát hoạch quality vật tư CPĐD và được tập trung bên trên chân dự án công trình để lấy nhập sử dụng

a) Mẫu đánh giá được lấy ở kho bãi chứa chấp bên trên chân dự án công trình, cứ 1.000 m3 vật tư lấy một kiểu mẫu cho từng mối cung cấp hỗ trợ hoặc khi đem sự phi lý về quality vật tư.

b) Vật liệu nên thỏa mãn nhu cầu toàn bộ những tiêu chí cơ lý đòi hỏi quy lăm le bên trên Bảng 1, Bảng 2 và đôi khi thực nghiệm váy đầm nén nhập chống.

4.3. Kiểm tra nhập quy trình thi đua công

Trong xuyên suốt quy trình tiến hành, đơn vị chức năng tiến hành nên thông thường xuyên tổ chức thực nghiệm, đánh giá những nội dung sau:

4.3.1. Độ độ ẩm, sự phân tầng của vật tư CPĐD (quan sát vày đôi mắt và đánh giá bộ phận hạt). Cứ 200m3 vật tư CPĐD hoặc một ca tiến hành nên tổ chức lấy một kiểu mẫu thực nghiệm bộ phận phân tử, nhiệt độ.

4.3.2. Độ chặt lu lèn

a) Việc thực nghiệm tiến hành theo đòi "Quy trình nghệ thuật xác lập dung trọng của khu đất vày cách thức xối cát" 22 TCN 13-79 hoặc chi phí chuẩn chỉnh AASHTO T191 và được tổ chức bên trên từng lớp móng CPĐD vẫn tiến hành xong xuôi.

b) Đến tiến trình cuối của quy trình lu lèn, nên thông thường xuyên thực nghiệm mò mẫm tra phỏng chặt lu lèn nhằm thực hiện hạ tầng kết thúc đẩy quy trình lu lèn. Cứ 800 m2 nên tổ chức thực nghiệm phỏng chặt lu lèn bên trên một địa điểm tình cờ.

4.3.3. Các nhân tố hình học tập, phỏng vày phẳng

a) Cao phỏng, phỏng dốc ngang của mặt phẳng lớp móng được xác lập dựa vào số liệu đo cao phỏng bên trên tim và bên trên mép của mặt mày móng.

b) Chiều dày lớp móng được xác lập dựa vào số liệu đo lường cao phỏng trước và sau thời điểm tiến hành lớp móng bên trên những điểm ứng bên trên và một mặt phẳng cắt (khi quan trọng, tổ chức móc hố nhằm kiểm tra).

c) Bề rộng lớn lớp móng được xác lập vày thước thép.

d) Độ bằng vận được đo vày thước 3 m theo đòi "Quy trình nghệ thuật đo phỏng bằng vận mặt mày lối vày thước nhiều năm 3 mét" 22 TCN 16-79. Khe hở lớn số 1 bên dưới thước được quy lăm le bên trên Bảng 4.

đ) Mật phỏng đánh giá và những đòi hỏi ví dụ được quy lăm le bên trên Bảng 4.

Bảng 4. Yêu cầu về độ dài rộng hình học tập và phỏng bằng vận của lớp móng vày CPĐD

TT

Chỉ chi phí kiểm tra

Giới sợ hãi mang đến phép

Mật phỏng kiểm tra

Móng

dưới

Móng

trên

1

Cao độ

- 10 mm

- 5 mm

Cứ 40 - 50 m với đoạn tuyến trực tiếp, trăng tròn - 25 m với đoạn tuyến cong vày hoặc cong đứng đo một trắc ngang.

2

Độ dốc ngang

 0,5%

 0,3%

3

Chiều dày

 10 mm

 5 mm

4

Bề rộng

- 50 mm

- 50 mm

5

Độ vày phẳng: khe hở lớn số 1 bên dưới thước 3m

 10 mm

 5 mm

Cứ 100 m đo bên trên một địa điểm.

e) Các số liệu thực nghiệm bên trên là hạ tầng nhằm tổ chức sát hoạch dự án công trình.

4.4. Kiểm tra sát hoạch quality thi đua công

4.4.1. Đối với phỏng chặt lu lèn: cứ 7.000 m2 hoặc 1 Km (với lối 2 làn xe) thực nghiệm đánh giá bên trên 2 địa điểm tình cờ (trường phù hợp rải sử dụng máy san, đánh giá bên trên 3 địa điểm ngẫu nhiên).

4.4.2. Đối với những nhân tố hình học tập, phỏng vày phẳng: tỷ lệ đánh giá vày 20% lượng quy lăm le bên trên khoản 4.3.3.

PHỤ LỤC A

CHỈ DẪN LỰA CHỌN TRỊ SỐ MÔ ĐUN ĐÀN HỒI TÍNH TOÁN CỦA VẬT LIỆU CPĐD

Xem thêm: vì sao cuộc khởi nghĩa hương khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương

Khi kiến thiết áo lối mượt theo đòi "Quy trình kiến thiết áo lối mềm" 22 TCN 211 - 93, hoàn toàn có thể lấy trị số tế bào đun đàn hồi đo lường của vật tư CPĐD như sau:

CPĐD loại I:      2500  Ett   3000 daN/cm2;

CPĐD loại II:      2000  Ett < 2500 daN/cm2.