tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Cách giải vấn đề hiệu - tỉ lớp 4

Bài tập luyện Toán lớp 4: Dạng Toán mò mẫm nhì số lúc biết hiệu và tỉ của nhì số đó có chỉ dẫn giải mang lại từng dạng bài bác tập luyện được VnDoc thuế tầm, tổ hợp hùn những em học viên học tập chất lượng tốt dạng bài bác này, tương đương hùn những thầy cô đạt thêm tư liệu tu dưỡng học viên tương đối tốt.

Bạn đang xem: tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

1. Cách giải công cộng bài bác Toán hiệu tỉ lớp 4

1.1 Dạng toán hiệu tỉ cơ bản

Các bước giải:

 • Bước 1: Tìm hiệu nhì số (nếu ẩn hiệu)
 • Bước 2: Tìm tỉ số (nếu ẩn tỉ)
 • Bước 3: Vẽ sơ đồ
 • Bước 4: Tìm hiệu số phần bởi vì nhau
 • Bước 5: Số nhỏ nhắn = Hiệu : Hiệu số phần x số phần của số bé
 • Bước 6: Số rộng lớn bởi vì = Số nhỏ nhắn + Hiệu

Ví dụ: Hiệu của nhì số là 36. Tỉ số của nhì số này là \frac{8}{5}. Tìm nhì số cơ.

Cách giải bài bác dạng: mò mẫm 2 số lúc biết hiệu và tỉ số toán lớp 4

Theo sơ đồ dùng, hiệu số phần đều bằng nhau là:

8 - 5 = 3 (phần)

Số nhỏ nhắn là :

36: 3 x 5 = 60

Số rộng lớn là :

60 + 36 = 96

Đáp số: Số bé: 60; Số lớn: 96.

Các tình huống quánh biệt

Đề bài bác nhiều vấn đề ko mang lại dữ khiếu nại rất đầy đủ về hiệu và tỉ số tuy nhiên hoàn toàn có thể mang lại dữ khiếu nại như sau:

 • Thiếu hiệu (cho biết tỉ số, không tồn tại biết hiệu số)
 • Thiếu tỉ (cho biết hiệu số, ko cho thấy thêm tỉ số)
 • Cho dữ khiếu nại thêm thắt, giảm sút số, tạo ra hiệu (tỉ) mới mẻ mò mẫm số ban đầu

Với những vấn đề mang lại dữ khiếu nại vì vậy, cần thiết tổ chức thêm 1 bước fake về vấn đề cơ bạn dạng và cơ hội giải Note như sau

1.2. Dạng toán hiệu (ẩn) – tỉ

Dạng toán này đề bài bác ko cho thấy thêm hiệu ngay lập tức, bởi vậy tất cả chúng ta cần mò mẫm cơ hội mò mẫm hiệu trước rồi mới mẻ đi tìm kiếm hiệu số phần đều bằng nhau và kể từ cơ tìm ra nhì số.

Ví dụ 4. Hình chữ nhật đem chiều nhiều năm bởi vì \frac{3}{2} chiều rộng lớn. Nếu tăng chiều rộng lớn thêm thắt trăng tròn m thì hình chữ nhật trở nên hình vuông vắn. Tính diện tích S của hình chữ nhật?

Lời giải.

 • Vì chiều nhiều năm bởi vì 3/2 chiều rộng lớn, nên nếu như coi chiều rộng lớn là 2 phần đoạn trực tiếp thì chiều nhiều năm là 3 phần. Theo đề bài bác tao đem sơ đồ:

Dạng Toán hiệu tỉ

 • Nếu tăng chiều rộng lớn thêm thắt trăng tròn m thì hình chữ nhật trở nên hình vuông vắn, tức là lúc cơ chiều rộng lớn tiếp tục nhiều năm bởi vì chiều nhiều năm. Hay thưa cách tiếp, hiệu chiều nhiều năm và chiều rộng lớn là trăng tròn m.
 • Theo sơ đồ dùng, hiệu số phần đều bằng nhau là: 3 – 2 = 1 (phần)
 • Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là: trăng tròn x 3 = 60 (m)
 • Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là: trăng tròn x 2 = 40 (m)
 • Diện tích của hình chữ nhật là: 60 x 40 = 2 400 (m2)

Đáp số: 2 400 m2

1.3. Dạng toán hiệu – tỉ (ẩn)

Ví dụ 5. Có nhì thùng dầu, thùng loại nhất đựng không nhiều thùng loại nhì 24 l dầu. lõi 5 lượt thùng loại nhất bởi vì 3 lượt thùng loại nhì. Hỏi từng thùng đựng từng nào lít dầu?

Bài giải

 • Đề bài bác ko cho thấy thêm tỉ số, tuy vậy lại cho thấy thêm “5 lượt thùng I bởi vì 3 lượt II”. Hay thưa cách tiếp, tỉ số của thùng loại nhất và thùng loại nhì là 3/5.
 • Do cơ, tất cả chúng ta đem sơ đồ dùng sau:

Dạng toán hiệu tỉ

 • Hiệu số phần đều bằng nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)
 • Số lít dầu thùng loại nhất đựng là: (24: 2) x 3 = 36 (l)
 • Số lít dầu thùng loại nhì đựng là: 36 + 24 = 60 (l)

Đáp số: 36 l dầu; 60 l dầu.

1.4. Dạng toán hiệu (ẩn) – tỉ (ẩn)

Ví dụ 6. Hiện ni, An 8 tuổi hạc và chị Mai 28 tuổi hạc. Sau từng nào năm nữa thì 1/3 tuổi hạc An bởi vì 1/7 tuổi hạc chị Mai?

Lời giải.

 • Theo đầu bài bác, tao đem sơ đồ dùng sau:

Dạng toán hiệu tỉ lớp 4

 • Hiệu số tuổi hạc của An và Mai luôn luôn là: 28 – 8 = trăng tròn (tuổi)
 • Biết 1/3 tuổi hạc của An bởi vì 1/7 tuổi hạc của Mai nên suy đi ra tuổi hạc của An bởi vì 3/7 tuổi hạc của Mai.
 • Hiệu số phần bởi vì nhau: 7 – 3 = 4 (phần)
 • Số tuổi hạc của An về sau là: (20:4) x 3 = 15 (tuổi)
 • Số năm cần thiết mò mẫm là: 15 – 8 = 7 (năm)

Đáp số: 7 năm.

2. Bài tập luyện tự động luyện hiệu tỉ Toán lớp 4

1. Nhà Lan đem 2 bạn bè. Lan kém cỏi anh trai của cô ấy ấy 5 tuổi hạc. Tuổi của tía Lan vội vàng 5 lượt tuổi hạc anh Lan và rộng lớn tuổi hạc Lan 45 tuổi hạc. Hỏi tuổi hạc Lan hiện nay nay?

Hướng dẫn

Tìm nhì số lúc biết hiệu tỉ của 2 số đó

Bố rộng lớn anh Lan số tuổi hạc là: 45 - 5 = 40 (tuổi)

Coi tuổi hạc anh là một trong những phần thì tuổi hạc tía là 5 phần

Hiệu số phần đều bằng nhau là: 5 - 1 = 4 (phần)

Tuổi anh là: 40 : 4 x 1 = 10 (tuổi)

Tuổi Lan là: 10 - 5 = 5 (tuổi)

2. Hình chữ nhật đem chiều nhiều năm bởi vì 3/2 chiều rộng lớn. Nếu tăng chiều rộng lớn 20m thì hình chữ nhật trở nên hình vuông vắn. Tính diện tích S của hình chữ nhật?

Hướng dẫn

Chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 20m

Ta đem sơ đồ:

Chiều rộng: |-------|-------|

Chiều dài: |-------|-------|-------|

Hiệu số phần đều bằng nhau là: 3 – 2 = 1 (phần)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là: trăng tròn : 1 x 2 = 40 (m)

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là: 40 + trăng tròn = 60 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là: 40 x 60 = 2400 (m2)

3. Có nhì thùng dầu, thùng loại nhất đựng không nhiều thùng loại nhì 24 lít dầu. 5 lượt thùng loại nhất bởi vì 3 lượt thùng loại nhì. Hỏi từng thùng đựng từng nào lít dầu?

Hướng dẫn

Hiệu nhì thùng là: 24 lít

Thùng loại nhất x 5 = thùng loại nhì x 3

Thùng loại nhất = thùng loại nhì x 3 : 5

Hay thùng loại nhất = 3/5 thùng loại hai

Vẽ sơ đồ:

Thùng 1: |-------|-------|-------|

Thùng 2: |-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần đều bằng nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)

Thùng loại nhất đựng số lít dầu là: 24 : 2 x 3 = 36 (lít)

Thùng loại nhì đựng số lít dầu là: 36 + 24 = 60 (lít)

4. Hiện ni, An 8 tuổi hạc và chị Mai 28 tuổi hạc. Sau từng nào năm nữa thì 1/3 tuổi hạc An bởi vì 1/7 tuổi hạc chị Mai?

Hướng dẫn

Bước 1: Tìm hiệu

Chị Mai rộng lớn An số tuổi hạc là: 28 – 8 = trăng tròn (tuổi)

Bước 2: Tìm tỉ số:

1/3 tuổi hạc An bởi vì 1/7 tuổi hạc chị Mai thì tuổi hạc An bởi vì 3/7 tuổi hạc của chị ý Mai

(Ghi nhớ: Cứ nằm trong tử số thì khuôn mẫu số là số phần; nếu như gặp gỡ bài bác ko nằm trong tử số thì quy đồng về nằm trong tử số. Còn nếu trong trường hợp là tích như bài bác 3 thì số phần ngược lại)

Giải mến nhằm học viên hiểu thì hoàn toàn có thể vận dụng cơ hội sau:

Tuổi An : 3 = Tuổi chị Mai : 7 suy đi ra Tuổi An = Tuổi chị Mai : 7 x 3 = 3/7 tuổi hạc chị Mai)

Bước 3: Vẽ sơ đồ:

An: |-------|-------|-------|

Mai: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Bước 4: Tìm hiệu số phần đều bằng nhau.

Hiệu số phần đều bằng nhau là: 7 – 3 = 4 (phần)

Bước 5: Tìm nhì số

Số nhỏ nhắn = hiệu : hiệu số phần đều bằng nhau x số phần của số bé

Tuổi An Lúc cơ là: trăng tròn : 4 x 3 = 15 (tuổi)

Xem thêm: giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Số năm nhằm 1/3 tuổi hạc An bởi vì 1/7 tuổi hạc Mai là: 15 – 8 = 7 (năm)

5. Một lớp học tập đem số học viên phái nữ gấp rất nhiều lần số học viên phái nam. Nếu fake cút 3 học viên phái nữ thì số học viên phái nữ rộng lớn số học viên phái nam là 7 em. Lớp học tập cơ đem số học viên là: ...... học viên.

Hướng dẫn

Số học viên phái nữ rộng lớn số học viên phái nam lúc đầu là: 7 + 3 = 10 (bạn)

Ta đem sơ đồ:

Học sinh nữ: |-------|-------|

Học sinh nam: |-------|

Hiệu số phần đều bằng nhau là: 2 – 1 = 1 (phần)

Số học viên phái nữ lớp cơ là: 10 : 1 x 2 = trăng tròn (bạn)

Số học viên phái nam là: trăng tròn : 2 = 10 (bạn)

Tổng số học viên lớp cơ là: trăng tròn + 10 = 30 (bạn)

6. Năm ni tuổi hạc u vội vàng cấp bách 4 lượt tuổi hạc con cái. Hai năm trước đó tuổi hạc u rộng lớn tuổi hạc con cái là 27 tuổi hạc. Tuổi u lúc bấy giờ là: ...... tuổi; tuổi hạc con cái lúc bấy giờ là: ...... tuổi hạc.

Hướng dẫn

Vẽ sơ đồ:

Tuổi con: |----------|

Tuổi mẹ: |----------|----------|----------|----------|

Mẹ rộng lớn con cái 27 tuổi

Hiệu số phần đều bằng nhau là: 4 – 1 = 3 (phần)

Tuổi con cái lúc bấy giờ là: 27 : 3 x 1 = 9 (tuổi)

Tuổi u lúc bấy giờ là: 9 x 4 = 36 (tuổi)

7. Năm ni con cái kém cỏi u 24 tuổi hạc và tuổi hạc con cái bởi vì 1/4 tuổi hạc u. Tuổi con cái trong năm này là : …tuổi.

Hướng dẫn

Vẽ sơ đồ:

Tuổi con: |----------|

Tuổi mẹ: |----------|----------|----------|----------|

Hiệu số phần đều bằng nhau là: 4 – 1 = 3 (tuổi)

Tuổi con cái lúc bấy giờ là: 24 : 3 x 1 = 8 (tuổi)

8. Một trại nuôi gà đem số gà mẹ rộng lớn số gà rỗng là 345 con cái. Sau lúc mua thêm thắt 25 gà rỗng thì số gà rỗng bởi vì 3/7 số gà mẹ. Tổng số gà khi đầu là:... con cái.

Hướng dẫn

Sau lúc mua thêm thắt 25 gà rỗng thì gà mẹ nhiều hơn nữa gà rỗng số con cái là:

345 – 25 = 320 (con)

Ta đem sơ đồ:

Gà trống: |-------|-------|-------|

Gà mái: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần đều bằng nhau là: 7 – 3 = 4 (phần)

Số gà rỗng lúc đầu là: 320 : 4 x 3 – 25 = 215 (con)

Số gà mẹ lúc đầu là: 215 + 345 = 560 (con)

Tổng số gà lúc đầu là: 215 + 560 = 775 (con)

9. Tổ 1 trồng nhiều hơn nữa tổ 2 là 22 cây. Nếu tổ 1 trồng thêm thắt 2 cây và tổ 2 ngắn hơn 3 cây thì tỉ số cây cỏ được của 2 tổ là 7/4.Tổ 1 trồng được : ….cây; Tổ 2 trồng được :….cây

Hướng dẫn

Hiệu mới mẻ số cây cỏ được của nhì tổ là: 22 + 2 + 3 = 27 (cây)

Ta đem sơ đồ dùng số cây cỏ được của nhì tổ khi sau là:

Tổ 2: |-------|-------|-------|-------|

Tổ 1: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần đều bằng nhau là: 7 – 4 = 3 (phần)

Số cây tổ 1 khi sau là: 27 : 3 x 7 = 63 (cây)

Số cây tổ 1 thực tiễn trồng được là: 63 – 2 = 61 (cây)

Số cây tổ 2 thực tiễn trồng được là: 61 – 22 = 39 (cây)

10. Số loại nhất rộng lớn số loại nhì là 51. Nếu thêm thắt 18 đơn vị chức năng vô số loại nhất thì số loại nhất vội vàng 4 lượt loại nhì. Số loại nhất là:……..; số loại nhì là: ……..

Hướng dẫn

Nếu thêm thắt 18 đơn vị chức năng vô số loại nhất thì số loại nhất rộng lớn số loại nhì số đơn vị chức năng là: 51 + 18 = 69

Coi số loại nhất là 4 phần số loại nhì là 1 trong những phần

Hiệu số phần đều bằng nhau là: 4 – 1 = 3 (phần)

Số loại nhì là: 69 : 3 x 1 = 23

Số loại nhất là: 23 + 51 = 74

11. Hiệu của nhì số là 54, thương của nhì số là 7. Tổng của nhì số là: …..

Hướng dẫn

Thương nhì số là 7 suy đi ra số nhỏ nhắn =1/7 số lớn

Vẽ sơ đồ:

số bé: |-------|

số lớn: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần đều bằng nhau là: 7 – 1 = 6 (phần)

Số nhỏ nhắn là: 54 : 6 x 1 = 9

Số rộng lớn là: 54 + 9 = 63

Tổng của nhì số là: 63 + 9 = 72

12. Có 2 vỏ hộp kẹo, biết 1/5 số kẹo vô vỏ hộp loại nhất bởi vì 1/3 số kẹo vô vỏ hộp loại nhì. lõi vỏ hộp loại nhất rộng lớn vỏ hộp loại nhì 46 khuôn mẫu . Cả nhì vỏ hộp đem …. khuôn mẫu kẹo.

Hướng dẫn

Vẽ sơ đồ:

Hộp loại 1: |--------|--------|--------|--------|--------|

Hộp loại 2: |--------|--------|--------|

Hiệu số phần đều bằng nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)

Tổng số phần đều bằng nhau là: 5 + 3 = 8 (phần)

Xem thêm: giải bài tập vật lý 8 bài 6 lực ma sát

Cả nhì vỏ hộp đem số kẹo là: 46 : 2 x 8 = 184 (cái)

3. Toán lớp 4 sách mới

 • Toán lớp 4 Kết nối tri thức
 • Toán lớp 4 Chân trời sáng sủa tạo
 • Toán lớp 4 Cánh diều

Trên đấy là toàn cỗ lý thuyết tương đương thủ tục dạng bài bác mò mẫm nhì số lúc biết hiệu và tỉ của nhì số cơ. Thông thông qua đó hùn những em học viên tóm được cách thức giải cũng giống như những bài bác tập luyện áp dụng nhằm gia tăng tập luyện, cơ hội giải toán hiệu tỉ, sẵn sàng cho những bài bác đánh giá, bài bác thi đua Toán lớp 4 trong năm học tập.

Tham khảo những tư liệu hữu ích khác:

 • Bài tập luyện toán lớp 4: Dạng toán mò mẫm nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó
 • Các đề chính tu dưỡng học viên chất lượng tốt môn Toán lớp 4