tim 2 so biet rang neu dem so thu nhat chia cho 2

Câu hỏi

trịnh hồng nhung

Tìm nhị số hiểu được nếu như lấy số loại nhất phân tách cho tới 2, số loại nhị phân tách cho tới 2.5 thì được nhị sản phẩm đều nhau và biết hiệu của bọn chúng vì thế 21.3.

Bạn đang xem: tim 2 so biet rang neu dem so thu nhat chia cho 2

Trả lời: số loại nhất là.....      số loại nhị là....

( Nếu là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

Jaki Nastumi

24 mon 7 2017 khi 10:33

Tìm nhị số hiểu được nếu như lấy số loại nhất phân tách cho tới 2, số loại nhị phân tách cho tới 2.5 thì được nhị sản phẩm đều nhau và biết hiệu của bọn chúng vì thế 21.3.

Trả lời: số loại nhất là.....      số loại nhị là....

( Nếu là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

mk cần thiết cấp chung mk nhé

Xem chi tiết

Vũ Hải Yến

Tìm nhị số hiểu được lấy số thưs nhất phân tách cho tới 3 ,số loại nhị phân tách cho tới 5 thì đều đều nhau và biết tổng của bọn chúng vì thế 364,8 Lưu ý (nếu là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất ngăn cách nhau chừng vì thế lốt ";") 

Xem chi tiết

Linh Kenny

10 mon 9 năm nhâm thìn khi 23:29

Câu 8:
Cho 3 số với tổng vì thế 321,95. hiểu nếu như lấy số loại nhất nhân với 3; số loại nhị nhân với 4; số loại phụ vương nhân với 5 thì được 3 sản phẩm đều nhau. Tìm số loại phụ vương.
Trả lời: Số loại phụ vương là .
(Nhập sản phẩm bên dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

Xem chi tiết

Trần Thị Thùy Linh

tìm nhị số nếu như lấy số nhất phân tách cho tới 2 , số thứ hai phân tách cho tới 2.5 thì nhị sản phẩm đều nhau , và biết hiệu của bọn chúng 21.3.Tìm số rộng lớn , số bé 

Xem chi tiết

Nguyễn Thành Hưng

Tìm nhị số hiểu được nếu như lấy số loại nhất phân tách cho tới 2, số loại nhị phân tách cho tới 2.5 thì được nhị sản phẩm đều nhau và biết hiệu của bọn chúng vì thế 21.3.

Xem thêm: những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm

Trả lời: số loại nhất là.....      số loại nhị là....

( Nếu là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

Xem chi tiết

Người người sử dụng hiện tại ko tồ...

24 mon 12 2018 khi 21:31

Câu 1:Tìm nhị số hiểu được nếu như lấy số loại nhất phân tách cho tới 2, số loại nhị phân tách cho tới 2,5 thì được nhị sản phẩm đều nhau và biết hiệu của bọn chúng vì thế 21,3.Trả lời: Số loại nhất là .....              Số loại nhị là ....(Nếu là số thập phân thì nhập bên dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)Câu 2:Tìm số với 4 chữ số a45b biết số cơ phân tách không còn cho tới 2 và 9 còn phân tách cho tới 5 dư 3Trả lời: Số này là ...Câu 3:Biết tích 25 x 26 x 27 x 28 x aCó sản phẩm thực sự số với dạng 39 * 1200Hãy thăm dò độ quý hiếm của số *Trả lời: Chữ số * là chữ số ....

Đọc tiếp

Xem chi tiết

hacker2012

4 mon 12 năm nhâm thìn khi 19:34

Câu 9:
Cho 3 số với tổng vì thế 321,95. hiểu nếu như lấy số loại nhất nhân với 3; số loại nhị nhân với 4; số loại phụ vương nhân với 5 thì được 3 sản phẩm đều nhau. Tìm số loại phụ vương.
Trả lời: Số loại phụ vương là .
(Nhập sản phẩm bên dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

Hãy điền số tương thích vô khu vực .... nhé !

Xem chi tiết

minhthu

19 mon 11 năm nhâm thìn khi 14:25

Cho 3 số với tổng vì thế 321,95. hiểu nếu như lấy số loại nhất nhân với 3; số loại nhị nhân với 4; số loại phụ vương nhân với 5 thì được 3 sản phẩm đều nhau. Tìm số loại phụ vương.
Trả lời: Số loại phụ vương là .
(Nhập sản phẩm bên dưới dạng số thập phân gọn gàng nhất)

Hãy điền số tương thích vô khu vực .... nhé !

Xem chi tiết

Đỗ Hữu Phước

Xem thêm: tổng hợp các câu hỏi về bảo hiểm nhân thọ

14 mon 12 năm nhâm thìn khi 19:12

tìm nhị số hiểu được nếu như lấy số loại nhất phân tách cho tới 2;số loại nhị phân tách cho tới 2,5 thì được nhị sản phẩm đều nhau và biết hiệu của bọn chúng vì thế 21,3 .thăm dò số loại nhất và số loại hai

Xem chi tiết